Yhteiskuntavastuun kantaminen henkilötietojen keräämisen perusteena

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Onko henkilötietoja koskevassa lainsäädännössä kohta, jonka perusteella Nordea voi pyytää tietoja ihmisten pankkiasioinnista muissa rahoituslaitoksissa, vetoamalla rikollisuuden vastaiseen toimintaan ja suomalaisten ihmisten velvollisuuteen kantaa yhteiskuntavastuuta? "Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti." https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaa... Muuten, tammikuussa 2016 Nordean asiantuntijajohtajalle, siis nimenkirjoittajalle ei merkinnyt mitään, että olin pankinkonttorissa kuolinpesän edustajana. Eikä siinä helmikuun 2015 asiakirjassa TSV:lle ole mainintaa asiamiehen asemasta. Tiedot pankkisuhteistani tallennettiin minulta salaa, ilman suostumustani. Koska näin tapahtui, asemani asiamiehenä on merkityksetön. Nordean TSV:ltä vuonna 2015 mahdollisesti saama ohjeistus oli siis tammikuussa 2016 muotoa. "Olisit pitänyt turpasi kiinni" , niin Nordean henkilörekisterissä ei olisi tietoja, joita ei edes ole mainittu Nordean rekisteriselosteessa. Nordean rekisteriselosteessa ei ole kohtaa, muut pankkisuhteet, velat ja varat muissa rahoituslaitoksissa. Kuitenkin Nordea ainona pankkina kerää näistä tietoja. Tämä on selvinnyt TSV:lle keväällä 2016, OP-ryhmän ja Dansken selvitystä varten toimitetuista asiakirjoista. P.S Eikä näitä tietoja kysytä, Handelsbankenissa, S-Pankissa, Säästöpankki Aidossa eikä Ålandsbankenissa. Minulla on näiden pankkien "menetelmät" dokumentteina.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Yhteiskuntavastuun kantaminen henkilötietojen keräämisen perusteena [#493]
Date
Nov. 6, 2017, 3:53 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko henkilötietoja koskevassa lainsäädännössä kohta, jonka perusteella Nordea voi pyytää tietoja ihmisten pankkiasioinnista muissa rahoituslaitoksissa, vetoamalla rikollisuuden vastaiseen toimintaan ja suomalaisten ihmisten velvollisuuteen kantaa yhteiskuntavastuuta? "Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti." https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaa... Muuten, tammikuussa 2016 Nordean asiantuntijajohtajalle, siis nimenkirjoittajalle ei merkinnyt mitään, että olin pankinkonttorissa kuolinpesän edustajana. Eikä siinä helmikuun 2015 asiakirjassa TSV:lle ole mainintaa asiamiehen asemasta. Tiedot pankkisuhteistani tallennettiin minulta salaa, ilman suostumustani. Koska näin tapahtui, asemani asiamiehenä on merkityksetön. Nordean TSV:ltä vuonna 2015 mahdollisesti saama ohjeistus oli siis tammikuussa 2016 muotoa. "Olisit pitänyt turpasi kiinni" , niin Nordean henkilörekisterissä ei olisi tietoja, joita ei edes ole mainittu Nordean rekisteriselosteessa. Nordean rekisteriselosteessa ei ole kohtaa, muut pankkisuhteet, velat ja varat muissa rahoituslaitoksissa. Kuitenkin Nordea ainona pankkina kerää näistä tietoja. Tämä on selvinnyt TSV:lle keväällä 2016, OP-ryhmän ja Dansken selvitystä varten toimitetuista asiakirjoista. P.S Eikä näitä tietoja kysytä, Handelsbankenissa, S-Pankissa, Säästöpankki Aidossa eikä Ålandsbankenissa. Minulla on näiden pankkien "menetelmät" dokumentteina.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/493/up/1145fa758ce693733cc61061462a7d555fe55c86/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 5 years, 7 months agoNov. 6, 2017, 3:54 p.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 5 years, 6 months agoNov. 21, 2017, 1 a.m.: This request became overdue