This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Furanyylifentanyyli ja teidän tietonne kyseisestä substanssista

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Olette varmasti tiedemaailman mielestä erittäin hävettävästi tehneet furanyylifentanyylin ominaisuuksista veikkauksia tai jopa puhtaasti jonkin tahon painostuksesta muuttaneet tietämänne faktat aivan täydeksi disinformaatioksi. Pystyisitte tekemään rottakokeet sekä ihmiskokeetkin heti, mutta vastaus per huomattavasti vaikuttava annos milligrammoina taitaisi viedä uskottavuuttanne tieteen näkökulmasta psykoaktiivisia aineita tutkivana ja niistä informoivana virastona kokonaisessa valtiossa. Olette ilmoittaneet viihdekäyttöannokseksi furanyylifentanyylillä 0.25-0.5mg. Onko tahallinen vai vahingossa tullut pilkkuvirhe tutkijalla, että saataisiin paremmin fentanyylianalogisyytteissä luotua käyttöannoksia per massayksikkö? Oikea käyttöannos riippuen toleranssista näyttäisi olevan vähintään 5mg luokkaa ja suuren toleranssin omaavilla jopa 15mg. Suomen syyttäjät käyttävät addikteja vastaan teidän nykyistä disinformaatiotanne saaden heidät näyttämään huumekauppiailta vaikka omistaisivat vain käytännössä muutaman annoksen itselleen. Koko muun tiedemaailman sekä yhdisteen luojan mielestä furanyylifentanyyli on 5x heikompi kuin fentanyyli. Olette sanoneet annostukseksi 0.25-0.5mg, vaikka kyseinen aine on todettu 5(viisi) kertaa fentanyyliä heikommaksi oikeiden käyttäjien kokemuksesta, sekä patentissa kuvailtujen tutkimusten ja tulosten avulla. Suuritoleranssinen todistetusti voi ottaa jopa useita 15mg annoksia tunnissa saavuttaakseen syvän narkoosin. Tahdon nähdä alkuperäisen Suomalaisen tutkimuksenne kokonaan ja kaikki muutkin lähteet, missä olette haastatelleet furanyylifentanyyliä käyttäneitä henkilöitä ja missä he kertovat teille annostuksen olevan 0.25-0.5mg. Internetissä on satoja kokeilutarinoita ja vahvaa jopa täysin kiistatonta tieteellistä näyttöä että lukunne on 10-30x pienempi annoskoon suhteen kuin todellisuudessa annostus on. Tahdon tietää siis tutkimuksen tapahtumisajankohdan, tutkijaryhmän pätevyydet sekä mahdollisesti nykyiset arvot ja nimet. Tahdon tietää miksi muka patentti US4584303 sisältää mielestänne väärää dataa ja teidän datanne on oikein? Olette myös auttaneet oikeusistuimia ja verranneet ainetta heroiiniin, vaikka heroiinin vaikutus kestää useita tunteja eikä vain paria kymmentä minuuttia. Aineiden annostelu kehoon ei siis ole samanlainen nopeudeltaan, jos 20min kestävän päihdyttävän vaikutuksen omaavan furanyylifentanyylin kestoajaksi tahdotaan heroiini-injektion päihdyttävän vaikutuksen kestoaika. Tässä vielä furanyylifentanyylin patentti US4584303.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Furanyylifentanyyli ja teidän tietonne kyseisestä substanssista [#764]
Date
July 17, 2019, 8:53 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Olette varmasti tiedemaailman mielestä erittäin hävettävästi tehneet furanyylifentanyylin ominaisuuksista veikkauksia tai jopa puhtaasti jonkin tahon painostuksesta muuttaneet tietämänne faktat aivan täydeksi disinformaatioksi. Pystyisitte tekemään rottakokeet sekä ihmiskokeetkin heti, mutta vastaus per huomattavasti vaikuttava annos milligrammoina taitaisi viedä uskottavuuttanne tieteen näkökulmasta psykoaktiivisia aineita tutkivana ja niistä informoivana virastona kokonaisessa valtiossa. Olette ilmoittaneet viihdekäyttöannokseksi furanyylifentanyylillä 0.25-0.5mg. Onko tahallinen vai vahingossa tullut pilkkuvirhe tutkijalla, että saataisiin paremmin fentanyylianalogisyytteissä luotua käyttöannoksia per massayksikkö? Oikea käyttöannos riippuen toleranssista näyttäisi olevan vähintään 5mg luokkaa ja suuren toleranssin omaavilla jopa 15mg. Suomen syyttäjät käyttävät addikteja vastaan teidän nykyistä disinformaatiotanne saaden heidät näyttämään huumekauppiailta vaikka omistaisivat vain käytännössä muutaman annoksen itselleen. Koko muun tiedemaailman sekä yhdisteen luojan mielestä furanyylifentanyyli on 5x heikompi kuin fentanyyli. Olette sanoneet annostukseksi 0.25-0.5mg, vaikka kyseinen aine on todettu 5(viisi) kertaa fentanyyliä heikommaksi oikeiden käyttäjien kokemuksesta, sekä patentissa kuvailtujen tutkimusten ja tulosten avulla. Suuritoleranssinen todistetusti voi ottaa jopa useita 15mg annoksia tunnissa saavuttaakseen syvän narkoosin. Tahdon nähdä alkuperäisen Suomalaisen tutkimuksenne kokonaan ja kaikki muutkin lähteet, missä olette haastatelleet furanyylifentanyyliä käyttäneitä henkilöitä ja missä he kertovat teille annostuksen olevan 0.25-0.5mg. Internetissä on satoja kokeilutarinoita ja vahvaa jopa täysin kiistatonta tieteellistä näyttöä että lukunne on 10-30x pienempi annoskoon suhteen kuin todellisuudessa annostus on. Tahdon tietää siis tutkimuksen tapahtumisajankohdan, tutkijaryhmän pätevyydet sekä mahdollisesti nykyiset arvot ja nimet. Tahdon tietää miksi muka patentti US4584303 sisältää mielestänne väärää dataa ja teidän datanne on oikein? Olette myös auttaneet oikeusistuimia ja verranneet ainetta heroiiniin, vaikka heroiinin vaikutus kestää useita tunteja eikä vain paria kymmentä minuuttia. Aineiden annostelu kehoon ei siis ole samanlainen nopeudeltaan, jos 20min kestävän päihdyttävän vaikutuksen omaavan furanyylifentanyylin kestoajaksi tahdotaan heroiini-injektion päihdyttävän vaikutuksen kestoaika. Tässä vielä furanyylifentanyylin patentti US4584303.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 6 months agoJuly 17, 2019, 8:54 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Furanyylifentanyyli ja teidän tietonne kyseisestä substanssista [#764]
Date
July 17, 2019, 9:36 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kirjaamossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | www.fimea.fi | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
  1. 3 years, 6 months agoJuly 19, 2019, 12:23 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
HUUMAUSAINEVALVONTA <huumausainevalvonta@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Furanyylifentanyyli ja teidän tietonne kyseisestä substanssista [#764]
Date
July 19, 2019, 12:44 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Viestinne ja asiakirjapyyntönne on vastaanotettu ja kirjattu diaarinumerolle Fimea 004803/00.04.05/2019. Palaamme asiaan, kun asiaa parhaiten tuntevat asiantuntijat ovat kaikki palanneet vuosilomiltaan. Ystävällisin terveisin Erik Peltomaa, FM Erikoistutkija <<sähköpostiosoite>> Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | Y-tunnus 0921536-6 www.fimea.fi | sic.fimea.fi | Twitter: @Fimea @Siclehti Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
  1. 3 years, 6 months agoJuly 19, 2019, 12:45 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
ekirjaamo@fimea.fi – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Asiakirjan julkaiseminen: Pyytämänne asiakirja [SRIDA42934000]
Date
Aug. 5, 2019, 3:04 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,liitteessä pyytämänne asiakirja.Muutoin taustaksi tiedusteluunne todetaan, että tietoa kartutetaan tieteellisistä ja viranomaisjulkaisuista senkin jälkeen, kun rajoittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin on päätetty ryhtyä. Kysymästänne aineesta on saatavilla lukuisia yhteenvetoja. Esimerkiksi kansallisia tietoja Ruotsista, Yhdysvalloista ja kansainvälisiin säädöksiin vaikuttaneita Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tieteellisen komitean ja Maailman terveysjärjestön asiantuntijakomitean laatimina. Uusien aineiden kohdalla riskinarviot vaikutusmekanismista perustuvat in vivo, in vitro, rakennesamankaltaisuus sekä tapauskertomusten (myrkytys, kuolemantapaus) tietoihin sekä käyttäjiltä saatuihin tietoihin. Minkään näiden lähteiden keräämät tai tuottamat tiedot eivät ole ristiriidassa oheisen, tiivistetyn lomakkeen arvioiden ja tietojen kanssa. LIITTEET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toimenpide-ehdotus furanyylifentanyyli 2016.pdfTämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.Pihlainen KatjaLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusPL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 <<sähköpostiosoite>> ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
From
ekirjaamo@fimea.fi – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Asiakirjan julkaiseminen: Pyytämänne asiakirja [SRIDA42934000]
Date
Aug. 5, 2019, 3:04 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,liitteessä pyytämänne asiakirja.Muutoin taustaksi tiedusteluunne todetaan, että tietoa kartutetaan tieteellisistä ja viranomaisjulkaisuista senkin jälkeen, kun rajoittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin on päätetty ryhtyä. Kysymästänne aineesta on saatavilla lukuisia yhteenvetoja. Esimerkiksi kansallisia tietoja Ruotsista, Yhdysvalloista ja kansainvälisiin säädöksiin vaikuttaneita Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tieteellisen komitean ja Maailman terveysjärjestön asiantuntijakomitean laatimina. Uusien aineiden kohdalla riskinarviot vaikutusmekanismista perustuvat in vivo, in vitro, rakennesamankaltaisuus sekä tapauskertomusten (myrkytys, kuolemantapaus) tietoihin sekä käyttäjiltä saatuihin tietoihin. Minkään näiden lähteiden keräämät tai tuottamat tiedot eivät ole ristiriidassa oheisen, tiivistetyn lomakkeen arvioiden ja tietojen kanssa. LIITTEET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toimenpide-ehdotus furanyylifentanyyli 2016.pdfTämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.Pihlainen KatjaLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusPL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 <<sähköpostiosoite>> ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
  1. 3 years, 5 months agoAug. 5, 2019, 3:06 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
  2. 3 years, 5 months agoAug. 8, 2019, 9:37 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Furanyylifentanyyli ja teidän tietonne kyseisestä substanssista.
  3. 3 years, 5 months agoAug. 8, 2019, 9:38 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Furanyylifentanyyli ja teidän tietonne kyseisestä substanssista.
  4. 3 years, 3 months agoOct. 25, 2019, 11:44 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
On Aug. 8, 2019, 9:38 a.m., Ville Kytömäki wrote:

Ette vastanneet kysymykseeni mitenkään. Toimitte käsittääkseni jonkinlaisessa yhteistyössä Euroopan Unionin huumeseurantakeskuksen kanssa? Tai jopa heidän alaisuudessaan, kun kyseessä on huumausaineet. ...

Ette vastanneet kysymykseeni mitenkään. Toimitte käsittääkseni jonkinlaisessa yhteistyössä Euroopan Unionin huumeseurantakeskuksen kanssa? Tai jopa heidän alaisuudessaan, kun kyseessä on huumausaineet.

Alla on linkki ja lainaus raportista, joka kattaa koko Euroopan Unionin. Missään ei annostukseksi sanota 0,25-0,5mg. Eikä missään myöskään käyttäjä ole käyttänyt näin pientä määrää, koska kyseinen annostus ei ylitä edes ns. treshold-rajaa, eli käyttäjä ei ts. huomaa edes 0,5mg annostusta.

Tässä lainaus EMCDDA:n FuranyyliFentanyyliä koskevasta ja ei pilkkuvirheitä tai hatusta vedettyjä käyttäjiä sisältävästä FuF-tietokoosteesta.

"In 2 cases (21) the amount of furanylfentanyl used was reported as 5 mg nasally (1 case) and 50 mg orally (1 case). The information was either unknown or not reported in the remaining 8 case"- Mielenkiintoisesti juurikin nro 5 toistuu, mutta teillä tämä 5mg sekä 50mg on muuttunut 0,5mg:ksi.


Potency of furanylfentanyl, fentanyl and morphine at the μ-, κ- and δ-opioid receptors assessed by an in vitro functional assay ([35S]GTPγS binding) measured by the EC50 (nM) (US DEA , 2016).Compoundμ-receptorκ-receptorδ-receptorFuranylfentanyl2.52 ± 0.4660 ± 25>1 0 μ MFentanyl17.9 ± 4.3362 ± 471190 ± 140Morphine31.0 ± 8.283 ± 23870 ± 140Animal studiesFuranylfentanyl was found to have analgesic activity when administered intravenously with an ED50 (26) of 0.02 mg/kg using the mouse hot plate test (Huang et al., 1986). Comparative data for morphine and fentanyl were not reported.

Myöskin WHO:lla jonka alaisuudessa uskon teidän olevan 100% varmuudella hyväksyy kyseiset tiedot faktoiksi, miksi te ette hyväksy? Eli päivittäkää hatusta vedetty viihdekäyttöannostuksenne oikeaan 5-15mg määrään. Alla linkki molempiin datakokoelmiin, joihin mielestäni viittaatte, mutta pilkkuvirhein.

https://www.who.int/medicines/access/...

http://www.emcdda.europa.eu/system/fi...