Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin kaupungin hallintosäännön 8. luvun 1 § mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. [1] Pyydän tietoa, että toimiiko Helsingin kaupunginhallitus kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä koskien yleisvaarallisten tartuntatautien SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio [2] torjuntaa ja mikäli ei toimi, mikä taho kaupungilla toimii tästä vastaavana toimielimenä. Pyydän saada asiakirjat, joissa Helsingin kaupungin tartuntatautien torjuntaan liittyvästä toimivallasta on säädetty, määrätty tai päätetty muuta kuin mitä em. hallintosäännön 8. luku määrää. Rajaan pyyntöäni niin, että voitte jättää vastauksestanne pois sellaiset asiakirjat, jotka eivät liity yleisvaarallisten tartuntatautien "SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio" torjuntaan. Lisäksi pyydän saada asiakirjat 1.1.2020 alkaen, joissa kaupunginhallitus on käsitellyt em. tartuntatautien torjuntaa. [1] https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... – hallintosääntö hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.2.2021 [2] https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2... – Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta 13.2.2020

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin [#1234]
Date
Feb. 25, 2021, 7:09 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 8. luvun 1 § mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. [1] Pyydän tietoa, että toimiiko Helsingin kaupunginhallitus kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä koskien yleisvaarallisten tartuntatautien SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio [2] torjuntaa ja mikäli ei toimi, mikä taho kaupungilla toimii tästä vastaavana toimielimenä. Pyydän saada asiakirjat, joissa Helsingin kaupungin tartuntatautien torjuntaan liittyvästä toimivallasta on säädetty, määrätty tai päätetty muuta kuin mitä em. hallintosäännön 8. luku määrää. Rajaan pyyntöäni niin, että voitte jättää vastauksestanne pois sellaiset asiakirjat, jotka eivät liity yleisvaarallisten tartuntatautien "SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio" torjuntaan. Lisäksi pyydän saada asiakirjat 1.1.2020 alkaen, joissa kaupunginhallitus on käsitellyt em. tartuntatautien torjuntaa. [1] https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... – hallintosääntö hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.2.2021 [2] https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2... – Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta 13.2.2020
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
 1. 3 years, 3 months agoFeb. 25, 2021, 7:10 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 25, 2021, 7:11 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 3 months agoFeb. 25, 2021, 7:12 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-002595/Helsingin kaupunki
Date
Feb. 26, 2021, 11:14 a.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, toimiiko Helsingin kaupunginhallitus kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä, Ojala Okko<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-002595.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 3 months agoFeb. 26, 2021, 11:15 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Peltonen Antti <antti.peltonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön: Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin [#1234]
Date
March 1, 2021, 4:08 p.m.
Attachments

Arvoisa Okko Ojala! Vastauksena liitteenä 1 olevaan tietopyyntöön 25.2.2021 koskien Helsingin kaupunginhallituksen toimimista tartuntatautien torjunnasta tarkoitettuna kunnan toimielimenä Helsingissä todetaan, että kaupunginhallitus on hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin. Muuta päätöstä tartuntatautien torjunnasta vastaavasta toimielimestä, kuin hallintosäännön em. määräys, ei ole tehty. Tartuntatautien torjunnasta vastaavista lääkäreistä on viimeisimpänä tehty liitteenä 2 oleva sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös. Päätös löytyy myös kaupungin verkkosivuilta: https://www.hel.fi/static/public/hela... Kaupunginhallitus on tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä tehnyt seitsemän päätöstä, kaikki perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta (liitteet 3-9). Päätökset löytyvät myös kaupungin verkkosivuilta: https://www.hel.fi/static/public/hela... https://www.hel.fi/static/public/hela... https://www.hel.fi/static/public/hela... https://www.hel.fi/static/public/hela... https://www.hel.fi/static/public/hela... https://www.hel.fi/static/public/hela... https://www.hel.fi/static/public/hela... yt. Antti Peltonen _________________________ Antti Peltonen hallintopäällikkö HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginkanslia PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 p. (09) 310 36018, 040 334 6202 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 4:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 6:40 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 3. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 6:42 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 4. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 6:45 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 5. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 6:48 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 6. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 6:57 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 7. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 6:58 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 8. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 7 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 9. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 7:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Helsingin kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin.
 10. 3 years, 3 months agoMarch 1, 2021, 7:05 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui'.