Dipolin remontin hankintadokumentit

Request to:
Aalto-yliopisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
HS uutisoi Aalto-yliopiston remontoivan Dipolin http://www.hs.fi/kaupunki/a1456026512405. Pyydän Dipolin remontin päätös-, ja hankintadokumentit, mukaanlukien kokonaiskustannuslaskelmat.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Dipolin remontin hankintadokumentit [#288]
Date
Feb. 22, 2016, 8:10 p.m.
To
Aalto-yliopisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
HS uutisoi Aalto-yliopiston remontoivan Dipolin http://www.hs.fi/kaupunki/a1456026512405. Pyydän Dipolin remontin päätös-, ja hankintadokumentit, mukaanlukien kokonaiskustannuslaskelmat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 4 months agoFeb. 22, 2016, 8:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Aalto-yliopisto.
From
Kirjaamo <kirjaamo@aalto.fi> – Aalto-yliopisto
Subject
RE: Dipolin remontin hankintadokumentit [#288]
Date
March 7, 2016, 4:06 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Arvoisa vastaanottaja, Ohessa liitetiedostona Aalto-yliopiston talousjohtajan Marianna Bomin vastaus tietopyyntöönne (22.2.2016) koskien Dipoli-rakennusta koskevan remontin päätös- ja hankintadokumentteja. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Aalto-yliopisto <<sähköpostiosoite>>
  1. 8 years, 3 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Aalto-yliopisto.
  2. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 5:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Dipolin remontin hankintadokumentit.
On March 15, 2016, 5:34 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiö ACRE toiminta on julkista siinä määrin kun täyttää Aallon lakisääteistä tehtävää http://aaltocre.fi/aalto-cre/me-olemme-aalto-cre/ Pitää pyytää siirtämään asia julkl. 15 ...

Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiö ACRE toiminta on julkista siinä määrin kun täyttää Aallon lakisääteistä tehtävää http://aaltocre.fi/aalto-cre/me-olemm...

Pitää pyytää siirtämään asia julkl. 15 § mukaan ACRE:lle.

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Dipolin remontin hankintadokumentit [#288]
Date
March 16, 2016, 8:18 a.m.
To
Aalto-yliopisto

Hyvä vastaanottaja, Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiö ACRE toiminta on julkista ja julkisuuslain alaista siinä määrin kun täyttää Aallon lakisääteistä tehtävää. Pitää pyytää siirtämään asia julkl. 15 § mukaan ACRE:lle. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 288 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 3 months agoMarch 16, 2016, 8:18 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Aalto-yliopisto.
From
Kirjaamo <kirjaamo@aalto.fi> – Aalto-yliopisto
Subject
RE: Dipolin remontin hankintadokumentit [#288]
Date
April 7, 2016, 9:03 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Arvoisa vastaanottaja, Ohessa Aalto-yliopiston päätös tietopyyntöönne (16.3.2016) koskien Dipoli-rakennusta koskevan remontin päätös- ja hankintadokumentteja. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Aalto-yliopisto <<sähköpostiosoite>>
  1. 8 years, 2 months agoApril 7, 2016, 9:04 a.m.: Received an email from Aalto-yliopisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Dipolin remontin hankintadokumentit [#288]
Date
April 11, 2016, 6:39 p.m.
To
Aalto-yliopisto

Hyvä vastaanottaja, Näin tosiaan taitaa olla että ACRE Oy ei toteuta yliopiston lakisääteistä tehtävää, vaan kyseessä on yliopiston mandaattiin liittymätön yliopiston konsernin harrastama liiketoiminta jossa laskutetaan yliopiston lakisääteistä toimintaa yliopiston konsernin ja/tai säätiön rahoitustarkoituksessa. Olen pyytänyt Dipolin remontin päätös-, ja hankintadokumentit, mukaanlukien kokonaiskustannuslaskelmat. Erityisesti haluan tässä vielä tarkentaa että tämä on mukaanlukien myös viranomaisen hallussa olevat ACRE:n kustannuksia koskevat dokumentit. Nyt ei ole luovutettu yhtään dokumenttia, on vain annettu vastauslausunto ja valituskelpoinen päätös. Voisitteko vahvistaa että tosiaan on niin että Aalto-yliopisto ei aio luovuttaa mitään dokumentteja vastauksena tietopyyntööni? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 288 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 2 months agoApril 11, 2016, 6:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Aalto-yliopisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: RE: Dipolin remontin hankintadokumentit [#288]
Date
June 10, 2016, 4:50 p.m.
To
Aalto-yliopisto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Dipolin remontin hankintadokumentit" (22.2.2016, #288) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 95 päivää myöhässä. Voisitteko vahvistaa että tosiaan on niin että Aalto-yliopisto ei aio luovuttaa mitään dokumentteja vastauksena tietopyyntööni? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 288 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years agoJune 10, 2016, 4:50 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Aalto-yliopisto.