Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012

Request to:
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 dokumentin sekä samassa "Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät" -asiassa ajantasaisen määräyksen jos se ei ole tämä.

Messages in this request

From
Aleksi Uttula <> – Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Subject
Meriturvallisuus: Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät
Date
Nov. 22, 2012
Status
Request resolved
Attachments

Määräyksen sisällöstä antaa lisätietoja johtava asiantuntija Aleksi Uttula (aleksi.uttula(at)trafi.fi), joka on määräyksen esittelijä (toinen määräyksen allekirjoittajista).
Kind Regards, Aleksi Uttula <>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#276]
Date
Feb. 4, 2016, 5:32 p.m.
To
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 dokumentin sekä samassa "Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät" -asiassa ajantasaisen määräyksen jos se ei ole tämä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:32 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
From
=?utf-8?q?Kyyri=C3=A4inen_Jenni_=28TRAFI=29?= <jenni.kyyriainen@trafi.fi> – Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Subject
VS: asiakirjapyyntö VL: Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#276]
Date
Feb. 5, 2016, 2:15 p.m.

Hei, Kyseistä dokumenttia ei pystynyt lähettämään sähköisenä kopiona lähettämääsi sähköpostiosoitteeseen, koska dokumentin koko oli liian suuri virhe-ilmoituksen mukaan. Pyytämäsi määräys on voimassa (eli ajantasainen) ja se löytyy Trafin internet-sivuilta kohdasta Merenkulku - Säädökset - Kansalliset määräykset (alakohta Aluksen rakenne ja varustus) http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/.... Määräyksen sisällöstä antaa lisätietoja johtava asiantuntija Aleksi Uttula (aleksi.uttula(at)trafi.fi), joka on määräyksen esittelijä (toinen määräyksen allekirjoittajista). Ystävällisin terveisin Jenni Kyyriäinen Asiantuntija Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Tietohallinto- ja asiointipalvelut -osasto Tiedonhallintapalvelut-yksikkö PL 320, 00100 Helsinki Käyntiosoite Santamäentie 14 B 96100 Rovaniemi Puh.029 534 7255, gsm 050 375 3379 <<sähköpostiosoite>> www.trafi.fi
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#276]
Date
Feb. 16, 2016, 1:55 p.m.
To
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Hei, onko viesti otettu vastaan? ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 276 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 4 months agoFeb. 16, 2016, 1:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
  2. 8 years, 3 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
  3. 8 years, 3 months agoFeb. 26, 2016, 1:45 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  4. 8 years, 3 months agoFeb. 26, 2016, 1:45 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012.
On Feb. 16, 2016, 2:02 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Asia on otettu käsittelyyn. Pitäisi tulla automaattinen kuittaus, mutta ei ole tullut.

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#276]
Date
Feb. 26, 2016, 1:55 p.m.
To
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Kiitoksia! ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 276 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 3 months agoFeb. 26, 2016, 1:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
  2. 8 years, 3 months agoFeb. 26, 2016, 1:55 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.