Diaariote miehiä koskeneista kanteluista

Request to:
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän Tasa-arvovaltuutetun toimiston diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla miehiin kohdistuneiden epäiltyjen tai ilmoitettujen tasa-arvorikkomusten tai -ongelmien kantelut. Asioiva kansalainen tai ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2013 - 2015. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot  avoimena  rakenteellisena datana, eli .xls-,  .csv-, .sql-, tai  muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän  toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä  muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy  toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan  kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote miehiä koskeneista kanteluista [#262]
Date
Jan. 20, 2016, 10:37 p.m.
To
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Tasa-arvovaltuutetun toimiston diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla miehiin kohdistuneiden epäiltyjen tai ilmoitettujen tasa-arvorikkomusten tai -ongelmien kantelut. Asioiva kansalainen tai ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2013 - 2015. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot  avoimena  rakenteellisena datana, eli .xls-,  .csv-, .sql-, tai  muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän  toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä  muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy  toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan  kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.
Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 5 months agoJan. 20, 2016, 10:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
From
TAS tassin posti <tasa-arvo@oikeus.fi> – Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Subject
VS: Diaariote miehiä koskeneista kanteluista [#262]
Date
Jan. 21, 2016, 4:43 p.m.
Status
Awaiting response

Tasa-arvovaltuutetun toimisto on vastaanottanut lähettämänne sähköisen asiakirjan. TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 5 months agoJan. 21, 2016, 4:44 p.m.: Received an email from Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
From
=?utf-8?b?TmltZcOkIGVpIG7DpHl0ZXTDpCBqdWxraXNlc3Rp?= <> – Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Subject
Täsmennyspyyntö -välitmp.docx
Date
Jan. 27, 2016, 12:17 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä <<Nimi poistettu >> , ohessa täsmennyspyyntö tietopyyntöönne. Parhain terveisin, Kirjaamo Tasa-arvovaltuutetun toimisto <<sähköpostiosoite>> jasähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 5 months agoJan. 27, 2016, 12:18 p.m.: Received an email from Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Täsmennyspyyntö -välitmp.docx [#262]
Date
Jan. 28, 2016, 3:09 p.m.
To
Tasa-arvovaltuutetun toimisto

Hyvät ... , kiitokset tarkennuspyynnöstä. Tuo henkilötietoasia on tosiaan pulmallinen, jos nimi on ainoa tapa erotella kanteluita. Ei ole tarkoituksenmukaista minun kansalaisena käsitellä toisten kansalaisten henkilötietoja näin arkaluontoisessa asiassa. Tosiaan tätä voisi tarkentaa niin että "saanko diaariotteen asioista joissa kantelun jättäjä on mies, ja erillisen diaariotteen asioista joissa kantelun jättäjä on nainen, vuosilta 2013-2015" Valituksen otsikko lienee julkinen tieto, kuten diaarinumerokin. Myös käsitelleen virkamiehen nimi on julkinen, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Ammatinharjoittaja tai asiamies, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat siis toivottavia tietoja. Jos tuntuu että diaaririvien suuren määrän vuoksi asia viivästyy, voidaan pyyntö rajata vuoteen 2015 tai vaikkapa vain heinä-joulukuuhun 2015. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 262 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 5 months agoJan. 28, 2016, 3:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
From
TAS tassin posti <tasa-arvo@oikeus.fi> – Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Subject
Diaariote miehiä koskeneista kanteluista [#262]
Date
Feb. 17, 2016, 4:19 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Ohessa .pdf-liitteinä pyytämänne tasa-arvovaltuutetun toimiston asiaotteet. Olette pyytänyt saada tasa-arvovaltuutetulta diaariotteen asioista, joissa kantelun jättäjä on mies, ja erillisen diaariotteen asioista, joissa kantelun jättäjä on nainen, vuosilta 2013 - 2015. Toteatte viestissänne myös, että pyyntö voidaan rajata vuoteen 2015 tai vaikkapa vain heinä-joulukuuhun 2015, jos asia diaaririvien suuren määrän vuoksi viivästyisi. Olemme rajanneet aikavälin heinä-joulukuuhun 2015. Asianhallintajärjestelmämme ominaisuudet eivät tee mahdolliseksi poimia käsittelemiemme asioiden joukosta sähköisesti niitä asioita, jotka ovat miesten vireille laittamia, tai asioita, jotka ovat naisten vireille laittamia. Tämän vuoksi toimiston asianhallintajärjestelmän diaarista on manuaalisesti kerätty erillinen listaus asioista, joissa yhteydenottajina ovat olleet miehet ja erillinen listaus asioista, joissa yhteydenottajina ovat olleet naiset. Lisäksi erikseen on kerätty sellaiset aihepiiriin liittyvät asiat, joissa aloitteen vireille saattajana on jokin muu taho. Tasa-arvovaltuutetun asianhallintajärjestelmään kuuluva diaari, josta käyvät ilmi asiakkaiden henkilötiedot, muodostaa henkilörekisterin. Henkilörekistereitä ei saa luovuttaa julkaistavaksi internet-sivuilla. Lähettämänne tietopyyntö on lähetetty sivustolta, jolla ilmoitetaan, että myös kaikki vastaukset tietopyyntöihin julkaistaan nettisivuilla. Tämän vuoksi luovutettavista tiedoista on poistettu henkilön nimi ja muu sellainen tieto, josta henkilö voitaisiin tunnistaa. Kussakin asiaotteessa ilmenevä tieto käsittelijästä viittaa virkamieheen, joka on valmistellut ja esitellyt asian ratkaisijalle. Asian ratkaisee tasa-arvovaltuutettu (Pirkko Mäkinen) tai hänen poissa ollessaan sijaisena toimistopäällikkö (Anja Nummijärvi). Tieto ratkaisijasta ei näy asiaotteissa, mutta se on tietopyyntöönne vastaamiseksi siihen lisätty nimimerkein (PM, AN). Jos diaariotteessa näkyy käsittelijätietona vain yhden virkamiehen nimi, se tarkoittaa sitä, että kyseinen virkamies on tasa-arvovaltuutetun pyynnöstä antanut asiakkaalle yleisellä tasolla ohjeet ja neuvot. Ystävällisin terveisin Anja Nummijärvi, toimistopäällikkö /Kirjaamo Tasa-arvovaltuutetun toimisto <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >
 1. 4 years, 4 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
 2. 4 years, 4 months agoFeb. 26, 2016, 2:13 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote miehiä koskeneista kanteluista.
 3. 4 years, 4 months agoFeb. 26, 2016, 2:16 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote miehiä koskeneista kanteluista.
 4. 4 years, 4 months agoFeb. 26, 2016, 2:16 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote miehiä koskeneista kanteluista.
 5. 4 years, 4 months agoFeb. 26, 2016, 2:16 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote miehiä koskeneista kanteluista.
 6. 4 years, 4 months agoMarch 6, 2016, 4:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Diaariote miehiä koskeneista kanteluista [#262]
Date
March 6, 2016, 4:11 p.m.
To
Tasa-arvovaltuutetun toimisto

Hyvä Anja Nummijärvi, kiitoksia hienoista tiedoista. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 262 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 4 months agoMarch 6, 2016, 4:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
From
TAS tassin posti <tasa-arvo@oikeus.fi> – Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Subject
Ilmoitus viestin vastaanottamisesta
Date
March 7, 2016, 10:16 a.m.

Tasa-arvovaltuutetun toimisto on vastaanottanut lähettämänne sähköisen asiakirjan. TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO <<sähköpostiosoite>> jasähköpostiosoite> >
 1. 4 years, 4 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Tasa-arvovaltuutetun toimisto.
 2. 4 years, 4 months agoMarch 15, 2016, 4:45 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.