ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Primarin kanssa solmitun merikarttojen ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvän sopimuksen sekä siihen liittyvä hankintailmoitus-, liite-, sopimus-, linjaus- ja päätösdokumentit. Pyydän myös aineiston lisensointiin liittyvät sopimus-, liite-, linjaus- ja päätösdokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
Feb. 1, 2016, 1:56 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Primarin kanssa solmitun merikarttojen ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvän sopimuksen sekä siihen liittyvä hankintailmoitus-, liite-, sopimus-, linjaus- ja päätösdokumentit. Pyydän myös aineiston lisensointiin liittyvät sopimus-, liite-, linjaus- ja päätösdokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 7 years, 8 months agoFeb. 1, 2016, 1:56 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
Feb. 26, 2016, 1:42 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit" (1.2.2016, #270) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 11 päivää myöhässä. Olen pyytänyt toimittamaan tiedot viivytyksettä, julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 270 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 7 months agoFeb. 26, 2016, 1:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
March 6, 2016, 5:40 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Mikä on 1. helmikuuta 2016 kello 13.56 tietopyyntöni "ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit" (1.2.2016, #270) diaarinumero? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 270 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 6 months agoMarch 6, 2016, 5:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
March 7, 2016, 9:25 a.m.
Status
Awaiting response

Dnro: LIVI/609/01.03.01/2016: Terveisin Liikenneviraston kirjaamo Liikennevirasto on siirtynyt asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen asiankäsittelyjärjestelmään tallennettujen asiakirjojen osalta. Lue miten tämä vaikuttaa juuri sinun toimintaasi.
 1. 7 years, 6 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
April 2, 2016, 5:01 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit" (LIVI/609/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 48 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 270 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 6 months agoApril 2, 2016, 5:01 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
April 18, 2016, 11:28 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit" (1.2.2016, LIVI/609/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 270 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 5 months agoApril 18, 2016, 11:28 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: VS: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
April 19, 2016, 11:15 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Pyyntöönne on lähetetty 19.02.2016 oheinen vastaus. Toimeksi saaneena, Johanna Koponen / Liikenneviraston kirjaamo Liikennevirasto on siirtynyt asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen asiankäsittelyjärjestelmään tallennettujen asiakirjojen osalta. Lue miten tämä vaikuttaa juuri sinun toimintaasi
 1. 7 years, 5 months agoApril 19, 2016, 11:16 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: VS: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
April 19, 2016, 11:23 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä kirjaamo, Asia LIVI/609/01.03.01/2016 koskee ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyviä dokumentteja. Olen pyytänyt Primarin kanssa solmitun merikarttojen ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvän sopimuksen sekä siihen liittyvä hankintailmoitus-, liite-, sopimus-, linjaus- ja päätösdokumentit. Olen pyytänyt myös aineiston lisensointiin liittyvät sopimus-, liite-, linjaus- ja päätösdokumentit. 19.02.2016 päivätyssä vastauksessa ei vastata tähän asiaan. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 270 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 5 months agoApril 19, 2016, 11:23 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: Re: VS: Re: ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit [#270]
Date
April 21, 2016, 2:27 p.m.
Attachments

Hei, ohessa vastaus tietopyyntöönne. Toimeksi saaneena, Johanna Koponen Liikenneviraston kirjaamo
 1. 7 years, 5 months agoApril 21, 2016, 2:28 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
 2. 7 years, 3 months agoJune 3, 2016, 2:38 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit.
 3. 7 years, 3 months agoJune 3, 2016, 2:39 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request ECDIS- ja ENC -aineistojen jakeluun liittyvät dokumentit.
 4. 7 years, 3 months agoJune 3, 2016, 2:41 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.