This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkkitehtuurimuseon tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta. Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä. Kyseinen tarkastusmuistio on osa laajempaa tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia ja -avustuksia. Pyydän sähköisenä kopiona kyseisen museon taloutta käsittelevä erityistilintarkastuksen yhteenvedon sisältävän dokumentin, lopullisen tarkastusmuistion ja tarkastuskertomuksen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Sept. 2, 2018, 12:38 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkkitehtuurimuseon tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta. Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä. Kyseinen tarkastusmuistio on osa laajempaa tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia ja -avustuksia. Pyydän sähköisenä kopiona kyseisen museon taloutta käsittelevä erityistilintarkastuksen yhteenvedon sisältävän dokumentin, lopullisen tarkastusmuistion ja tarkastuskertomuksen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automatic reply
Date
Sept. 2, 2018, 12:38 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Education and Cultur
 1. 2 years, 7 months agoSept. 2, 2018, 12:38 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Sept. 4, 2018, 10:50 a.m.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaanottanut viestinne. Pyrimme käsittelemään tietopyyntönne mahdollisimman pikaisesti, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Ilmoitamme, mikäli tietopyyntöönne vastaaminen edellyttää tavanomaista suurempaa työmäärää (esim. asiakirjat sisältävät salassa pidettävää tietoa), jolloin toimitamme tiedon julkisista asiakirjoista viimeistään kuukauden kuluessa. Tietopyyntönne on rekisteröity ja sen asianumero on 51/092/2018. Ystävällisin terveisin, Maiju Kilpikivi OKM Kirjaamo
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Sept. 4, 2018, 10:50 a.m.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaanottanut viestinne. Pyrimme käsittelemään tietopyyntönne mahdollisimman pikaisesti, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Ilmoitamme, mikäli tietopyyntöönne vastaaminen edellyttää tavanomaista suurempaa työmäärää (esim. asiakirjat sisältävät salassa pidettävää tietoa), jolloin toimitamme tiedon julkisista asiakirjoista viimeistään kuukauden kuluessa. Tietopyyntönne on rekisteröity ja sen asianumero on 51/092/2018. Ystävällisin terveisin, Maiju Kilpikivi OKM Kirjaamo
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Sept. 4, 2018, 3:44 p.m.

Hei, Alla olevaan tietopyyntöösi liittyen: tarkastuskertomus ei ole valmis. Toimitamme sen kun se on valmis. ystävällisin terveisin Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkkitehtuurimuseon tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta. Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä. Kyseinen tarkastusmuistio on osa laajempaa tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia ja -avustuksia. Pyydän sähköisenä kopiona kyseisen museon taloutta käsittelevä erityistilintarkastuksen yhteenvedon sisältävän dokumentin, lopullisen tarkastusmuistion ja tarkastuskertomuksen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Sept. 4, 2018, 3:44 p.m.

Hei, Alla olevaan tietopyyntöösi liittyen: tarkastuskertomus ei ole valmis. Toimitamme sen kun se on valmis. ystävällisin terveisin Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkkitehtuurimuseon tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta. Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä. Kyseinen tarkastusmuistio on osa laajempaa tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia ja -avustuksia. Pyydän sähköisenä kopiona kyseisen museon taloutta käsittelevä erityistilintarkastuksen yhteenvedon sisältävän dokumentin, lopullisen tarkastusmuistion ja tarkastuskertomuksen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
 1. 2 years, 7 months agoSept. 6, 2018, 5:53 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 2 years, 7 months agoSept. 6, 2018, 5:53 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 3. 2 years, 7 months agoSept. 6, 2018, 6:14 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 4. 2 years, 7 months agoSept. 6, 2018, 6:15 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 5. 2 years, 7 months agoSept. 6, 2018, 6:16 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Sept. 19, 2018, 12:04 p.m.

Hei, riittääkö tämä vastaus sinulle tässä vai haluatko asiasta vielä valituskelpoisen päätöksen? ystävällisin terveisin Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Lähettäjä: Luopa Marleena OKM Lähetetty: tiistai 4. syyskuuta 2018 15.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Kopio: Lajunen Viivi OKM < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646] Hei, Alla olevaan tietopyyntöösi liittyen: tarkastuskertomus ei ole valmis. Toimitamme sen kun se on valmis. ystävällisin terveisin Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkkitehtuurimuseon tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta. Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä. Kyseinen tarkastusmuistio on osa laajempaa tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia ja -avustuksia. Pyydän sähköisenä kopiona kyseisen museon taloutta käsittelevä erityistilintarkastuksen yhteenvedon sisältävän dokumentin, lopullisen tarkastusmuistion ja tarkastuskertomuksen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
 1. 2 years, 7 months agoSept. 19, 2018, 12:05 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
Nov. 28, 2018, 9:51 a.m.
Attachments

Hei, ohessa pyytämäsi tarkastuskertomus yt. Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Lähettäjä: Luopa Marleena OKM Lähetetty: keskiviikko 19. syyskuuta 2018 12.05 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Kopio: Lajunen Viivi OKM < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646] Tärkeys: Suuri Hei, riittääkö tämä vastaus sinulle tässä vai haluatko asiasta vielä valituskelpoisen päätöksen? ystävällisin terveisin Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Lähettäjä: Luopa Marleena OKM Lähetetty: tiistai 4. syyskuuta 2018 15.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Kopio: Lajunen Viivi OKM < <nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646] Hei, Alla olevaan tietopyyntöösi liittyen: tarkastuskertomus ei ole valmis. Toimitamme sen kun se on valmis. ystävällisin terveisin Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lokakuussa 2017 Arkkitehtuurimuseon tarkastamisesta vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksien ja valtionavustusten osalta. Tarkastuskäynnit museon tiloissa suoritettiin tammikuussa 2018. Tarkastuskäyntien johdosta päätettiin laatia erillinen tarkastusmuistio museonjohtajan luottokortin käytöstä. Kyseinen tarkastusmuistio on osa laajempaa tarkastuskertomusta, joka koskee vuosien 2015-2016 valtionosuuksia ja -avustuksia. Pyydän sähköisenä kopiona kyseisen museon taloutta käsittelevä erityistilintarkastuksen yhteenvedon sisältävän dokumentin, lopullisen tarkastusmuistion ja tarkastuskertomuksen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
 1. 2 years, 4 months agoNov. 28, 2018, 9:52 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
May 1, 2019, 1:57 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä Marleena Luopa, Yhdeksän kymmenen tuhannen euron edestä puuttuvia kuitteja vaikuttaa merkitykselliseltä asialta. Pyydän tarkastusmuistoon ja tarkastuskertomukseen annetut lausunnot sähköisenä kopiona. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 646 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automaattinen vastaus: VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
May 1, 2019, 1:58 p.m.

Hei, Olen paikalla seuraavan kerran 2.5.2019. Ystävällisin terveisin Marleena Luopa
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automaattinen vastaus: VS: Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio [#646]
Date
May 1, 2019, 1:58 p.m.

Hei, Olen paikalla seuraavan kerran 2.5.2019. Ystävällisin terveisin Marleena
 1. 1 year, 11 months agoMay 1, 2019, 1:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 1 year, 11 months agoMay 1, 2019, 1:59 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 3. 1 year, 11 months agoMay 1, 2019, 1:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Arkkitehtimuseon tarkastusmuistio.
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Tietopyyntö Arkkitehtuurimuseo
Date
May 15, 2019, 4:55 p.m.
Attachments

Hei, ohessa valituskelpoinen päätös (OKM/ 1/203/2018) koskien tietopyyntöjä sekä pyytämänne tarkastusmuistio ja diaariote. ystävällisesti Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi
From
"marleena.luopa@minedu.fi" <marleena.luopa@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Tietopyyntö Arkkitehtuurimuseo
Date
May 15, 2019, 4:55 p.m.
Attachments

Hei, ohessa valituskelpoinen päätös (OKM/ 1/203/2018) koskien tietopyyntöjä sekä pyytämänne tarkastusmuistio ja diaariote. ystävällisesti Marleena Luopa Erityisasiantuntija Opetus- ja kulttuuriministeriö / Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1) 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 330 169 Sähköposti: marleena.luopa(at)minedu.fi
 1. 1 year, 11 months agoMay 15, 2019, 4:56 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 1 year, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:41 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 3. 1 year, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:52 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.