Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Asiaan HEL 2019-006004 liittyvät päätökset: Kaupunkiympäristölautakunta 18/11.6.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 7/16.9.2019 Alueen varaaminen helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Hakijoille esitetään varattavaksi perustettavan yhtiön lukuun määräala tontista 47052/13 helikopteriliikennöintiä varten. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen. Alueelle on laadittava asemakaavan muutos ennen toiminnan aloittamista. Hakijat suunnittelevat yhteistä helikopteriliikennöintiä palvelevaa kenttää, johon rakennettaisiin yhteensä noin 3 000 k-m²:n suuruiset hallirakennukset. Halleihin tulisivat sijoittumaan osakasyhtiöiden toimistot, helikopterien huolto- ja polttoainehallit sekä matkustajaterminaali. Pyydämme saada diaarin ja asiakirjat sähköisessä muodossa, kuten ne on tallennettu Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon [#792]
Date
Sept. 18, 2019, 9:43 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Asiaan HEL 2019-006004 liittyvät päätökset: Kaupunkiympäristölautakunta 18/11.6.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 7/16.9.2019 Alueen varaaminen helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Hakijoille esitetään varattavaksi perustettavan yhtiön lukuun määräala tontista 47052/13 helikopteriliikennöintiä varten. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen. Alueelle on laadittava asemakaavan muutos ennen toiminnan aloittamista. Hakijat suunnittelevat yhteistä helikopteriliikennöintiä palvelevaa kenttää, johon rakennettaisiin yhteensä noin 3 000 k-m²:n suuruiset hallirakennukset. Halleihin tulisivat sijoittumaan osakasyhtiöiden toimistot, helikopterien huolto- ja polttoainehallit sekä matkustajaterminaali. Pyydämme saada diaarin ja asiakirjat sähköisessä muodossa, kuten ne on tallennettu Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 1 month agoSept. 18, 2019, 9:44 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Sept. 18, 2019, 9:49 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 1 month agoSept. 18, 2019, 9:50 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-009791/Helsingin kaupunki
Date
Sept. 18, 2019, 2:15 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-009791.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 1 month agoSept. 18, 2019, 2:16 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Vennonen Henna <henna.vennonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Asiakirjat koskien Kivikon helikopterikenttää
Date
Oct. 1, 2019, 11:44 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Tässä liitteenä päätöksenteon tukena ollutta aineistoa. Henna Vennonen Puh. 310 36464 tai 040 773 7361 Email: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tontit -yksikkö/ yritystontit
  1. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:46 a.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:51 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
  3. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:51 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
  4. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
  5. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
  6. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:53 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
  7. 2 weeks, 5 days agoOct. 1, 2019, 11:53 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Asiakirjat koskien Kivikon helikopterikenttää [#792]
Date
Oct. 1, 2019, 11:56 a.m.
To
Helsinki

Hei Henna, kiitos näistä aineistoista. Asukkailta ja asukasyhdistyksiltä ei siis ole tullut Helsingin kaupungille mitään kirjeitä, mielipiteitä, muistutuksia tms.? Luotettavista lähteistä saatujen tietojen mukaan kaupungille on tullut palautetta tästä hankkeesta. Myös tällaiset asiakirjat ovat julkisia. Jos pyydettyjä asiakirjoja ei ole tai niitä ei voida luovuttaa, niin voitteko laatia muutoksenhakukelpoisen päätöksen mistä ilmenee, että pyydettyjä asiakirjoja ei ole ja/tai perustelut sille, että pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa nähtäväksi? Olisi kerrassaan hyvin yllättävää, jos kaupungille ei olisi tullut tästä hankkeesta mitään palautetta asukkailta. Terveisin, Malmigate Request Number: 792 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net