This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Kenraalimajuri Harri Ohra-aho kehotti journalisteja tutustumaan arviointineuvostolle 8.12. luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005... Pyydän tässä viitatut dokumentit. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi [#516]
Date
Jan. 8, 2018, 3:41 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kenraalimajuri Harri Ohra-aho kehotti journalisteja tutustumaan arviointineuvostolle 8.12. luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005... Pyydän tässä viitatut dokumentit. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/516/up/be521ab45b855665858898efe1e3d70cf6a82d33/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 9 months agoJan. 8, 2018, 3:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi [#516]
Date
Jan. 8, 2018, 3:56 p.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan. Kiitos viestistä.
  1. 2 years, 9 months agoJan. 8, 2018, 3:57 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Marko KORPELA <> – Puolustusvoimat
Subject
8.1.2018_PÄÄESIKUNNAN KIRJAAMO_AO448
Date
Jan. 19, 2018
Attachments

VS: 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi.
From
Korpela Marko PV PE <marko.korpela@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
TIETOPYYNTÖNNE 8.1.2018_PÄÄESIKUNNAN KIRJAAMO_AO448
Date
Jan. 19, 2018, 3:05 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , olette 8.1.2018 Pääesikunnassa päivätyllä sähköpostilla pyytäneet saada tutustua 8.12.2017 arviointineuvostolle luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. Pyytämänne luonnosehdotus ei ole Puolustusvoimien vaan Puolustusministeriön asiakirja, joka on julkinen ja luettavissa ministeriön internet-sivuilla. Alla linkki ko. luonnokseen. https://www.defmin.fi/files/4106/Soti... - ystävällisin terveisin, Marko KORPELA LTC (OF4 FIN A) Executive Office / Defence Command Finland tel +358 299 500 602 fax +358 299 500 696 Post Box 919 FI-00131 Helsinki FINLAND <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 9 months agoJan. 19, 2018, 3:06 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 2 years, 9 months agoJan. 19, 2018, 4:07 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 2 years, 9 months agoJan. 19, 2018, 4:10 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  4. 2 years, 9 months agoJan. 19, 2018, 4:10 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: TIETOPYYNTÖNNE 8.1.2018_PÄÄESIKUNNAN KIRJAAMO_AO448 [#516]
Date
Jan. 19, 2018, 4:11 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä Marko Korpela, kiitoksia vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 516 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 2 years, 9 months agoJan. 19, 2018, 4:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.