Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren viimeisimmän ympäristöohjelman. Jos vuonna 2014 valmisteilla ollut ympäristöohjelma ei ole vielä valmistunut, pyydän myös tämän dokumentin viimeisimmän version. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan sähköisesti talletetun aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän julkl 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa eli 13.1.2016 mennessä valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
ympäristöohjelman [#257]
Date
Dec. 30, 2015, 9:30 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren viimeisimmän ympäristöohjelman. Jos vuonna 2014 valmisteilla ollut ympäristöohjelma ei ole vielä valmistunut, pyydän myös tämän dokumentin viimeisimmän version. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan sähköisesti talletetun aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän julkl 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa eli 13.1.2016 mennessä valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.
Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 5 months agoDec. 30, 2015, 9:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
  2. 8 years, 4 months agoJan. 30, 2016, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: ympäristöohjelman [#257]
Date
Jan. 30, 2016, 11:34 a.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä Kemiönsaaren kirjaamo, tietopyyntööni ei ole vastattu viivytyksettä, eikä edes julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa. Vastaus on nyt kaksi viikkoa myöhässä. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi. Sincerely yours, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 257 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 4 months agoJan. 30, 2016, 11:34 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit [#257]
Date
Jan. 30, 2016, 2:10 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit" (30.12.2015, #257) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 15 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 257 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 4 months agoJan. 30, 2016, 2:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
Lindholm Greger <> – Kemiönsaari
Subject
Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit [#257]
Date
Feb. 1, 2016
Status
Request resolved
Attachments

Från: Lindholm Greger Skickat: den 1 februari 2016 08:39 Till: <<sähköpostiosoite>> Ämne: SV: Re: Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit [#257] Tässä olkaa hyvä, jos jotain kysyttävää olkaa ystävälllisesti yhteydessä meidän ympäristövalvontaan. Greger Lindholm Tf. teknisk chef/Vt. tekninen johtaja Vretavägen 19/Vretantie 19 25700 Kimito/25700 Kemiö Tfn/Puh: (02) 4260 800 Gsm: 0500 538 074 Fax/Faksi: (02) 4260 185
From
Lindholm Greger <> – Kemiönsaari
Subject
Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit [#257]
Date
Feb. 1, 2016
Attachments

  1. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:21 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  2. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:21 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit.
  3. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:22 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  4. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:22 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren ympäristöohjelman dokumentit.
  5. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:23 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.