Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Asiaan HEL 2019-006004 liittyvät päätökset: Kaupunkiympäristölautakunta 18/11.6.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 7/16.9.2019 Alueen varaaminen helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Hakijoille esitetään varattavaksi perustettavan yhtiön lukuun määräala tontista 47052/13 helikopteriliikennöintiä varten. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen. Alueelle on laadittava asemakaavan muutos ennen toiminnan aloittamista. Hakijat suunnittelevat yhteistä helikopteriliikennöintiä palvelevaa kenttää, johon rakennettaisiin yhteensä noin 3 000 k-m²:n suuruiset hallirakennukset. Halleihin tulisivat sijoittumaan osakasyhtiöiden toimistot, helikopterien huolto- ja polttoainehallit sekä matkustajaterminaali. Pyydämme saada diaarin ja asiakirjat sähköisessä muodossa, kuten ne on tallennettu Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon [#792]
Date
Sept. 18, 2019, 9:43 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Asiaan HEL 2019-006004 liittyvät päätökset: Kaupunkiympäristölautakunta 18/11.6.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 7/16.9.2019 Alueen varaaminen helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13) Hakijoille esitetään varattavaksi perustettavan yhtiön lukuun määräala tontista 47052/13 helikopteriliikennöintiä varten. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen. Alueelle on laadittava asemakaavan muutos ennen toiminnan aloittamista. Hakijat suunnittelevat yhteistä helikopteriliikennöintiä palvelevaa kenttää, johon rakennettaisiin yhteensä noin 3 000 k-m²:n suuruiset hallirakennukset. Halleihin tulisivat sijoittumaan osakasyhtiöiden toimistot, helikopterien huolto- ja polttoainehallit sekä matkustajaterminaali. Pyydämme saada diaarin ja asiakirjat sähköisessä muodossa, kuten ne on tallennettu Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 5 months agoSept. 18, 2019, 9:44 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Sept. 18, 2019, 9:49 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Sept. 18, 2019, 9:49 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 5 months agoSept. 18, 2019, 9:50 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-009791/Helsingin kaupunki
Date
Sept. 18, 2019, 2:15 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-009791.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-009791/Helsingin kaupunki
Date
Sept. 18, 2019, 2:15 p.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-009791.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 5 months agoSept. 18, 2019, 2:16 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Vennonen Henna <henna.vennonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Asiakirjat koskien Kivikon helikopterikenttää
Date
Oct. 1, 2019, 11:44 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Tässä liitteenä päätöksenteon tukena ollutta aineistoa. Henna Vennonen Puh. 310 36464 tai 040 773 7361 Email: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tontit -yksikkö/ yritystontit
From
Vennonen Henna <henna.vennonen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Asiakirjat koskien Kivikon helikopterikenttää
Date
Oct. 1, 2019, 11:44 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Tässä liitteenä päätöksenteon tukena ollutta aineistoa. Henna Vennonen Puh. 310 36464 tai 040 773 7361 Email: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tontit -yksikkö/ yritystontit
 1. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:46 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:51 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 3. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:51 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 4. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 5. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 6. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:53 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 7. 4 years, 5 months agoOct. 1, 2019, 11:53 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Asiakirjat koskien Kivikon helikopterikenttää [#792]
Date
Oct. 1, 2019, 11:56 a.m.
To
Helsinki

Hei Henna, kiitos näistä aineistoista. Asukkailta ja asukasyhdistyksiltä ei siis ole tullut Helsingin kaupungille mitään kirjeitä, mielipiteitä, muistutuksia tms.? Luotettavista lähteistä saatujen tietojen mukaan kaupungille on tullut palautetta tästä hankkeesta. Myös tällaiset asiakirjat ovat julkisia. Jos pyydettyjä asiakirjoja ei ole tai niitä ei voida luovuttaa, niin voitteko laatia muutoksenhakukelpoisen päätöksen mistä ilmenee, että pyydettyjä asiakirjoja ei ole ja/tai perustelut sille, että pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa nähtäväksi? Olisi kerrassaan hyvin yllättävää, jos kaupungille ei olisi tullut tästä hankkeesta mitään palautetta asukkailta. Terveisin, Malmigate Request Number: 792 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Asiakirjat koskien Kivikon helikopterikenttää [#792]
Date
Oct. 21, 2019, 9:47 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat" (23.8.2019, HEL 2019-009791) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Luotettavista lähteistä saatujen tietojen mukaan kaupungille on tullut palautetta tästä hankkeesta. Myös tällaiset asiakirjat ovat julkisia. Jos pyydettyjä asiakirjoja ei ole tai niitä ei voida luovuttaa, niin voitteko laatia muutoksenhakukelpoisen päätöksen mistä ilmenee, että pyydettyjä asiakirjoja ei ole ja/tai perustelut sille, että pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa nähtäväksi? Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 792 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 4 months agoOct. 21, 2019, 9:48 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 21, 2019, 9:50 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 12:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 12:15 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 12:18 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 12:27 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 6. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 7. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 8. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 9. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 10. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 11. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:10 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon.
 12. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:11 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 13. 4 years, 4 months agoOct. 25, 2019, 1:11 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#792]
Date
Oct. 30, 2019, 9:48 a.m.
To
Helsinki

Pormestari Jan Vapaavuorelle keskiviikkona 30. lokakuuta 2019 Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki Tietopyyntööni "Ajatasaiset esirakentamisen ja väliaikaiskäytön suunnitelmat" (23.8.2019, HEL 2019-009791) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 50 päivää myöhässä. Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Luotettavista lähteistä saatujen tietojen mukaan kaupungille on tullut palautetta tästä hankkeesta. Myös tällaiset asiakirjat ovat julkisia. Jos pyydettyjä asiakirjoja ei ole tai niitä ei voida luovuttaa, niin voitteko laatia muutoksenhakukelpoisen päätöksen mistä ilmenee, että pyydettyjä asiakirjoja ei ole ja/tai perustelut sille, että pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa nähtäväksi? Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 792 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 4 months agoOct. 30, 2019, 9:49 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 2 months agoDec. 12, 2019, 11:22 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#792]
Date
Dec. 12, 2019, 11:24 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon" (1.10.2019, HEL 2019-009791) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 72 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 792 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 2 months agoDec. 12, 2019, 11:25 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 12, 2019, 11:28 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 2 months agoDec. 12, 2019, 11:29 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 2 months agoDec. 12, 2019, 11:36 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#792]
Date
Jan. 7, 2020, 11:34 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Alueen varaaminen uudelle kaupalliselle helikopterikentälle Helsingin Kivikkoon" (1.10.2019, HEL 2019-009791) ei ole vastattu kaikilta osin. Pyydämme saada nähtäväksi asian HEL 2019-006004 diaarin ja kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mukaanlukien asiaan liittyvät mielipiteet ja kirjeet kuntalaisilta sekä kuntalaisia edustavilta yhteisöiltä. Esimerkiksi kaupunginhallituksen päätöksessä 16.9.2019 mainitaan "Kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tässä asiassa osoitettu yhteydenotto on esityslistan oheismateriaalissa." eli ainakin yksi yhteydenotto täytyy löytyä. http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-... Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Request Number: 792 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 1 month agoJan. 7, 2020, 11:34 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 7, 2020, 11:34 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 1 month agoJan. 7, 2020, 11:35 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 1 month agoJan. 7, 2020, 11:56 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.