Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi

Pyynnön vastaanottaja:
Puolustusvoimat
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto

Kenraalimajuri Harri Ohra-aho kehotti journalisteja tutustumaan arviointineuvostolle 8.12. luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005...

Pyydän tässä viitatut dokumentit.

Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi [#516]
Päivämäärä 8. tammikuuta 2018 kello 15.41
Vastaanottaja Puolustusvoimat
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kenraalimajuri Harri Ohra-aho kehotti journalisteja tutustumaan arviointineuvostolle 8.12. luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005... Pyydän tässä viitatut dokumentit. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 kuukausi, 1 viikkoitten8. tammikuuta 2018 kello 15.42: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
Lähettäjä PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko VS: 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi [#516]
Päivämäärä 8. tammikuuta 2018 kello 15.56
Tila Odotetaan vastausta

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan. Kiitos viestistä.
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 8. tammikuuta 2018 15:42 Vastaanottaja: PV_VP_PE_kirjaamo Aihe: 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi [#516] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kenraalimajuri Harri Ohra-aho kehotti journalisteja tutustumaan arviointineuvostolle 8.12. luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005... Pyydän tässä viitatut dokumentit. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/516/up/be521a...
  1. 1 kuukausi, 1 viikkoitten8. tammikuuta 2018 kello 15.57: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
Lähettäjä Marko KORPELA <> – Puolustusvoimat
Otsikko 8.1.2018_PÄÄESIKUNNAN KIRJAAMO_AO448
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018
Liitteet

VS: 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi.
Lähettäjä Korpela Marko PV PE <marko.korpela@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko TIETOPYYNTÖNNE 8.1.2018_PÄÄESIKUNNAN KIRJAAMO_AO448
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018 kello 15.05
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , olette 8.1.2018 Pääesikunnassa päivätyllä sähköpostilla pyytäneet saada tutustua 8.12.2017 arviointineuvostolle luovutettuun luonnosehdotukseen sotilastiedustelulaiksi. Pyytämänne luonnosehdotus ei ole Puolustusvoimien vaan Puolustusministeriön asiakirja, joka on julkinen ja luettavissa ministeriön internet-sivuilla. Alla linkki ko. luonnokseen. https://www.defmin.fi/files/4106/Soti... - ystävällisin terveisin, Marko KORPELA LTC (OF4 FIN A) Executive Office / Defence Command Finland tel +358 299 500 602 fax +358 299 500 696 Post Box 919 FI-00131 Helsinki FINLAND <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 15.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 16.07: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 16.10: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  4. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 16.10: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön 8.12. luovutettu luonnosehdotus sotilastiedustelulaiksi.
Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Re: TIETOPYYNTÖNNE 8.1.2018_PÄÄESIKUNNAN KIRJAAMO_AO448 [#516]
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018 kello 16.11
Vastaanottaja Puolustusvoimat

Hyvä Marko Korpela, kiitoksia vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 516 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/516/up/be521a...
  1. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 16.12: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.