Contracts/agreements with Frontex

Request to:
Rajavartiolaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Please send to me: - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2016; - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2017; This includes – but is not limited to – the following documents: - Specific Financing Decision - Request for Pre-Financing - Acknowledgement of Receipt - Request for Interim/Final Payment - Forms for the calculation of the contribution.

Messages in this request

From
Arne Semsrott
Subject
Contracts/agreements with Frontex [#621]
Date
June 18, 2018, 6:58 p.m.
To
Rajavartiolaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Please send to me: - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2016; - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2017; This includes – but is not limited to – the following documents: - Specific Financing Decision - Request for Pre-Financing - Acknowledgement of Receipt - Request for Interim/Final Payment - Forms for the calculation of the contribution.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Arne Semsrott <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Arne Semsrott
  1. 6 years agoJune 18, 2018, 7 p.m.: Arne Semsrott sent a message to Rajavartiolaitos.
From
RVL_VP_RVLE <rajavartiolaitos@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Subject
Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne.
Date
June 18, 2018, 7 p.m.
Status
Awaiting response

Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Staben för gränsbevakningsväsendets registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Headquarters of the Finnish Border Guard. Rajavartiolaitoksen esikunta PL 3 (Vilhonvuorenkatu 6) 00131 Helsinki p. 0295 421 000 e-mail: <<sähköpostiosoite>>
  1. 6 years agoJune 18, 2018, 7:01 p.m.: Received an email from Rajavartiolaitos.
From
=?utf-8?b?UlZMX1ZQX1JWTEVfS1YteWtzaWtrw7Y=?= <vprvlekv-yksikko@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Subject
VL: Jakelu Toimeksi: Arne Semsrott; tietopyyntö; contracts/agreements with Frontex
Date
June 29, 2018, 1:36 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Dear Arne Semsrott, in reference to your information request on 18 June 2018 (attached), we inform you that the Finnish Border Guard has studied you request accordingly and unfortunately the Finnish Border Guard is not able to give you the requested information based on the Act on the Openness of Government Activities 621/1999 (https://www.finlex.fi/en/laki/kaannok...) . More information you will find in the attached document as well as appeal directions. Kind regards, On behalf of the International Affairs Unit of the Finnish Border Guard HQ, Nina Forstén Adviser Ministry of the Interior Finnish Border Guard HQ International Affairs Unit www.raja.fi
  1. 5 years, 9 months agoSept. 17, 2018, 4:24 p.m.: Received an email from Rajavartiolaitos.
  2. 5 years, 9 months agoSept. 17, 2018, 4:25 p.m.: Arne Semsrott published an attachment on request Contracts/agreements with Frontex.
  3. 5 years, 9 months agoSept. 17, 2018, 4:25 p.m.: Arne Semsrott published an attachment on request Contracts/agreements with Frontex.
  4. 5 years, 6 months agoDec. 1, 2018, 10:36 a.m.: Arne Semsrott set status to 'Request refused'.