Helsingin kaupungin ilmailuviranomaiselle tekemä ilmoitus

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili kirjoitti 24. kesäkuuta: "Havainnosta on ilmoitettu ilmailuviranomaiselle, joka vastaa ilmailulain ja -turvallisuuden asioista ja jolta voi kysyä lisätietoja ja yksityiskohtia." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... Malmigate pyytää nähtäväksi Helsingin kaupungin Ilmailuviranomaiselle lähettämän ilmoituksen/ilmoitukset sekä asiaan liittyvät Helsingin kaupungin hallussa olevat julkiset asiakirjat, sekä otteen diaarista, mihin asia on kirjattu Helsingin kaupungin järjestelmässä. Perustelut tietopyynnölle: Helsingin kaupungin toiselle viranomaiselle lähettämä ilmoitus, kirje tai muu vastaava tiedonanto on julkinen asiakirja. Samoin lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja ovat Helsingin kaupungin hallussa olevat muut asiakirjat.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Helsingin kaupungin ilmailuviranomaiselle tekemä ilmoitus [#1467]
Date
June 29, 2021, 1:30 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili kirjoitti 24. kesäkuuta: "Havainnosta on ilmoitettu ilmailuviranomaiselle, joka vastaa ilmailulain ja -turvallisuuden asioista ja jolta voi kysyä lisätietoja ja yksityiskohtia." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... Malmigate pyytää nähtäväksi Helsingin kaupungin Ilmailuviranomaiselle lähettämän ilmoituksen/ilmoitukset sekä asiaan liittyvät Helsingin kaupungin hallussa olevat julkiset asiakirjat, sekä otteen diaarista, mihin asia on kirjattu Helsingin kaupungin järjestelmässä. Perustelut tietopyynnölle: Helsingin kaupungin toiselle viranomaiselle lähettämä ilmoitus, kirje tai muu vastaava tiedonanto on julkinen asiakirja. Samoin lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja ovat Helsingin kaupungin hallussa olevat muut asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 2 years, 9 months agoJune 29, 2021, 1:30 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 29, 2021, 1:31 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 2 years, 9 months agoJune 29, 2021, 1:32 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Saksanen Sarita <sarita.saksanen@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: HEL 2021-007934 - Helsingin kaupungin ilmailuviranomaiselle tekemä ilmoitus [#1467]
Date
July 2, 2021, 3:59 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Vastaus koskien 29.6.2021 lähettämäänne tietopyyntöä Olette pyytänyt saada Helsingin kaupungilta nähtäväksi Helsingin kaupungin Ilmailuviranomaiselle lähettämän ilmoituksen/ilmoitukset sekä asiaan liittyvät Helsingin kaupungin hallussa olevat julkiset asiakirjat, sekä otteen diaarista, mihin asia on kirjattu Helsingin kaupungin järjestelmässä. Liitteenä Helsingin kaupungin 4.6.2021 lähettämä ilmoitus Traficomille. Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 c kohdan nojalla henkilötietojen suojaamiseksi ilmoituksesta on peitetty ilmoituksen tekijän tiedot. Asiaan ei liity muita asiakirjoja. Ystävällisin terveisin, _______________________________________________________________________________________________ Sarita Saksanen Lakimies Jurist Lawyer Helsingin kaupunki Helsingfors stad City of Helsinki Kaupunginkanslia Stadskansliet City Executive Office Oikeuspalvelut Rättstjänsten Legal Services PL 1 PB 1                     PO Box 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGFORS STAD FI-00099 CITY OF HELSINKI tel. (09) 310 27947 gsm 040 625 6731 <<sähköpostiosoite>> Kokonaisvaltaista, ymmärrettävää ja edistyksellistä oikeuspalvelua! _______________________________________________________________________________________________  Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Det här e-postmeddelandet är avsett endast för mottagaren. Det kan innehålla konfidentiella eller personliga uppgifter. Om du har fått meddelandet av misstag, vänligen underrätta avsändaren om saken. Stryk det ursprungliga meddelandet och kopiera, ändra eller sprid det inte. Tack. ............................................................................................................................................................................... This e-mail is intended for the addressee only. The message may contain confidential or personal information. If you have received the message by mistake, please inform the sender accordingly. Please delete the original message, do not copy, alter or forward it. Thank you. ....................................................................................................................................................................................
  1. 2 years, 9 months agoJuly 2, 2021, 4 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 years, 9 months agoJuly 2, 2021, 4:52 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Helsingin kaupungin ilmailuviranomaiselle tekemä ilmoitus.
  3. 2 years, 9 months agoJuly 2, 2021, 4:52 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
  4. 2 years, 9 months agoJuly 2, 2021, 4:52 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.