This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Virkatodistus perunkirjoitusta varten

Request to:
Sisä-Suomen maistraatti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
En kuulu kirkkoon. Tarvitsenko/saanko teiltä virkatodistuksen perunkirjoitusta varten? Olen asioinut teillä aiemmin ja saanut teiltä otteen väestötietojärjestelmästä henkilö ja perhesuhdetiedot. Muista osakkaista olen saanut tiedot seurakunnalta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Virkatodistus perunkirjoitusta varten [#594]
Date
May 4, 2018, 8:16 a.m.
To
Sisä-Suomen maistraatti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
En kuulu kirkkoon. Tarvitsenko/saanko teiltä virkatodistuksen perunkirjoitusta varten? Olen asioinut teillä aiemmin ja saanut teiltä otteen väestötietojärjestelmästä henkilö ja perhesuhdetiedot. Muista osakkaista olen saanut tiedot seurakunnalta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
MTI Noreply <noreply@maistraatti.fi> – Sisä-Suomen maistraatti
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
May 4, 2018, 8:18 a.m.
Status
Awaiting response

Sisä-Suomen maistraatti on vastaanottanut viestinne. Magistraten i Inre Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Local Register Office of Inland Finland.
  1. 2 years, 2 months agoMay 4, 2018, 8:19 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen maistraatti.
  2. 2 years, 2 months agoMay 4, 2018, 8:19 a.m.: Received an email from Sisä-Suomen maistraatti.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt [#594]
Date
May 4, 2018, 8:28 a.m.
To
Sisä-Suomen maistraatti

Hyvä vastaanottaja, En saa tuosta mitään vastausta enkä pysty laittamaan liitteitä. Tulen käymään paikapäällä lähipäivinä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 594 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
MTI Noreply <noreply@maistraatti.fi> – Sisä-Suomen maistraatti
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
May 4, 2018, 8:29 a.m.

Sisä-Suomen maistraatti on vastaanottanut viestinne. Magistraten i Inre Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Local Register Office of Inland Finland.
  1. 2 years, 2 months agoMay 4, 2018, 8:29 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen maistraatti.
  2. 2 years, 2 months agoMay 4, 2018, 8:30 a.m.: Received an email from Sisä-Suomen maistraatti.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt [#594]
Date
May 30, 2020, 1:06 p.m.
To
Sisä-Suomen maistraatti

Asia on ollut selvä jo kaksi vuotta ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 594 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 1 month, 1 week agoMay 30, 2020, 1:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen maistraatti.