Finanssivalvonnan ja eduskunnan pankkivaltuuston väliset asiakirjat

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Finanssivalvonnan toimintaa valvoo eduskunnan pankkivaltuusto. Pyydän Finanssivalvonnan vastaanottamia sekä lähettämiä asiakirjoja eduskunnan pankkivaltuuston jäsenien sekä Finanssivalvonnan välillä alkaen 1.4.2016. Julkisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

Messages in this request

From
Tommi Niinimäki
Subject
Finanssivalvonnan ja eduskunnan pankkivaltuuston väliset asiakirjat [#375]
Date
Sept. 27, 2016, 12:11 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Finanssivalvonnan toimintaa valvoo eduskunnan pankkivaltuusto. Pyydän Finanssivalvonnan vastaanottamia sekä lähettämiä asiakirjoja eduskunnan pankkivaltuuston jäsenien sekä Finanssivalvonnan välillä alkaen 1.4.2016. Julkisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Tommi Niinimäki <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/375/up/17371fc0c47e37948fc703f2fc3abc644a65c7c1/
Kind Regards, Tommi Niinimäki
  1. 7 years, 9 months agoSept. 27, 2016, 12:18 p.m.: Tommi Niinimäki sent a message to Finanssivalvonta.
From
janina.virtanen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
RE: Finanssivalvonnan ja eduskunnan pankkivaltuuston väliset asiakirjat [#375]
Date
Oct. 11, 2016, 9:25 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa liitteenä vastaus tietopyyntöönne 27.9.2016. Ystävällisin terveisin Janina Virtanen Assistentti | Assistent | Assistant Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5583| +358 50 387 0430 | Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA
  1. 7 years, 9 months agoOct. 11, 2016, 9:26 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 7 months agoNov. 24, 2016, 6:01 p.m.: Tommi Niinimäki set status to 'Request Successful'.
  3. 7 years, 7 months agoNov. 24, 2016, 9:28 p.m.: Tommi Niinimäki published an attachment on request Finanssivalvonnan ja eduskunnan pankkivaltuuston väliset asiakirjat.