Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Wilma-järjestelmää koskevan rekisteriselosteen, hankintasopimuksen ja järjestelmään varastoidun datan lisenssin. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan sähköisesti talletetun aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että dokumentti olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264]
Date
Jan. 22, 2016, 7:30 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Wilma-järjestelmää koskevan rekisteriselosteen, hankintasopimuksen ja järjestelmään varastoidun datan lisenssin. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan sähköisesti talletetun aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että dokumentti olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.
Ystävällisin terveisin, Namnet borttaget Namnet borttaget <<email address>> Postadress: Namnet borttaget Namnet borttaget -- Juridisk kommentar: Detta e-postmeddelande skickades genom en Freedom Of Information Portal, Tietopyyntö.fi . Svar kan publiceras automatiskt.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264]
Date
Feb. 10, 2016, 7:36 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Vastaus pyyntööni on myöhässä. Onko pyyntö otettu vastaan? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 264 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 2 months agoFeb. 10, 2016, 7:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
VS: Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264]
Date
Feb. 11, 2016, 12:45 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on välitetty Helsingin kaupungin opetusvirastolle, osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> tietopyynnön vastaanottajana. Ystävällisin terveisin Pirjo Lilja Helsingin kaupungin kirjaamo / Helsingfors stads registratorskontor PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI / PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD helsinki.kirjaamo(at)hel.fi Faksi: (09) 655 783 (Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17 / Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17) ________________________________________ Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: 10. helmikuuta 2016 19:36 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki Aihe: Re: Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264] Hyvä vastaanottaja, Vastaus pyyntööni on myöhässä. Onko pyyntö otettu vastaan? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 264 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 1 month agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.
From
Helsingin kaupungin opetusvirasto <opetusvirasto@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
Date
March 6, 2016, 3:18 p.m.
Status
Request resolved

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264]
Date
March 6, 2016, 3:19 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Vastaus pyyntööni on myöhässä. Onko pyyntö otettu vastaan opetusvirastossa? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 264 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 1 month agoMarch 6, 2016, 3:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264]
Date
March 29, 2016, 2:58 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä Opetusvirasto, en ole saanut asiaan vastausta. Kertoisitteko asian diaarinumeron ja käsittelijän? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 264 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years agoMarch 29, 2016, 2:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
Matikainen Jussi <jussi.matikainen@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
Tietopyyntönne: Wilma-järjestelmän rekisteriseloste, hankintasopimuks ja datan lisenssi [#264]
Date
April 6, 2016, 11:04 a.m.

Arvoisa vastaanottaja, Olemme saaneet tietopyynto.fi-portaalin kautta lähettämänne tietopyynnön, mutta erinäisten sekaannusten takia emme ole siihen voineet vastata riittävän nopealla aikataululla ja vilpittömästi pahoittelemme vastauksen viivästymistä. Pyysitte Wilma-järjestelmän rekisteriselostetta, hankintasopimusta ja datan lisenssiä. - Wilma ei ole itsenäinen tietojärjestelmä tai -rekisteri vaan opintohallintojärjestelmän käyttöliittymä, eikä siitä ole omaa rekisteriselostetta. Opintohallintojärjestelmän rekisteriseloste on julkaistu Helsingin kaupungin internetsivuillta täällä: http://www.hel.fi/static/helsinki/rek... - Hankintasopimus on hankintapäätöksen liiteasiakirja. Hankintapäätös on tehty v. 2005 eikä sitä ole saatavissa sähköisessä muodossa. Päätös löytyy liitteineen opetustoimen johtajan päätösluettelosta §540, 28.6.2005 ja on nähtävissä Opetusviraston arkistossa, Hämeentie 11, klo 8.15-16.00. - "Datan lisenssi" on käsite, joka ei ole käytössä opetusvirastossa, mutta jos tarkoitatte opintohallintorekisterin sisältämän tiedon omistajaa, se selviää em. rekisteriselosteesta. Hyvää kevään jatkoa, Pääsuunnittelija - Chief Planner Jussi Matikainen HELSINGIN KAUPUNKI - OPETUSVIRASTO CITY OF HELSINKI - DEPARTMENT OF EDUCATION Hallinto- ja kehittämiskeskus - Administration and Development Centre Tietohallintopalvelut - Information and Technology Unit +358 50 5304997 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 4 years agoApril 6, 2016, 11:05 a.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.
  2. 3 years, 11 months agoApril 25, 2016, 11:08 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.