Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hallitus on ilmoittanut ottavansa ääriliikkeet kuriin nykylain avulla. http://yle.fi/uutiset/3-9192167 Pyydän dokumentit josta ilmenee mihin toimiin hallitus on asiassa ryhtynyt, ja näiden dokumenttien diaariotteen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella [#406]
Date
Nov. 28, 2016, 12:47 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hallitus on ilmoittanut ottavansa ääriliikkeet kuriin nykylain avulla. http://yle.fi/uutiset/3-9192167 Pyydän dokumentit josta ilmenee mihin toimiin hallitus on asiassa ryhtynyt, ja näiden dokumenttien diaariotteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/406/up/b526db98fb5771dc2e11ec4f0eb4f9b1cd1feb0a/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 11 months agoNov. 28, 2016, 12:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
=?utf-8?q?SM=5FVP=5FPO=5FSuunnitteluyksikk=C3=B6?= <suunnitteluyksikko.poliisiosasto@intermin.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella; << Nimi poistettu >> Korhosen tiedustelu
Date
Dec. 1, 2016, 3:49 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olitte tiedustellut 28.11.2016 tietopyynto.fi -sivuston kautta dokumentteja, joista ilmenee mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt ääriliikkeiden kuriin saamiseksi. Vastauksia kysymyksiinne löytyy: Valtioneuvoston nettisivuilta (http://valtioneuvosto.fi/etusivu) löytyy Tiedotteet-kohdasta otsikko "Hallitus sopi toimista puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan". Tiedotteen numero on 403/2016, päiväys 26.9.2016. Linkki tiedotteeseen (http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publi...). Tiedotteen lopussa on linkki pdf-liitteeseen, joka on tämän viestin liitteenä. Toimeksi saaneena, Ystävällisin terveisin Jutta Purontaus Osastosihteeri / Departmental Secretary Sisäministeriö / Ministry of the Interior Poliisiosasto / Police Department Kansainvälinen ja oikeusyksikkö / International and Legal Affairs PL 26, 00023 Valtioneuvosto /Government käyntiosoite: Erottajankatu 2, Helsinki tel. +358 295 488 595 gsm +358 50 433 5369 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [POL_200_sposti_330x55_FI[1]]
From
=?utf-8?q?SM=5FVP=5FPO=5FSuunnitteluyksikk=C3=B6?= <suunnitteluyksikko.poliisiosasto@intermin.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella; << Nimi poistettu >> Korhosen tiedustelu
Date
Dec. 1, 2016, 3:49 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olitte tiedustellut 28.11.2016 tietopyynto.fi -sivuston kautta dokumentteja, joista ilmenee mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt ääriliikkeiden kuriin saamiseksi. Vastauksia kysymyksiinne löytyy: Valtioneuvoston nettisivuilta (http://valtioneuvosto.fi/etusivu) löytyy Tiedotteet-kohdasta otsikko "Hallitus sopi toimista puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan". Tiedotteen numero on 403/2016, päiväys 26.9.2016. Linkki tiedotteeseen (http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publi...). Tiedotteen lopussa on linkki pdf-liitteeseen, joka on tämän viestin liitteenä. Toimeksi saaneena, Ystävällisin terveisin Jutta Purontaus Osastosihteeri / Departmental Secretary Sisäministeriö / Ministry of the Interior Poliisiosasto / Police Department Kansainvälinen ja oikeusyksikkö / International and Legal Affairs PL 26, 00023 Valtioneuvosto /Government käyntiosoite: Erottajankatu 2, Helsinki tel. +358 295 488 595 gsm +358 50 433 5369 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [POL_200_sposti_330x55_FI[1]]
  1. 3 years, 10 months agoDec. 1, 2016, 3:50 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 3 years, 10 months agoDec. 1, 2016, 3:50 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  3. 3 years, 10 months agoDec. 1, 2016, 7 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella.
  4. 3 years, 10 months agoDec. 1, 2016, 7:10 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Ääriliikkeiden kuriin saamisesta nykylain perusteella; << Nimi poistettu >> Korhosen tiedustelu [#406]
Date
Dec. 1, 2016, 7:11 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä Jutta Purontaus, kiitoksia viivytyksettömästä vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 406 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years, 10 months agoDec. 1, 2016, 7:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.