Contracts/agreements with Frontex

Pyynnön vastaanottaja:
Rajavartiolaitos
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö evätty
Pyynnön yhteenveto
Please send to me: - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2016; - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2017; This includes – but is not limited to – the following documents: - Specific Financing Decision - Request for Pre-Financing - Acknowledgement of Receipt - Request for Interim/Final Payment - Forms for the calculation of the contribution.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Arne Semsrott
Otsikko
Contracts/agreements with Frontex [#621]
Päivämäärä
18. kesäkuuta 2018 kello 18.58
Vastaanottaja
Rajavartiolaitos
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Please send to me: - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2016; - all contracts, agreements and/or contractual statements signed with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in regards to Joint Operation Triton 2017; This includes – but is not limited to – the following documents: - Specific Financing Decision - Request for Pre-Financing - Acknowledgement of Receipt - Request for Interim/Final Payment - Forms for the calculation of the contribution.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Arne Semsrott <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Arne Semsrott
  1. 8 kuukautta, 1 viikko sitten18. kesäkuuta 2018 kello 19.00: Käyttäjä Arne Semsrott lähetti viestin viranomaiselle Rajavartiolaitos.
Lähettäjä
RVL_VP_RVLE <rajavartiolaitos@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Otsikko
Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne.
Päivämäärä
18. kesäkuuta 2018 kello 19.00
Tila
Odotetaan vastausta

Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Staben för gränsbevakningsväsendets registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Headquarters of the Finnish Border Guard. Rajavartiolaitoksen esikunta PL 3 (Vilhonvuorenkatu 6) 00131 Helsinki p. 0295 421 000 e-mail: <<sähköpostiosoite>>
  1. 8 kuukautta, 1 viikko sitten18. kesäkuuta 2018 kello 19.01: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Rajavartiolaitos.
Lähettäjä
=?utf-8?b?UlZMX1ZQX1JWTEVfS1YteWtzaWtrw7Y=?= <vprvlekv-yksikko@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Otsikko
VL: Jakelu Toimeksi: Arne Semsrott; tietopyyntö; contracts/agreements with Frontex
Päivämäärä
29. kesäkuuta 2018 kello 13.36
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Dear Arne Semsrott, in reference to your information request on 18 June 2018 (attached), we inform you that the Finnish Border Guard has studied you request accordingly and unfortunately the Finnish Border Guard is not able to give you the requested information based on the Act on the Openness of Government Activities 621/1999 (https://www.finlex.fi/en/laki/kaannok...) . More information you will find in the attached document as well as appeal directions. Kind regards, On behalf of the International Affairs Unit of the Finnish Border Guard HQ, Nina Forstén Adviser Ministry of the Interior Finnish Border Guard HQ International Affairs Unit www.raja.fi
  1. 5 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.24: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Rajavartiolaitos.
  2. 5 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.25: Arne Semsrott julkaisi liitteen tietopyyntöön Contracts/agreements with Frontex.
  3. 5 kuukautta sitten17. syyskuuta 2018 kello 16.25: Arne Semsrott julkaisi liitteen tietopyyntöön Contracts/agreements with Frontex.
  4. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. joulukuuta 2018 kello 10.36: Käyttäjä Arne Semsrott asetti tilaksi 'Request refused'.