This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaus uskonnollisten perinteiden näkymisestä ja kuulumisesta koulussa ja varhaiskasvatuksessa

Request to:
Eduskunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kannanotossaan väittää että "Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että uskonnolliset perinteet saavat näkyä ja kuulua yhteiskunnassa, muun muassa koulussa ja varhaiskasvatuksessa." https://evl.fi/uutishuone/tiedotearki... Pyydän sähköisen kopion asiakirjasta josta linjaus ilmenee.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaus uskonnollisten perinteiden näkymisestä ja kuulumisesta koulussa ja varhaiskasvatuksessa [#869]
Date
Dec. 6, 2019, 3:18 a.m.
To
Eduskunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomen evankelis<< Osoite poistettu >>luterilaisen kirkon piispat kannanotossaan väittää että "Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että uskonnolliset perinteet saavat näkyä ja kuulua yhteiskunnassa, muun muassa koulussa ja varhaiskasvatuksessa." https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/<< Osoite poistettu >>/items/item/29603/Suomen+evankelis<< Osoite poistettu >>luterilaisen+kirkon+piispat<< Osoite poistettu >>+Uskontoa+ei+tule+eristaa+eika+siirtaa+pois+silmista+ja+mielesta#7654dde6 Pyydän sähköisen kopion asiakirjasta josta linjaus ilmenee. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoDec. 6, 2019, 3:19 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunta.
From
Perustuslakivaliokunta <perustuslakivaliokunta@eduskunta.fi> – Eduskunta
Subject
VS: Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaus uskonnollisten perinteiden näkymisestä ja kuulumisesta koulussa ja varhaiskasvatuksessa [#869]
Date
Dec. 13, 2019, 12:26 p.m.
Attachments

Hei, kaikki perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot löytyvät julkiselta www << Osoite poistettu >> sivulta https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaa... Valiokunta on käsitellyt uskonnon ja omantunnon vapauden huomioon ottamista koulujen tilaisuuksissa mietinnössään valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2012 (liite PeVM 2/2014 vp, suora linkki: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mie...). Yst. terv., Mikael Koillinen, OTT Valiokuntaneuvos << Osoite poistettu >> Utskottsråd +358 9 432 2077 | +358 50 454 6628 Perustuslakivaliokunta | 00102 Eduskunta Grundlagsutskottet | 00102 Riksdagen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: perjantai 6. joulukuuta 2019 3.19 Vastaanottaja: Kirjaamo <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: [ROSKAPOSTI] Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaus uskonnollisten perinteiden näkymisestä ja kuulumisesta koulussa ja varhaiskasvatuksessa [#869] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomen evankelis<< Osoite poistettu >>luterilaisen kirkon piispat kannanotossaan väittää että "Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että uskonnolliset perinteet saavat näkyä ja kuulua yhteiskunnassa, muun muassa koulussa ja varhaiskasvatuksessa." https://evl.fi/uutishuone/tiedotearki... Osoite poistettu >>/items/item/29603/Suomen+evankelis<< Osoite poistettu >>luterilaisen+kirkon+piispat<< Osoite poistettu >>+Uskontoa+ei+tule+eristaa+eika+siirtaa+pois+silmista+ja+mielesta#7654dde6 Pyydän sähköisen kopion asiakirjasta josta linjaus ilmenee. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:27 p.m.: Received an email from Eduskunta.
  2. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 4:25 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaus uskonnollisten perinteiden näkymisestä ja kuulumisesta koulussa ja varhaiskasvatuksessa.