Hausjärven hiekkakuoppamurhan/sarjamurhaajan esitutkintapöytäkirjat

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Haluaisin Hikiäntie 729Hausjärvellä ssä 1990 luvulla tapahtuneen murhan esitutkintpöytäkirjat

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Hausjärven hiekkakuoppamurhan/sarjamurhaajan esitutkintapöytäkirjat [#1272]
Date
March 9, 2021, 5:43 a.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin Hikiäntie 729Hausjärvellä ssä 1990 luvulla tapahtuneen murhan esitutkintpöytäkirjat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
March 9, 2021, 5:45 a.m.
Status
Awaiting response

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid Centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi 0295 411 192 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax 0295 411 192 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 295 411 192 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national bureau of investigation Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 9, 2021, 5:45 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Keskusrikospoliisi.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 9, 2021, 5:46 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
Aarnisalo Jan POL KRP <jan.aarnisalo@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Hausjärven hiekkakuoppamurhan/sarjamurhaajan esitutkintapöytäkirjat [#1272]
Date
March 11, 2021, 10:47 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viite: sähköpostinne 9.3.2021 Keskusrikospoliisin kirjaamoon << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Esitutkintamateriaalin salassapidosta Esitutkinnan ollessa kesken, viittaamaanne varten laaditut asiakirjat, eli esitutkintapöytäkirja materiaaleineen on julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan salassa pidettävä. Asiaa tutkitaan Keskusrikospoliisissa murhana, jonka esitutkinta on siis kesken. Ystävällisin terveisin, Jan Aarnisalo Rikoskomisario / Kriminalkommissarie / Detective Chief Inspector Keskusrikospoliisi KRP / Centralkriminalpolisen CKP / National Bureau of Investigation NBI Henkirikostutkintalinja / Våldsundersökningslinje / Homicide Investigations Unit Jokiniemenkuja 4 / Ånäsgränden 4 PL / PB / BOX 285 FI-01301 Vantaa / Vanda Puh / Tel / Tfn +358 295 480141 [KRP logo] Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle. Detta meddelande är endast avsett för dess mottagare och kan innehålla konfidentiell information. Om du inte är den i meddelandet nämnda mottagaren, bör du förstöra meddelandet och omedelbart meddela detta till avsändaren via e-post . This email is intended solely for the use of the named recipient and it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please delete this e-mail from your system and notify the sender immediately by e-mail. Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Lähetetty: tiistai, 9. maaliskuuta, 2021 5:45 Vastaanottaja: POL_VP_KRP_kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Hausjärven hiekkakuoppamurhan/sarjamurhaajan esitutkintapöytäkirjat [#1272] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Haluaisin Hikiäntie 729Hausjärvellä ssä 1990 luvulla tapahtuneen murhan esitutkintpöytäkirjat Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 3 months agoMarch 11, 2021, 10:48 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 20, 2021, 11:15 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.
  3. 3 years, 2 months agoMarch 31, 2021, 6:11 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Hausjärven hiekkakuoppamurhan/sarjamurhaajan esitutkintapöytäkirjat.