Etelä-Savon oikeusaputoimisto

Make a Request to this public body!

Jurisdiction:
Suomi
Classification:
valtio
Topics:
Website:
http://www.oikeus.fi/oikeus...
Email:
etela-savo.oikapu@oikeus.fi
Contact:
Mailing Address:
Käyntiosoite: Olavinkatu 27 F, 57130 Savonlinna
Puhelin: 029 566 0390 / ajanvaraus
Faksi: 029 566 0399

There are no requests for this public body yet