Eläkettä nauttineiden lukumäärä

Request to:
Eläketurvakeskus ETK
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Mikko Kautto kirjoitti eläkkeiden toteutumisen pituuksista sukupuolittain. https://elaketutka.fi/2016/01/07/elak... Tässä ei kuitenkaan ilmene eläkettä nauttineiden lukumäärä, sukupuolittain tai eläketyypeittäin. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee eläkettä nauttineiden lukumäärä sukupuolittain ja eläketyypeittäin. Mielummin koneluettavana datana.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Eläkettä nauttineiden lukumäärä [#862]
Date
Nov. 13, 2019, 3:41 p.m.
To
Eläketurvakeskus ETK
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Mikko Kautto kirjoitti eläkkeiden toteutumisen pituuksista sukupuolittain. https://elaketutka.fi/2016/01/07/elakeaika<< Osoite poistettu >>parikymmenta<< Osoite poistettu >>vuotta/ Tässä ei kuitenkaan ilmene eläkettä nauttineiden lukumäärä, sukupuolittain tai eläketyypeittäin. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee eläkettä nauttineiden lukumäärä sukupuolittain ja eläketyypeittäin. Mielummin koneluettavana datana. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Aineistotilaukset <aineistotilaukset@etk.fi> – Eläketurvakeskus ETK
Subject
RE: Eläkettä nauttineiden lukumäärä [#862]
Date
Nov. 13, 2019, 3:41 p.m.
Status
Request resolved

Kiitos viestistäsi. Otamme asian käsittelyyn. Ystävällisin terveisin, Eläketurvakeskus Hallinto << Osoite poistettu >> osasto
  1. 4 years, 7 months agoNov. 13, 2019, 3:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eläketurvakeskus ETK.
  2. 4 years, 7 months agoNov. 13, 2019, 3:42 p.m.: Received an email from Eläketurvakeskus ETK.
From
Palotie-Heino Tiina <tiina.palotie-heino@etk.fi> – Eläketurvakeskus ETK
Subject
Eläkettä nauttineiden lukumäärä [#862]
Date
Nov. 21, 2019, 12:48 p.m.
Attachments

Hei! Tässä vastaus esittämääsi tietopyyntöön Työeläkkeensaajien lukumäärätiedot sukupuolen ja eläkelajin mukaan jaoteltuina löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta. Aikasarja kattaa vuodet 1981 << Osoite poistettu >> 2018. Linkki taulukkoon: https://tilastot.etk.fi:443/sq/0462a31c << Osoite poistettu >> 04aa << Osoite poistettu >> 4673 << Osoite poistettu >> 867d << Osoite poistettu >> e2b07b87da64. Verkkosivulla olevan taulukon tiedot ovat tallennettavissa useisiin eri tiedostomuotoihin, mm. csv ja xlsx. Kohdasta Tallenna nimellä voi valita lisää tallennusmuotoja: <<sähköpostiosoite>> Lisää tietoa työeläkkeensaajien lukumääristä eri luokitteluilla on haettavissa Eläketurvakeskuksen tilastotietokannan muista taulukoista osoitteesta https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/.... Ystävällisin terveisin Tiina Palotie << Osoite poistettu >> Heino Tilastopäällikkö Eläketurvakeskus | Suunnitteluosasto Puhelin 029 411 2147 | GSM 050 321 0910 00065 ELÄKETURVAKESKUS Etk.fi << Osoite poistettu >> avain asiantuntijan työeläketietoon
  1. 4 years, 7 months agoNov. 21, 2019, 12:49 p.m.: Received an email from Eläketurvakeskus ETK.
  2. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 6:15 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Eläkettä nauttineiden lukumäärä.
  3. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 6:17 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.