Ylen toimitusjohtajaksi hakeneet

Pyynnön vastaanottaja:
Yleisradio Oy YLE
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö evätty
Perustelu kieltävään päätökseen
n/a
Pyynnön yhteenveto
Pyydän saada nimilistan toimitusjohtaksi hakeneista. https://www.suomenmaa.fi/stt-paaotsik... Tämä on sekä hyvän hallintotavan mukaista johtamista että julkisuuslain mukaista toimintaa.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Mika Honkanen
Otsikko
Ylen toimitusjohtajaksi hakeneet [#560]
Päivämäärä
27. helmikuuta 2018 kello 21.05
Vastaanottaja
Yleisradio Oy YLE
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nimilistan toimitusjohtaksi hakeneista. https://www.suomenmaa.fi/stt-paaotsik... Tämä on sekä hyvän hallintotavan mukaista johtamista että julkisuuslain mukaista toimintaa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/560/up/801d0497de50b89728a2d5895ec19fe9440b12d1/
Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen
  1. 1 vuosi sitten27. helmikuuta 2018 kello 21.06: Käyttäjä Mika Honkanen lähetti viestin viranomaiselle Yleisradio Oy YLE.
Lähettäjä
Yleinfo Yleisradio <yleinfo@yle.fi> – Yleisradio Oy YLE
Otsikko
Re: Ylen toimitusjohtajaksi hakeneet [#560]
Päivämäärä
28. helmikuuta 2018 kello 8.02
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, Yle on sopinut hakijoiden kanssa, että heidän nimiään ei julkisteta. Yle ei liioin ole julkisuuslain piirissä. Hakuprosessin luottamuksellisuus mahdollistaa sen, että keskusteluja voidaan käydä parhaiden mahdollisten kandidaattien kanssa. Lisää tietoa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/02... an-haku-jatkuu-ensi-vaiheessa-mukana-on-25-henkiloa Toimitusjohtajan valinnasta vastaa Ylen hallitus: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04... Yst. terv. Yle Viestintä 27. helmikuuta 2018 klo 21.06 Mika Honkanen < <nimi ja sähköpostiosoite> > kirjoitti: > Hyvä vastaanottaja, > > Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ > ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty > http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät > vastauksen tietopyyntöön. > > Pyydän saada nimilistan toimitusjohtaksi hakeneista. > https://www.suomenmaa.fi/stt-paaotsik... > henkiloa-nimia-ei-julkisteta-6.3.346136.473819be43 > > Tämä on sekä hyvän hallintotavan mukaista johtamista että julkisuuslain > mukaista toimintaa. > > Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä > muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot > avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa > rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä > muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. > > Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes > saatavilla organisaationne web-sivulla. > > Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla > pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on > syy toimittaa toisella tavalla. > > Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on > julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) > > Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä > maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon > pyytäjälle sähköpostitse. > > Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään > 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen > toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. > > Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon > määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. > > Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan > asian diaarinumeron. > > > Ystävällisin terveisin, > > Mika Honkanen > <<sähköpostiosoite>> > > > -- > Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. > Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. > > If large files are requested, you can upload them at: > http://tietopyynto.fi/r/560/up/801d04... > > >
  1. 1 vuosi sitten28. helmikuuta 2018 kello 8.04: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Yleisradio Oy YLE.
  2. 1 vuosi sitten28. helmikuuta 2018 kello 9.55: Viranomainen Yleisradio Oy YLE kieltäytyi luovuttamasta tietoja syyn n/a perusteella.