Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Syksyllä 2011 Liikennevirasto teki linjauksen, jonka mukaan kaikilta painettujen merikarttojen kattamilta alueilta julkaistaan myös elektroniset merikartta-aineistot. Elektroniset merikartta-aineistot olivat julkaistuna avoimena datana Maanmittauslaitoksen palvelun kautta. Vuonna 2012 tehtiin päätös, jossa linjatiin että merikartat ja merikartta-aineistot ovat maksullisia suoritteita Liikenne- ja viestintä- ministeriön asetuksen (1026/2014) 4 §:n kohdan 7 mukaisesti, ja avoimesti Maanmittauslaitoksen palvelun kautta jaetut aineistot vedetään julkisuudesta. Pyydän dokumentin jossa tämä päätös on kirjattu.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta [#300]
Date
March 3, 2016, 2:14 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Syksyllä 2011 Liikennevirasto teki linjauksen, jonka mukaan kaikilta painettujen merikarttojen kattamilta alueilta julkaistaan myös elektroniset merikartta-aineistot. Elektroniset merikartta-aineistot olivat julkaistuna avoimena datana Maanmittauslaitoksen palvelun kautta. Vuonna 2012 tehtiin päätös, jossa linjatiin että merikartat ja merikartta-aineistot ovat maksullisia suoritteita Liikenne- ja viestintä- ministeriön asetuksen (1026/2014) 4 §:n kohdan 7 mukaisesti, ja avoimesti Maanmittauslaitoksen palvelun kautta jaetut aineistot vedetään julkisuudesta. Pyydän dokumentin jossa tämä päätös on kirjattu.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/300/up/5865d6aeb64843c1cf5ab9f11791ebe162f10e7b/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 11 months agoMarch 3, 2016, 2:14 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta [#300]
Date
March 3, 2016, 2:46 p.m.
Status
Awaiting response

Hei Asia kirjattu nrolle LIVI/1356/01.03.01/2016 Terveisin Anita Tarvainen Liikenneviraston kirjaamos
  1. 6 years, 10 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta [#300]
Date
April 18, 2016, 11:28 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta" (3.3.2016, LIVI/1356/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 32 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 300 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 9 months agoApril 18, 2016, 11:28 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta [#300]
Date
April 22, 2016, 1:47 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, ohessa vastaus tietopyyntöönne: ------------------ Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Liikennevirasto on vastaanottanut tietopyyntönne. Johtuen tietopyyntönne laajuudesta ja yksilöimättömyydestä, Liikennevirasto ei tietopyyntönne perusteella voi päätellä, mitä asiakirjoja pyyntönne koskee. Tietopyynnön pitää olla niin riittävästi yksilöity, että siitä voidaan päätellä, mitä asiakirjaa tarkoitetaan. Oikeusoppineiden mukaan (Mäenpää: Julkisuusperiaate, s. 204 - 205) tietopyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydämme yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte. Liikennevirasto on antanut vastauksen pyytämme asiaan 7.12.2015 koskien mm. Elektronisten merikarttojen jakelua ja saatavuutta: "...Elektronisten merikarttojen jakelu ja julkaisu on puolestaan toteutettu kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n periaatteiden mukaisesti, merikarttalaitosten ylläpitämien palvelukeskusten (Primar RENC tai IC-ENC RENC) ja näiden jakeluverkostojen kautta..." Merikartta-aineistojen jakelua ja saatavuutta on puolestaan kuvattu samassa vastauksessa 7.12.2015 seuraavasti: "...Kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa Liikenneviraston vastuulla olevat julkiset vektorimuotoiset, merikartoilla esitetyt aineistot ovat löydettävissä, katseltavissa, ladattavissa ja hyödynnettävissä konekielisessä muodossa viraston rajapintapalveluista http://www.liikennevirasto.fi/avoinda... sekä kansallisesta paikkatietoportaalista paikkatietohakemisto ja paikkatietoikkuna). http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi Olette pyytänyt valituskelpoista päätöstä asiassa. Asianosaisasemanne selvittämiseksi pyydämme lähettämään edellä esitetyt selvitykset ja tietopyynnöt kirjaamomme kautta yhteystiedoillanne varustettuna. Viittaamme lain 34§:än ja toteamme, että tietopyynnön selvittäminen ja siihen vastaaminen saattaa lain mukaan olla maksullista. -------------------------------------------- Toimeksi saaneena, Johanna Koponen kirjaamo / Liikennevirasto
  1. 6 years, 9 months agoApril 22, 2016, 1:48 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Vuoden 2012 päätös elekronisten merikarttojen ja merikartta-aineistojen vetämisestä julkisuudesta [#300]
Date
June 3, 2016, 2:49 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän dokumentin joka sisältää vuoden 2012 päätöksen linjata että merikartat ja merikartta-aineistot ovat maksullisia suoritteita Liikenne- ja viestintä- ministeriön asetuksen (1026/2014) 4 §:n kohdan 7 mukaisesti, ja avoimesti Maanmittauslaitoksen palvelun kautta jaetut aineistot vedetään julkisuudesta. Koska aineistot on poistettu Paikkatietoikkuna-palvelusta, linjaus, määräys, viesti tai käsky on mitä ilmeisemmin asiassa annettu. Jää viranomaisen tehtäväksi julkl. 4 13 § mukaisesti avustaa tiedon pyytäjää diaarin ja muiden hakemistojen avulla yksilöimään asiakirja. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 300 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 7 months agoJune 3, 2016, 2:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.