Helsingin kaupungin päätökset 4.12.2019 lähtien

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Päätökset beta palveluun ei ole tullut uusia päätöksiä 4.12.2019 jälkeen. Palvelu on siis ilmeisesti rikki. http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ Palvelun ollessa rikki pyydän saada vastaavan listauksen diaarista kaikista Helsingin kaupungin päätöksistä 4.12.2019 lähtien tähän päivään asti. Viimeinen em. palvelussa näkyvä päätös on Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23/4.12.2019 asiassa HEL 2019-012218. http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-...

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Helsingin kaupungin päätökset 4.12.2019 lähtien [#891]
Date
Jan. 21, 2020, 1:05 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Päätökset beta palveluun ei ole tullut uusia päätöksiä 4.12.2019 jälkeen. Palvelu on siis ilmeisesti rikki. http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ Palvelun ollessa rikki pyydän saada vastaavan listauksen diaarista kaikista Helsingin kaupungin päätöksistä 4.12.2019 lähtien tähän päivään asti. Viimeinen em. palvelussa näkyvä päätös on Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23/4.12.2019 asiassa HEL 2019-012218. http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 3 years, 10 months agoJan. 21, 2020, 1:05 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 21, 2020, 1:10 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 3 years, 10 months agoJan. 21, 2020, 1:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000735/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 21, 2020, 2:37 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Helsingin kaupungin päätökset 4.12.2019 lähtien, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-000735.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 3 years, 10 months agoJan. 21, 2020, 2:38 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?M=C3=A4ll=C3=A4nen_Leena?= <leena.mallanen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Helsingin kaupungin päätökset 4.12.2019 lähtien [#891]
Date
Jan. 24, 2020, 5:04 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteessä on lista Helsingin kaupungin päätöksistä 4.12.2019 -23.1.2020. Terveisin Helsingin kaupunginkanslia, informaatiopalvelu PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) 00099 Helsingin kaupunki Puh. 09 310 36690 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 10 months agoJan. 24, 2020, 5:07 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 3 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 9:49 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Helsingin kaupungin päätökset 4.12.2019 lähtien.
  3. 3 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 9:51 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Helsingin kaupungin päätökset 4.12.2019 lähtien [#891]
Date
Jan. 27, 2020, 9:51 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos! Toivottavasti http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ tulee pian kuntoon. Malmigate Request Number: 891 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
  1. 3 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 9:52 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.