Finanssivalvonnan toimivalta koskien lehdistötiedotta 19.2.2016 – 1/2016

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Tiedustelisin, minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta kehottaa viranomaisena ihmisiä kertomaan Nordealle pankkiasioinnista esimerkiksi OP-Privatessa, Danske bankissa ja S-Pankissa? Mielestäni tästä toimivallasta ei ole mitään mainintaa seuraavissa säädoksissä. 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen. Luku 5 Annettu: 22.6.2010 Voimaan: 1.9.2010 Finanssivalvonnan oikeus antaa määräyksiä asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä riskienhallinnasta perustuu seuraaviin säännöksiin: • luottolaitostoiminnasta annettu laki 145 §, • vakuutusyhtiölaki (521/2008, jälj. VYL) 6 luku 10 § 3 kohta, • sijoituspalveluyrityksistä annettu laki 69 §, • sijoitusrahastolaki 144 §, • arvo-osuusjärjestelmästä annettu laki 29 b §, • vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) 10 luku 4a § • maksulaitoslaki (297/2009) 39 "Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin."

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Finanssivalvonnan toimivalta koskien lehdistötiedotta 19.2.2016 – 1/2016 [#358]
Date
July 25, 2016, 8:59 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tiedustelisin, minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta kehottaa viranomaisena ihmisiä kertomaan Nordealle pankkiasioinnista esimerkiksi OP-Privatessa, Danske bankissa ja S-Pankissa? Mielestäni tästä toimivallasta ei ole mitään mainintaa seuraavissa säädoksissä. 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen. Luku 5 Annettu: 22.6.2010 Voimaan: 1.9.2010 Finanssivalvonnan oikeus antaa määräyksiä asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvästä riskienhallinnasta perustuu seuraaviin säännöksiin: • luottolaitostoiminnasta annettu laki 145 §, • vakuutusyhtiölaki (521/2008, jälj. VYL) 6 luku 10 § 3 kohta, • sijoituspalveluyrityksistä annettu laki 69 §, • sijoitusrahastolaki 144 §, • arvo-osuusjärjestelmästä annettu laki 29 b §, • vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) 10 luku 4a § • maksulaitoslaki (297/2009) 39 "Finanssivalvonta muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin."
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/358/up/cb974fc122b203856987039fb3dcc290140dfedc/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 11 months agoJuly 25, 2016, 8:59 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Kysymyksenne 25.7.2016
Date
Aug. 2, 2016, 4:13 p.m.
Attachments

Hyvä Mika Lako, viestissänne 25.7 kysytte, "minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta kehottaa viranomaisena ihmisiä kertomaan Nordealle pankkiasioinnista esimerkiksi OP-Privatessa, Danske bankissa ja S-Pankissa?" Lehdistötiedotteessaan 19.2.2016 Finanssivalvonta "muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin. Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti." Finanssivalvonta ei siis kehota ihmisiä kertomaan pankeille pankkiasioinnista muissa pankeissa. Lisäksi olemme taustoittaneet tätä asiaa tarkemmin vastauksissamme 27.7.2016 ja 28.7.2016, jotka oheistan tähän sähköpostiin. yst. terv. Markku Koponen/Finanssivalvonta
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Kysymyksenne 25.7.2016
Date
Aug. 2, 2016, 4:13 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hyvä Mika Lako, viestissänne 25.7 kysytte, "minkä säädöksen nojalla Finanssivalvonta kehottaa viranomaisena ihmisiä kertomaan Nordealle pankkiasioinnista esimerkiksi OP-Privatessa, Danske bankissa ja S-Pankissa?" Lehdistötiedotteessaan 19.2.2016 Finanssivalvonta "muistuttaa, että asiakkaiden tulisi myös jatkossa vastata pankin esittämiin asiakkaan tuntemistietoja koskeviin tarpeellisiin kyselyihin. Siltä osin kun kyse on joidenkin yksittäisten kysymysten tarpeellisuudesta, Finanssivalvonta jatkaa asian arviointia yhdessä tietosuojavaltuutetun ja pankkien kanssa. Arviointi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti." Finanssivalvonta ei siis kehota ihmisiä kertomaan pankeille pankkiasioinnista muissa pankeissa. Lisäksi olemme taustoittaneet tätä asiaa tarkemmin vastauksissamme 27.7.2016 ja 28.7.2016, jotka oheistan tähän sähköpostiin. yst. terv. Markku Koponen/Finanssivalvonta
  1. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 4:14 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 4:14 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  3. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:11 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Finanssivalvonnan toimivalta koskien lehdistötiedotta 19.2.2016 – 1/2016.
  4. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:11 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Finanssivalvonnan toimivalta koskien lehdistötiedotta 19.2.2016 – 1/2016.
  5. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:11 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Finanssivalvonnan toimivalta koskien lehdistötiedotta 19.2.2016 – 1/2016.
  6. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:11 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Finanssivalvonnan toimivalta koskien lehdistötiedotta 19.2.2016 – 1/2016.
  7. 7 years, 10 months agoAug. 9, 2016, midnight: This request became overdue