12–15-vuotiaiden koronarokottamista työstävä työryhmä

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Helsingin Sanomien uutisessa "THL:n Nohynek: Suomi päättää 12–15-vuotiaiden korona­rokottamisesta kesäkuussa" (28.5., https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008...) kirjoitettiin näin: "Suomessa THL on perustanut työryhmän, joka nyt Nohynekin mukaan työstää asiaa myöhemmin päätettäväksi. Tulos kuullaan kesäkuussa." Pyydän saada mainitun työryhmän perustamista koskevat asiakirjat, kuten esimerkiksi päätökset, päätösmuistiot ja pöytäkirjat. Pyydän saada työryhmän kokousten pöytäkirjat ja työryhmän tuottamat asiakirjat. Pyydän saada vapaamuotoisen vastauksen tai asiakirjat, joista käy ilmi, mille taholle työryhmä työstää asiaa myöhemmin päätettäväksi, eli mikä taho tekee asiassa myöhemmin päätökset. Voitte toimittaa aineiston useammassa eri vastauksessa sitä mukaa, kun aineisto on toimitettavissa. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
12–15-vuotiaiden koronarokottamista työstävä työryhmä [#1442]
Date
June 1, 2021, 6:57 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Helsingin Sanomien uutisessa "THL:n Nohynek: Suomi päättää 12–15-vuotiaiden korona­rokottamisesta kesäkuussa" (28.5., https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008...) kirjoitettiin näin: "Suomessa THL on perustanut työryhmän, joka nyt Nohynekin mukaan työstää asiaa myöhemmin päätettäväksi. Tulos kuullaan kesäkuussa." Pyydän saada mainitun työryhmän perustamista koskevat asiakirjat, kuten esimerkiksi päätökset, päätösmuistiot ja pöytäkirjat. Pyydän saada työryhmän kokousten pöytäkirjat ja työryhmän tuottamat asiakirjat. Pyydän saada vapaamuotoisen vastauksen tai asiakirjat, joista käy ilmi, mille taholle työryhmä työstää asiaa myöhemmin päätettäväksi, eli mikä taho tekee asiassa myöhemmin päätökset. Voitte toimittaa aineiston useammassa eri vastauksessa sitä mukaa, kun aineisto on toimitettavissa. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 1, 2021, 6:58 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 6 months agoJune 1, 2021, 6:58 p.m.: Okko Ojala sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 6 months agoJune 1, 2021, 6:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1442]
Date
June 3, 2021, 11:13 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kertomaan diaarinumeron tietopyynnölleni "12–15-vuotiaiden koronarokottamista työstävä työryhmä [#1442]", lähetetty 1. kesäkuuta 2021 kello 18.57. ... Ystävällisin terveisin Okko Ojala Pyynnön numero: 1442 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 3, 2021, 11:13 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 6 months agoJune 3, 2021, 11:13 p.m.: Okko Ojala sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 6 months agoJune 3, 2021, 11:14 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1442]
Date
June 4, 2021, 8:40 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, asianumero on THL 3116/3.10.00/2021 Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 2 years, 6 months agoJune 4, 2021, 8:41 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön THL/3116/3.10.00/2021
Date
June 11, 2021, 11:08 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä vastaus asiakirjapyyntöön. Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 11:09 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 11:14 a.m.: Okko Ojala published an attachment on request 12–15-vuotiaiden koronarokottamista työstävä työryhmä.
  3. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 11:15 a.m.: Okko Ojala published an attachment on request 12–15-vuotiaiden koronarokottamista työstävä työryhmä.
  4. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 11:16 a.m.: Okko Ojala published an attachment on request 12–15-vuotiaiden koronarokottamista työstävä työryhmä.
  5. 2 years, 5 months agoJune 11, 2021, 11:17 a.m.: Okko Ojala set status to 'Request Successful'.