Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi: Diaariotteen asemakaavamuutoksesta Tullivuorentien eteläpuoli 12170 Rakennettavuusselvityksen Tullivuorentien eteläpuoli - rakennettavuusselvitys kiinteistövirasto, geotekninen osasto Geo 11732 31.5.2011/rev. 8.9.2011, viitattu kaavaselostuksessa 12170 sivulla 6. https://kartta.hel.fi/helreport/planp... https://kartta.hel.fi/kaavaselostus/a... Muut alueen rakennettavuuteen liittyvät julkiset asiakirjat. Alueen esirakentamiseen ja stabilointiin liittyvät tilausasiakirjat ja laskut.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat [#735]
Date
April 16, 2019, 9:55 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi: Diaariotteen asemakaavamuutoksesta Tullivuorentien eteläpuoli 12170 Rakennettavuusselvityksen Tullivuorentien eteläpuoli - rakennettavuusselvitys kiinteistövirasto, geotekninen osasto Geo 11732 31.5.2011/rev. 8.9.2011, viitattu kaavaselostuksessa 12170 sivulla 6. https://kartta.hel.fi/helreport/planp... https://kartta.hel.fi/kaavaselostus/a... Muut alueen rakennettavuuteen liittyvät julkiset asiakirjat. Alueen esirakentamiseen ja stabilointiin liittyvät tilausasiakirjat ja laskut.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 6 months agoApril 16, 2019, 9:56 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 16, 2019, 9:57 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 16, 2019, 9:57 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 6 months agoApril 16, 2019, 9:58 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-004775/Helsingin kaupunki
Date
April 17, 2019, 9:40 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-004775.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-004775/Helsingin kaupunki
Date
April 17, 2019, 9:40 a.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-004775.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 6 months agoApril 17, 2019, 9:41 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 months, 2 weeks agoMay 1, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170
Date
May 10, 2019, 10:23 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Tervehdys! Ohessa vastaus tietopyyntöönne koskien Tullivuorentien eteläpuolen asemakaavaa. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170
Date
May 10, 2019, 10:23 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Tervehdys! Ohessa vastaus tietopyyntöönne koskien Tullivuorentien eteläpuolen asemakaavaa. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 months, 1 week agoMay 10, 2019, 10:25 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 months, 1 week agoMay 10, 2019, 11:26 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 3. 5 months, 1 week agoMay 10, 2019, 11:26 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 4. 5 months, 1 week agoMay 10, 2019, 11:26 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 5. 5 months, 1 week agoMay 10, 2019, 11:26 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170 [#735]
Date
May 10, 2019, 11:29 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitämme vastauksestanne tietopyyntöömme HEL 2019-004775. Näitä asiakirjojako siis ei ole Helsingin kaupungin hallussa sähköisessä muodossa? Toinen asia sitten esirakentaminen ja sen kustannukset. Onko niin, että tällä asemakaava-alueella Helsingin kaupunki ei ole tehnyt tai teettänyt esirakentamista / stabilointia? Eli onko tontit luovutettu rakennuttajille sellaisenaan ja kukin rakennuttaja hoitaa esirakentamisen / stabiloinnin omalla kustannuksellaan? Sincerely yours Malmigate Net Request Number: 735 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 months, 1 week agoMay 10, 2019, 11:29 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170 [#735]
Date
May 23, 2019, 9:44 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastaustanne tähän viestiin 10. toukokuuta. Hei, kiitämme vastauksestanne tietopyyntöömme HEL 2019-004775. Näitä asiakirjojako siis ei ole Helsingin kaupungin hallussa sähköisessä muodossa? Toinen asia sitten esirakentaminen ja sen kustannukset. Onko niin, että tällä asemakaava-alueella Helsingin kaupunki ei ole tehnyt tai teettänyt esirakentamista / stabilointia? Eli onko tontit luovutettu rakennuttajille sellaisenaan ja kukin rakennuttaja hoitaa esirakentamisen / stabiloinnin omalla kustannuksellaan? Request Number: 735 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 months, 3 weeks agoMay 23, 2019, 9:44 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170 [#735]
Date
May 24, 2019, 10:33 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Tervehdys Malmigate Net! Kysymykseenne Tullivuorentien eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 esirakentamisesta: Suunnitelmat alueen rakentamisesta, mukaan lukien esirakentaminen, on laadittu Helsingin kaupungin Rakennusvirastossa. Toteutusurakka on kilpailutettu suunnitelmien pohjalta. Toteuttajana on toiminut Stara. Urakan kokonaiskustannus on noin 3,7 M€. Seuraavat pohjarakentamiseen liittyvät dokumentit ovat noudettavissa kirjallisena Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan toimipisteestä (käyntiosoite Kansakoulukatu 3, Helsinki): · Tullivuoren eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 esirakentaminen, Työselostus 07.12.2016. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. · Tullivuorentien eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 suunnittelu. Suunnitteluohjelma 21.12.2015. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. · Tullivuorentien eteläpuoli, Rakennettavuusselvitys GEO 11118, 20.10.2006. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto. · Tullivuorentien eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 esirakentaminen. Turvallisuusasiakirja 07.12.2016. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. · Tullivuoren eteläpuolisen alueen rakentaminen, Rakennuttamisohjelma 28.4.2017. Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto. · Tullivuorentie, Esirakentamissuunnitelma Pohjavahvistuskartta. 7.12.2016. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170 [#735]
Date
May 24, 2019, 10:33 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Tervehdys Malmigate Net! Kysymykseenne Tullivuorentien eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 esirakentamisesta: Suunnitelmat alueen rakentamisesta, mukaan lukien esirakentaminen, on laadittu Helsingin kaupungin Rakennusvirastossa. Toteutusurakka on kilpailutettu suunnitelmien pohjalta. Toteuttajana on toiminut Stara. Urakan kokonaiskustannus on noin 3,7 M€. Seuraavat pohjarakentamiseen liittyvät dokumentit ovat noudettavissa kirjallisena Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan toimipisteestä (käyntiosoite Kansakoulukatu 3, Helsinki): · Tullivuoren eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 esirakentaminen, Työselostus 07.12.2016. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. · Tullivuorentien eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 suunnittelu. Suunnitteluohjelma 21.12.2015. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. · Tullivuorentien eteläpuoli, Rakennettavuusselvitys GEO 11118, 20.10.2006. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto. · Tullivuorentien eteläpuolisen asemakaava-alueen 12170 esirakentaminen. Turvallisuusasiakirja 07.12.2016. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. · Tullivuoren eteläpuolisen alueen rakentaminen, Rakennuttamisohjelma 28.4.2017. Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto. · Tullivuorentie, Esirakentamissuunnitelma Pohjavahvistuskartta. 7.12.2016. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 months, 3 weeks agoMay 24, 2019, 10:35 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 months, 3 weeks agoMay 24, 2019, 11:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Re: vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170 [#735]
Date
May 24, 2019, 11:09 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos, saisiko tästä 3,7 miljoonan euron urakasta tarkemman erittelyn? Viite: Alkuperäinen tietopyyntö 16.4.2019. "Alueen esirakentamiseen ja stabilointiin liittyvät tilausasiakirjat ja laskut." Lisäksi, onko näitä asiakirjoja nyt mahdollista saada sähköisenä? Jos asiakirjat ovat Helsingin kaupungin hallussa sähköisinä, niin ne pitäisi myös olla mahdollista saada pyydettäessä sähköisinä nähtäväksi. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Request Number: 735 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 months, 3 weeks agoMay 24, 2019, 11:10 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 2. 4 months, 3 weeks agoMay 24, 2019, 11:10 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 3. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 11:33 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 11:34 a.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 11:48 a.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 11:55 a.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:01 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 8. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:01 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 9. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:01 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 10. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:02 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 11. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:02 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 12. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:02 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 13. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:02 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Asemakaavamuutoksen Tullivuorentien eteläpuoli 12170 asiakirjat.
 14. 2 months, 4 weeks agoJuly 19, 2019, 5:02 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VS: Re: vastaus tietopyyntöön HEL 2019-004775, asemakaavamuutos Tullivuorentien eteläpuoli 12170 [#735]
Date
July 19, 2019, 5:03 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos, saisiko tästä 3,7 miljoonan euron urakasta tarkemman erittelyn? Viite: Alkuperäinen tietopyyntö 16.4.2019. "Alueen esirakentamiseen ja stabilointiin liittyvät tilausasiakirjat ja laskut." Lisäksi, onko näitä asiakirjoja nyt mahdollista saada sähköisenä? Jos asiakirjat ovat Helsingin kaupungin hallussa sähköisinä, niin ne pitäisi myös olla mahdollista saada pyydettäessä sähköisinä nähtäväksi. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. ... Sincerely yours Malmigate Net Request Number: 735 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net