Yleisten teiden varsille kasatut puuvarastot

Request to:
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Muun muassa tieliikennelaki asettaa tiettyjä rajoitteita yleisten teiden varteen tehtävälle varastoinnille. Käsittääkseni vastuuministeriö ja sen alainen vastuuvirasto on on myös asettanut tiettyjä rajoitteita. Pyydänkin P-S:n elykeskukselta tiedot niistä ohjeista, joilla esimerkiksi puutavaran varastointia yleisten teiden varsille on ohjeistettu ja miten varastoinnin ohjeenmukaisuutta valvotaan? Jos puutavaran varastointi edellyttää elykeskuksen hyväksymää lupaa, niin pyydän saada Ilomantsin alueelle vuodelle 2021 myönnetyt luvat? Lisäksi pyydän, että aiheuttiko toimenpiteitä ja minkälaisia aiemmin keväällä P-S:n elykeskuksen asiakaspalveluun jättämäni tarkastuspyyntö Ilomantsin Käenkosken ja Naarvan väliselle tielle (Vanhantilantie risteyksen lähialueelle) tehty varastopaikka?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Yleisten teiden varsille kasatut puuvarastot [#1453]
Date
June 11, 2021, 11:58 a.m.
To
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Muun muassa tieliikennelaki asettaa tiettyjä rajoitteita yleisten teiden varteen tehtävälle varastoinnille. Käsittääkseni vastuuministeriö ja sen alainen vastuuvirasto on on myös asettanut tiettyjä rajoitteita. Pyydänkin P-S:n elykeskukselta tiedot niistä ohjeista, joilla esimerkiksi puutavaran varastointia yleisten teiden varsille on ohjeistettu ja miten varastoinnin ohjeenmukaisuutta valvotaan? Jos puutavaran varastointi edellyttää elykeskuksen hyväksymää lupaa, niin pyydän saada Ilomantsin alueelle vuodelle 2021 myönnetyt luvat? Lisäksi pyydän, että aiheuttiko toimenpiteitä ja minkälaisia aiemmin keväällä P-S:n elykeskuksen asiakaspalveluun jättämäni tarkastuspyyntö Ilomantsin Käenkosken ja Naarvan väliselle tielle (Vanhantilantie risteyksen lähialueelle) tehty varastopaikka?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 8 months agoJune 11, 2021, 11:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
From
"Noreply (ELY-keskus)" <noreply.ely@ely-keskus.fi> – Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
June 11, 2021, 11:59 a.m.
Status
Awaiting response

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. Kirjaamo ei voi avata ulkoisille sivuille johtavia linkkejä tietoturvasyistä. – Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolas har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. – Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Pohjois-Savo.
  1. 2 years, 8 months agoJune 11, 2021, noon: Received an email from Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
From
ELY Kirjaamo Pohjois-Savo <kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi> – Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
VS: Yleisten teiden varsille kasatut puuvarastot [#1453]
Date
June 14, 2021, 8:57 a.m.
Status
Request resolved

Hei! Asian dnro on KEHA/3418/2021. ystävällisin terveisin Aila Aska Asianhallinnan asiantuntija Asianhallinta ja virastopalvelut -yksikkö, Itä 0295 026 647 (myös tekstiviestit) <<sähköpostiosoite>> PL 2000 (Kallanranta 11), 70101 Kuopio ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus www.keha-keskus.fi <<sähköpostiosoite>> Kutsunumero 0295 020 000 . Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa.  Tutustu sähköisiin asiointipalveluihimme. . Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. . Bekanta dig med våra elektroniska tjänster. "Tiesithän, että kanssamme voit asioida myös verkossa" Asioi verkossa-sähköinen asiointi ja lomakkeet
  1. 2 years, 8 months agoJune 14, 2021, 8:58 a.m.: Received an email from Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
From
"Lappalainen Janne (ELY)" <janne.lappalainen@ely-keskus.fi> – Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
VS: Yleisten teiden varsille kasatut puuvarastot [#1453]
Date
June 16, 2021, 9:57 a.m.
Attachments

Tervehdys << Nimi poistettu >> ! Kiitos yhteydenotostanne. Väylävirasto ohjeistaa toimintaa, kun varastoidaan puuta maantien viereen, käsitellään puuta hakkeeksi ja noudetaan puuta maantieltä. Ohje perustuu 1.8.2018 voimaan tulleeseen lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä, joka mahdollistaa alemmalla tieverkolla puun varastoinnin tiealueelle maantien sivuojan taakse ja puun kuormaamisen maantieltä ilman tienpitäjän erikseen antamaa lupaa. Uusi tieliikennelaki on vahvistettu 10.8.2018 ja se on tullut voimaan 1.6.2020. Väyläviraston ohjeen mukaisesti puunvarastointi on luvanvaraista vain valta- ja kantateillä sekä seututeillä, jotka on merkitty etuajo-oikeus merkillä. Muilla kolme-5 numeroisilla teillä puunvarastointi ei edellytä ELY-keskuksen lupaa, mutta sen tulee tapahtua ohjeen mukaisesti. Puunvarastoinnin ohjeen mukaisuuden valvonnasta on kirjaukset ohjeen kappaleessa 4. Väärin sijoitetuista pinoista lähetetään siirtokehotus, mikäli pinon omistaja saadaan selville. Yritin löytää aiemmin keväällä jättämäänne palautetta maantien 5221 Käenkosken ja Naarvan väliseltä alueelta, mutta valitettavasti en onnistunut sitä järjestelmistä löytämään, joten en pysty toteamaan sen aiheuttamia toimenpiteitä. Mikäli asia on vielä akuutti, pyydän olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen puhelimitse asian selvittämiseksi. Puun varastointia ja käsittelyä maanteillä ohjeistusta löytyy myös oheiselta Väyläviraston nettisivulta. https://vayla.fi/palveluntuottajat/ai... Ystävällisin terveisin, Janne Lappalainen, liikennejärjestelmäasiantuntija Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > puhelin 0295 026 737 faksi 017 580 8608 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kallanranta 11, PL 2000, 70101 KUOPIO www.ely-keskus.fi<http://www.ely-k... Liikenteen asiakaspalvelukeskus 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(a)ely-keskus.fi< <nimi ja sähköpostiosoite> > Avoinna ma-pe klo 9-16
  1. 2 years, 8 months agoJune 16, 2021, 9:59 a.m.: Received an email from Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  2. 2 years, 7 months agoJune 27, 2021, 2:37 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.