Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Helsingin Sanomat kirjoittaa "OKM:n tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen kertoo HS:lle saaneensa tarkastusmuistioluonnoksen valmiiksi ja lähettäneensä sen Arkkitehtimuseon hallitukselle kuulemiskierrokselle." https://www.hs.fi/kulttuuri/art-20000... Pyydän sähköisen kopion valmiiksi saadusta ja Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetystä tarkastusmuistioluonnoksesta. Muistutan että julkl. 6 § 5k mukaan tarkastusmuistionluonnos on julkinen silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa, eli tässä tapauksessa kuulemiskierrokselle lähettämistä varten valmis.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
March 28, 2018, 8:55 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin Sanomat kirjoittaa "OKM:n tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen kertoo HS:lle saaneensa tarkastusmuistioluonnoksen valmiiksi ja lähettäneensä sen Arkkitehtimuseon hallitukselle kuulemiskierrokselle." https://www.hs.fi/kulttuuri/art-20000... Pyydän sähköisen kopion valmiiksi saadusta ja Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetystä tarkastusmuistioluonnoksesta. Muistutan että julkl. 6 § 5k mukaan tarkastusmuistionluonnos on julkinen silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa, eli tässä tapauksessa kuulemiskierrokselle lähettämistä varten valmis.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 6 years, 2 months agoMarch 28, 2018, 8:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VL: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
March 29, 2018, 9:34 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja, Julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan: Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti: 8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1-3 tai 5-7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; Lisäksi hallintolain 34 §:n mukaan: Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Arkkitehtuurimuseolle lähetetty tarkastusmuistiosta luonnos, joka on siis kesken, eikä sitä ole allekirjoituksella varmennettu. Vasta, kun tarkastusmuistiossa on voitu huomioida asianosaisten hallintolain mukainen kuuleminen, laaditaan tarkastusmuistiosta lopullinen, julkinen versio, joka allekirjoituksella varmennetaan. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen Tarkastuspäällikkö Opetus- ja kulttuuriministeriö, Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1, Helsinki) 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 02953 30328 GSM 050 528 3356 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 6 years, 2 months agoApril 12, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 12:07 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos" (28.3.2018, #570) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 570 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 12:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 1:11 p.m.

Hei! Olen vastannut viestiin 29.3.2018 ja vastaus on alla. Yst. Viivi Lajunen OKM Lähettäjä: Lajunen Viivi OKM Lähetetty: torstai 29. maaliskuuta 2018 9.35 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: *OKM-Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VL: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570] Hyvä vastaanottaja, Julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan: Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti: 8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; Lisäksi hallintolain 34 §:n mukaan: Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Arkkitehtuurimuseolle lähetetty tarkastusmuistiosta luonnos, joka on siis kesken, eikä sitä ole allekirjoituksella varmennettu. Vasta, kun tarkastusmuistiossa on voitu huomioida asianosaisten hallintolain mukainen kuuleminen, laaditaan tarkastusmuistiosta lopullinen, julkinen versio, joka allekirjoituksella varmennetaan. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen Tarkastuspäällikkö Opetus- ja kulttuuriministeriö, Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1, Helsinki) 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 02953 30328 GSM 050 528 3356 <<sähköpostiosoite>>
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 1:11 p.m.
Status
Awaiting response

Hei! Olen vastannut viestiin 29.3.2018 ja vastaus on alla. Yst. Viivi Lajunen OKM Lähettäjä: Lajunen Viivi OKM Lähetetty: torstai 29. maaliskuuta 2018 9.35 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: *OKM-Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VL: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570] Hyvä vastaanottaja, Julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan: Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti: 8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; Lisäksi hallintolain 34 §:n mukaan: Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Arkkitehtuurimuseolle lähetetty tarkastusmuistiosta luonnos, joka on siis kesken, eikä sitä ole allekirjoituksella varmennettu. Vasta, kun tarkastusmuistiossa on voitu huomioida asianosaisten hallintolain mukainen kuuleminen, laaditaan tarkastusmuistiosta lopullinen, julkinen versio, joka allekirjoituksella varmennetaan. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen Tarkastuspäällikkö Opetus- ja kulttuuriministeriö, Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1, Helsinki) 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 02953 30328 GSM 050 528 3356 <<sähköpostiosoite>>
 1. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 1:12 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 1:12 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 1:35 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä vastaanottaja, ette kai tosissanne esitä että kuulemiskierrokselle lähetetty dokumentti ei ole valmis vain koska siinä ei ole allekirjoitusta. Huomautan että viestiinne kopioimanne 6 § 8k erikseen mainitsee koskevansa vain muita kuin 5 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja. Pyydän viivytyksettä sähköisen kopion valmiiksi saadusta ja Arkkitehtimuseon hallitukselle kuulemiskierrokselle (ei varmennettavaksi tai tarkastettavaksi, vaan kuulemiskierrokselle) lähetetystä tarkastusmuistioluonnoksesta. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, viivytyksettä valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 570 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 1:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 2:13 p.m.

Hei, Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 2 luvun 6 pykälässä on useassa kohtaa nimenomaisesti mainittu asiakirjan julkiseksi tulemisesta, kun asiakirja on valmis käyttötarkoitukseensa tai varmennettu valmiiksi. Näin myös viittaamassani kohdassa 2 luvun 6 §:n 8 kohdassa. Tämän vuoksi tarkastusmuistiota ei myöskään ole vielä varmennettu valmiiksi, koska asianosaista on kuultu mahdollisten asiakirjassa olevien virheiden osalta. Kuulemisen yhteydessä on tehty lisäksi myös lisäselvityspyyntöjä. Kuuleminen on osa prosessia lopullisen tarkastusmuistion valmistelemiseksi. Ministeriö ei erikseen tee päätöstä, jonka mukaisesti se ei anna julkisuuslain nojalla tietoa keskeneräisestä dokumentista. Näin ollen lain noudattaminen ei myöskään ole valituskelpoinen asia. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen OKM
 1. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 2:14 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 3:13 p.m.

Hei! Täsmennän vielä edellistä viestiäni perustuen julkisuuslain 14 §:ään, eli pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaisesti haluatteko siirtää asian (kiellon toimittaa keskeneräinen muistio, jota ei ole varmennettu allekirjoituksella tai muulla tavalla) viranomaisen ratkaistavaksi? Tämän jälkeen voin selvittää 4 kohdan mukaan mahdollisesti aiheutuvia maksuja. Tämä päätös toki sitten on valituskelpoinen. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen OKM 14 § Asiakirjan antamisesta päättäminen Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä. Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. (23.6.2005/495) Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu. Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on: 1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy; 2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi; 3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä 4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.
 1. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 3:14 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 13, 2018, 3:26 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä Viivi Lajunen, Pyydän viivytyksettä sähköisen kopion valmiiksi saadusta ja Arkkitehtimuseon hallitukselle kuulemiskierrokselle lähetetystä tarkastusmuistioluonnoksesta. Pyydän lähettämään 34 § 3k mukaisesti julkisen sähköisesti talletetun olemassa olevan valmistuneen asiakirjan kopion sähköpostitse. Muistutan että julkl. 6 § 5k mukaan tarkastusmuistionluonnos on julkinen silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa, eli tässä tapauksessa kuulemiskierrokselle lähettämistä varten valmis. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän viivytyksettä valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 570 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 3:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 6 years, 2 months agoApril 13, 2018, 3:54 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: VS: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 16, 2018, 11:53 a.m.

Hei, Kiitos viestistäsi. Lopullinen tarkastusmuistio on valmis (viimeistään ensi viikolla) ja ennen kuin valituskelpoinen päätös saadaan tehtyä asiakirjan toimittamatta jättämisestä (osaltaan viivästyttää prosessia). Varmistan vielä tämän seikan valossa, selvitänkö maksuja viranomaistyöstä vai onko teille ok, että toimitan teille julkisen tarkastusmuistion heti sen valmistuttua? Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen OKM
 1. 6 years, 2 months agoApril 16, 2018, 11:54 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 19, 2018, 3:57 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä sähköisen kopion valmiiksi saadusta ja Arkkitehtimuseon hallitukselle kuulemiskierrokselle lähetetystä tarkastusmuistioluonnoksesta. En siis lausuntokierroksen tuloksena annettua tarkastusmuistiota vaan lausuntokierrokselle lähetetyn viranomaisen asiakirjan. Ei ole asiallista että Arkkitehtimuseo tai ministeriö pitää salaisia lausuntokierroksia. Viranomaisen toiminnassa tulee noudattaa lakia. Jos kömmähdyksiä tulee, niistä tulee viestiä avoimesti ja viivytyksettä. Tarkoitus ei pyhitä keinoja kun kyse on julkisten varojen käytön vastuullisuudesta. Jos viranomaisen asiakirjassa on henkilöstöasioita jotka sisältää henkilökohtaisia tietoja, ne voidaan tietenkin julkl 24 § mukaisesti mustata. Käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on kuitenkin julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Muistutan että julkl. 34 § mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun asiakirja lähetetään sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän viivytyksettä valituskelpoisen päätöksen. Pyynnön numero: 570 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 1 month agoApril 19, 2018, 3:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: VS: VS: VS: Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos [#570]
Date
April 19, 2018, 5:01 p.m.

Hei! Toimitamme mahdollisimman pian teille valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen OKM
 1. 6 years, 1 month agoApril 19, 2018, 5:02 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Hallinto-oikeus / tiedustelu teidän kotikunnastanne?
Date
April 25, 2018, 8:08 a.m.

Hei, Tiedustelisin mikä on teidän kotikunta, koska hallintolainkäyttölaki 12 § 2 momentin mukaan: ” Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, sellaisen viranomaisen päätöksestä, jonka toimialueena on koko maa, valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiiriin päätös olennaisimmin liittyy sen vuoksi, että tässä tuomiopiirissä sijaitsee pääosa päätöksessä tarkoitetusta alueesta tai kiinteistöstä taikka sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, johon päätös pääosin liittyy.” Kirjaamme täten päätökseen mihin hallinto-oikeuteen voitte valittaa. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen OKM
 1. 6 years, 1 month agoApril 25, 2018, 8:09 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Viivi.Lajunen@minedu.fi" <viivi.lajunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Valituskelpoinen päätös
Date
April 27, 2018, 4:13 p.m.
Attachments

Hei! Ohessa päätös asiakirjan toimittamatta jättämisestä. Ystävällisin terveisin, Viivi Lajunen Tarkastuspäällikkö Opetus- ja kulttuuriministeriö, Talousyksikkö PL 29 (Meritullinkatu 1, Helsinki) 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 02953 30328 GSM 050 528 3356  <<sähköpostiosoite>>
 1. 6 years, 1 month agoApril 27, 2018, 4:14 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 6 years, 1 month agoMay 9, 2018, 1:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Arkkitehtimuseon hallitukselle lähetetty tarkastusmuistioluonnos.
 3. 6 years, 1 month agoMay 9, 2018, 1:08 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request refused'.