Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella

Pyynnön vastaanottaja:
Valtioneuvoston kanslia
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Hallitus on ilmoittanut ottavansa ääriliikkeet kuriin nykylain avulla. http://yle.fi/uutiset/3-9192167 Pyydän dokumentit josta ilmenee mihin toimiin hallitus on asiassa ryhtynyt, ja näiden dokumenttien diaariotteen.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella [#406]
Päivämäärä
28. marraskuuta 2016 kello 12.47
Vastaanottaja
Valtioneuvoston kanslia
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hallitus on ilmoittanut ottavansa ääriliikkeet kuriin nykylain avulla. http://yle.fi/uutiset/3-9192167 Pyydän dokumentit josta ilmenee mihin toimiin hallitus on asiassa ryhtynyt, ja näiden dokumenttien diaariotteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/406/up/b526db98fb5771dc2e11ec4f0eb4f9b1cd1feb0a/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten28. marraskuuta 2016 kello 12.47: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtioneuvoston kanslia.
Lähettäjä
=?utf-8?q?SM=5FVP=5FPO=5FSuunnitteluyksikk=C3=B6?= <suunnitteluyksikko.poliisiosasto@intermin.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Otsikko
Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella; << Nimi poistettu >> Korhosen tiedustelu
Päivämäärä
1. joulukuuta 2016 kello 15.49
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olitte tiedustellut 28.11.2016 tietopyynto.fi -sivuston kautta dokumentteja, joista ilmenee mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt ääriliikkeiden kuriin saamiseksi. Vastauksia kysymyksiinne löytyy: Valtioneuvoston nettisivuilta (http://valtioneuvosto.fi/etusivu) löytyy Tiedotteet-kohdasta otsikko "Hallitus sopi toimista puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan". Tiedotteen numero on 403/2016, päiväys 26.9.2016. Linkki tiedotteeseen (http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publi...). Tiedotteen lopussa on linkki pdf-liitteeseen, joka on tämän viestin liitteenä. Toimeksi saaneena, Ystävällisin terveisin Jutta Purontaus Osastosihteeri / Departmental Secretary Sisäministeriö / Ministry of the Interior Poliisiosasto / Police Department Kansainvälinen ja oikeusyksikkö / International and Legal Affairs PL 26, 00023 Valtioneuvosto /Government käyntiosoite: Erottajankatu 2, Helsinki tel. +358 295 488 595 gsm +358 50 433 5369 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [POL_200_sposti_330x55_FI[1]]
Lähettäjä
=?utf-8?q?SM=5FVP=5FPO=5FSuunnitteluyksikk=C3=B6?= <suunnitteluyksikko.poliisiosasto@intermin.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Otsikko
Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella; << Nimi poistettu >> Korhosen tiedustelu
Päivämäärä
1. joulukuuta 2016 kello 15.49
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olitte tiedustellut 28.11.2016 tietopyynto.fi -sivuston kautta dokumentteja, joista ilmenee mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt ääriliikkeiden kuriin saamiseksi. Vastauksia kysymyksiinne löytyy: Valtioneuvoston nettisivuilta (http://valtioneuvosto.fi/etusivu) löytyy Tiedotteet-kohdasta otsikko "Hallitus sopi toimista puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan". Tiedotteen numero on 403/2016, päiväys 26.9.2016. Linkki tiedotteeseen (http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publi...). Tiedotteen lopussa on linkki pdf-liitteeseen, joka on tämän viestin liitteenä. Toimeksi saaneena, Ystävällisin terveisin Jutta Purontaus Osastosihteeri / Departmental Secretary Sisäministeriö / Ministry of the Interior Poliisiosasto / Police Department Kansainvälinen ja oikeusyksikkö / International and Legal Affairs PL 26, 00023 Valtioneuvosto /Government käyntiosoite: Erottajankatu 2, Helsinki tel. +358 295 488 595 gsm +358 50 433 5369 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [POL_200_sposti_330x55_FI[1]]
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten1. joulukuuta 2016 kello 15.50: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtioneuvoston kanslia.
  2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten1. joulukuuta 2016 kello 15.50: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtioneuvoston kanslia.
  3. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten1. joulukuuta 2016 kello 19.00: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella.
  4. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten1. joulukuuta 2016 kello 19.10: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella; << Nimi poistettu >> Korhosen tiedustelu [#406]
Päivämäärä
1. joulukuuta 2016 kello 19.11
Vastaanottaja
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä Jutta Purontaus, kiitoksia viivytyksettömästä vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 406 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten1. joulukuuta 2016 kello 19.11: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtioneuvoston kanslia.