Diaariote Helsingin tietopyynnöistä

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Helsingin kaupungin diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla tietopyynnöt ja pyyntöjen tekijät. Olisi myös kiva jos diaariotteesta selviäisi pyyntöjen pyyntö- ja vastausajat. Asioiva kansalainen tai ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet,aikaleimat, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2013 - 2015. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot  avoimena  rakenteellisena datana, eli .xls-,  .csv-, .sql-, tai  muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän  toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä  muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy  toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan  kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258]
Date
Jan. 9, 2016, 2 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Helsingin kaupungin diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla tietopyynnöt ja pyyntöjen tekijät. Olisi myös kiva jos diaariotteesta selviäisi pyyntöjen pyyntö- ja vastausajat. Asioiva kansalainen tai ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet,aikaleimat, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän näitä tietoja vuosilta 2013 - 2015. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot  avoimena  rakenteellisena datana, eli .xls-,  .csv-, .sql-, tai  muussa rakenteellisessa muodossa. Mahdolliset dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän  toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä  muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy  toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan  kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.
Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 4 months agoJan. 9, 2016, 2 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258]
Date
Jan. 12, 2016, 8:54 a.m.
Status
Request resolved

Kirjeenne on toimitettu asian valmistelua varten valmistelijalle. Valmistelija on tietopalvelupäällikkö Leena Mällänen. Asian kirjaamisnumero on HEL 2016-000313. Yst.terv. Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 <<sähköpostiosoite>> Faksi: 09 655 783 Palvelupuhelin: 09 310 13701
 1. 4 years, 4 months agoJan. 12, 2016, 8:56 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313
Date
Jan. 13, 2016, 8:20 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Liitteenä yhteenveto pyytämistäsi tiedoista pyytämässäsi muodossa. Julkisia henkilötietoja sisältävästä henkilörekisteristä, voidaan antaa tietoja nähtäväksi tai jäljennettäväksi. Henkilötietoja emme julkaise internettiin. Jos tietoja pyydetään otteina, kopioina tai sähköisessä muodossa, julkiset henkilötiedot voidaan luovuttaa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää tällaisia tietoja. Helsingin kaupungin kirjaamo
 1. 4 years, 4 months agoJan. 13, 2016, 8:21 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 4 months agoJan. 13, 2016, 8:34 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote Helsingin tietopyynnöistä.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258]
Date
Jan. 13, 2016, 8:36 a.m.
To
Helsinki

Hyvä Leena Mällänen, kiitoksia viivytyksettömästä vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 258 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 4 months agoJan. 13, 2016, 8:36 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 4 months agoJan. 13, 2016, 8:36 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258]
Date
Jan. 16, 2016, 12:20 p.m.
To
Helsinki

Hei, Tästä puuttuu 2014-009970, opetusvirastolle koulutiloista ja kapasiteeteista, sekä 2014-009917, Tilakeskukselle koulutiloista ja kuntotiedoista. Kenen diaareissa nämä ovat? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 258 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 4 months agoJan. 16, 2016, 12:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VS: Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258]
Date
Jan. 18, 2016, 10:25 a.m.

Tietopyyntönne lähetetty edelleen Tilakeskukselle, Yst.terv. Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 <<sähköpostiosoite>> Faksi: 09 655 783 Palvelupuhelin: 09 310 13701
 1. 4 years, 4 months agoJan. 18, 2016, 10:28 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 4 months agoJan. 30, 2016, 12:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote Helsingin tietopyynnöistä.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VS: Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258]/Tietopyyntö lähetetty Sari Korolaiselle/Tila
Date
Feb. 1, 2016, 10:33 a.m.
Attachments

Liitteenä pyytämänne täydennys, joka on jäänyt pois edellisestä. Ystävällisin terveisin Kirjaamo
 1. 4 years, 3 months agoFeb. 1, 2016, 10:34 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 3 months agoFeb. 4, 2016, 5:35 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Diaariote Helsingin tietopyynnöistä.
 3. 4 years, 3 months agoFeb. 4, 2016, 5:38 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.