Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Ministeri Urpilainen sanoi eduskunnassa keväällä 2013 Alv-alarajan korottamisesta: ”Alarajan korottaminen 8.500 eurosta 50.000 euroon siten, että samalla estettäisiin veronmaksuvelvollisuuden taannehtivuus nykyisen kaltaisella alarajahuojennuksella merkitsisi valtiovarainministeriön laskelmien mukaan noin 360 miljoonan euron vuotuista verotuoton menetystä nykytilaan verrattuna vuoden 2013 tasolla laskettuna.” Saisinko laskelman perusteena olleet dokumentit?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit [#114]
Date
Oct. 16, 2014, 3:12 p.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Ministeri Urpilainen sanoi eduskunnassa keväällä 2013 Alv-alarajan korottamisesta: ”Alarajan korottaminen 8.500 eurosta 50.000 euroon siten, että samalla estettäisiin veronmaksuvelvollisuuden taannehtivuus nykyisen kaltaisella alarajahuojennuksella merkitsisi valtiovarainministeriön laskelmien mukaan noin 360 miljoonan euron vuotuista verotuoton menetystä nykytilaan verrattuna vuoden 2013 tasolla laskettuna.” Saisinko laskelman perusteena olleet dokumentit?
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 3 months agoOct. 16, 2014, 3:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit [#114]
Date
Oct. 16, 2014, 3:18 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on saapunut valtiovarainministeriöön.
  1. 8 years, 3 months agoOct. 16, 2014, 3:19 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VM/2099/07.01.01.00/2014 Tietopyyntö; Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit
Date
Oct. 22, 2014, 1:56 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö; Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit Lähetyspäivämäärä/Avsänt 22.10.2014 Asianumero/Ärendenummer VM/2099/07.01.01.00/2014 Hei, Löydät mainitsemasi laskelman perusteena olleet dokumentit liitteistä. Excel-taulukoista löydät sekä laskelman koontitaulukon että laskelman taustalla olevat tiedot. Laskelman taustatiedot perustuvat Verohallinnon kausiveroaineiston tietoihin. Tiedot on koottu liikevaihtoluokittaisiksi taulukoista. Kustannusarvio on laskettu näiden taulukoiden perusteella, ja korotettu vastaamaan vuoden 2013 (tuolloin vielä ennustettua) tasoa. Yst. terv., Jukka Mattila Finanssisihteeri Valtiovarainministeriö Vero-osasto Puh. +358 2955 30409 Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 8 years, 3 months agoOct. 22, 2014, 1:57 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 8 years, 3 months agoOct. 22, 2014, 7:42 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit.
  3. 8 years, 3 months agoOct. 22, 2014, 7:42 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VM/2099/07.01.01.00/2014 Tietopyyntö; Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit [#114]
Date
Oct. 22, 2014, 7:46 p.m.
To
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä Jukka Mattila, kiitos laskelmista. Tästä ei ilmene, missä asia etenee. Liittyikö tähän valmisteltuja esityksiä tai päätöksiä? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 114 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 8 years, 3 months agoOct. 22, 2014, 7:46 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Jukka.Mattila@vm.fi" <jukka.mattila@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VL: VM/2099/07.01.01.00/2014 Tietopyyntö; Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit [#114]
Date
Oct. 23, 2014, 8:43 a.m.

Hei << Nimi poistettu >> , Kirjallinen kysymys esitettiin 26.4.2013 numerolla KK 352/2013. Löydät kysymyksen sekä ministerin vastauksen, jossa kommentoidaan ehdotusta. http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/... Lyhyenä otteena vastauksen lopusta: "Edellä esitetyn perusteella hallitus katsoo, ettei verovelvollisuusalarajan nostaminen ole tehokkain tapa edistää yrittäjyyttä ja yritysten kasvua" Itse vastauksessa kerrotaan laajemmin viitatuista perusteluista. terv, jukka Jukka Mattila Finanssisihteeri Valtiovarainministeriö Vero-osasto Puh. +358 2955 30409
  1. 8 years, 3 months agoOct. 23, 2014, 8:44 a.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: VM/2099/07.01.01.00/2014 Tietopyyntö; Alv-alarajan korottamisen valmisteludokumentit [#114]
Date
Oct. 23, 2014, 9:32 a.m.

Hei, viestinne on välitetty Jukka Mattilalle. T. Suvi Metsärinta, VM/kirjaamo
  1. 8 years, 3 months agoOct. 23, 2014, 9:33 a.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 8 years, 2 months agoNov. 6, 2014, 6:22 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui. '.