Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille, vuodelta 2020

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Voitteko lähettää nähtäväksi otsikon mukaista yleisavustusta vuonna 2020 vastaanottaneiden tahojen avustushakemukset liitteineen? Yleisavustuksen osoite: https://minedu.fi/-/yhteiskunnallista... Vuonna 2020 avustusta saaneet tahot ja päätöksiin liittyvät diaarinumerot: Ajatushautomo Kompassi ry, OKM/61/524/2019 Kalevi Sorsa -säätiö, OKM/62/524/2019 Kansallinen Kulttuurisäätiö, OKM/56/524/2019 Maaseudun Sivistysliitto r.y., OKM/44/524/2019 Suomen Perusta -säätiö, OKM/70/524/2019 Svenska Bildningsförbundet rf, OKM/43/524/2019 Vasemmistofoorumi ry, OKM/65/524/2019 Vihreä Sivistysliitto ry OKM/75/524/2019

Messages in this request

From
Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
Subject
Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille, vuodelta 2020 [#1222]
Date
Feb. 12, 2021, 2:12 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voitteko lähettää nähtäväksi otsikon mukaista yleisavustusta vuonna 2020 vastaanottaneiden tahojen avustushakemukset liitteineen? Yleisavustuksen osoite: https://minedu.fi/-/yhteiskunnallista... Vuonna 2020 avustusta saaneet tahot ja päätöksiin liittyvät diaarinumerot: Ajatushautomo Kompassi ry, OKM/61/524/2019 Kalevi Sorsa -säätiö, OKM/62/524/2019 Kansallinen Kulttuurisäätiö, OKM/56/524/2019 Maaseudun Sivistysliitto r.y., OKM/44/524/2019 Suomen Perusta -säätiö, OKM/70/524/2019 Svenska Bildningsförbundet rf, OKM/43/524/2019 Vasemmistofoorumi ry, OKM/65/524/2019 Vihreä Sivistysliitto ry OKM/75/524/2019
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry)
From
kirjaamo@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
RE: Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille, vuodelta 2020 [#1222]
Date
Feb. 12, 2021, 2:12 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä opetus- ja kulttuuriministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://minedu.fi/tietosuoja-ja-henki... Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i undervisnings- och kulturministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://minedu.fi/sv/dataskydd-och-be... Your email message has been received by the Ministry of Education and Culture. For information on how the Ministry of Education and Culture processes personal data, go to: https://minedu.fi/en/data-protection-...
 1. 3 years, 5 months agoFeb. 12, 2021, 2:12 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 3 years, 5 months agoFeb. 12, 2021, 2:13 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
pirkko.muurinen@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Yleisavustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille, vuodelta 2020 [#1222]
Date
Feb. 23, 2021, 9:33 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja Oheinen tietopyyntö on saapunut eilen sähköpostiini. Pyytämienne yleisavustuspäätösten ja niihin liittyvien hakemusten käsittelijänä on toiminut ylitarkastaja Sami Niinimäki, hän on tämän viikon lomalla. Sopiiko, että toimitamme pyytämänne asiakirjat ensi viikon aikana? Ystävällisin terveisin, Pirkko Muurinen ****************************** Pirkko Muurinen Hallinnollinen avustaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto PL 29 (Meritullinkatu 10) 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 0295 3 30300
 1. 3 years, 4 months agoFeb. 23, 2021, 9:34 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 3, 2021, 11:44 a.m.
Attachments

Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Voitteko lähettää nähtäväksi otsikon mukaista yleisavustusta vuonna 2020 vastaanottaneiden tahojen avustushakemukset liitteineen? Yleisavustuksen osoite: https://minedu.fi/-/yhteiskunnallista... Vuonna 2020 avustusta saaneet tahot ja päätöksiin liittyvät diaarinumerot: Ajatushautomo Kompassi ry, OKM/61/524/2019 Kalevi Sorsa -säätiö, OKM/62/524/2019 Kansallinen Kulttuurisäätiö, OKM/56/524/2019 Maaseudun Sivistysliitto r.y., OKM/44/524/2019 Suomen Perusta -säätiö, OKM/70/524/2019 Svenska Bildningsförbundet rf, OKM/43/524/2019 Vasemmistofoorumi ry, OKM/65/524/2019 Vihreä Sivistysliitto ry OKM/75/524/2019 Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tarmo Toikkanen Open Knowledge Finland ry << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 4 months agoMarch 3, 2021, 11:45 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Ajatushautomo Kompassi OKM-61-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 3, 2021, 2:48 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-61-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 3, 2021, 2:50 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Kansallinen kulttuurisäätiö OKM-56-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 3, 2021, 2:57 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-56-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 3, 2021, 2:58 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Maaseudun sivistysliitto OKM-44-524-2019-- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 3, 2021, 3:21 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-44-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 3, 2021, 3:22 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Sorsa OKM-62-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 4, 2021, 3:21 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-62-524-2019 Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 4, 2021, 3:22 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Svenska Bildningsförbundet rf OKM-43-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 4, 2021, 3:46 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-43-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 4, 2021, 3:47 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Vasemmistofoorumi ry OKM-65-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 4, 2021, 4:14 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-65-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 4, 2021, 4:15 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Vihreä sivistysliitto OKM-75-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 4, 2021, 4:20 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-75-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 4, 2021, 4:21 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
sami.niinimaki@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Suomen Perusta OKM-70-524-2019 -- VS: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito
Date
March 4, 2021, 4:35 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä tiedostot asialta OKM-70-524-2019. Lähettäjä: Niinimäki Sami (OKM) Lähetetty: keskiviikko 3. maaliskuuta 2021 11.44 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: VN/3841/2021-SAAP-1 - Julkisuuslain mukainen tietopyyntö yleisavustuksista yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaito Hei, Olemme parhaillaan keräämässä aineistoa tietopyyntöön. Suuren koon takia lähetämme vastauksen useaan sähköpostiin palasteltuna tulevina päivinä. Terv. Sami Niinimäki Ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö Överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet Senior Advisor, Ministry of Education and Culture <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Phone +358 295 330 303 Mobile +358 50 9111169 <<sähköpostiosoite>> tutkittutieto.fi/en
 1. 3 years, 4 months agoMarch 4, 2021, 4:36 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
 2. 3 years, 4 months agoMarch 4, 2021, 5:11 p.m.: Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.