This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Haluaisin saada sähköpostiini minua koskevat merkinnät rekisterissänne

Request to:
Vantaan käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Asioista, joista minulla on merkinnät rekisterissä on jo sen verran aikaa etten muista kaikkia. Voinko saada niistä pöytäkirjat ja päätökset sähköpostiini,kiitos.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Haluaisin saada sähköpostiini minua koskevat merkinnät rekisterissänne [#1103]
Date
Nov. 4, 2020, 8:36 p.m.
To
Vantaan käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Asioista, joista minulla on merkinnät rekisterissä on jo sen verran aikaa etten muista kaikkia. Voinko saada niistä pöytäkirjat ja päätökset sähköpostiini,kiitos.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years agoNov. 4, 2020, 8:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaan käräjäoikeus.
  2. 2 years agoNov. 19, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
  3. 2 years agoNov. 19, 2020, 5:27 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Haluaisin saada sähköpostiini minua koskevat merkinnät rekisterissänne' public.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Haluaisin saada sähköpostiini minua koskevat merkinnät rekisterissänne [#1103]
Date
Nov. 19, 2020, 5:27 p.m.
To
Vantaan käräjäoikeus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Haluaisin saada sähköpostiini minua koskevat merkinnät rekisterissänne" (4.11.2020, #1103) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1103 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years agoNov. 19, 2020, 5:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaan käräjäoikeus.