Virkatilit ja twiittaukset

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Toimittakaa virkatileillä tehdyt twiittaukset, retwiittaukset, kommentit twiitteihin, seuraamanne henkilöt per virkatili sekä vastaavasti blokkaamanne twitteristit per virkatili.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Virkatilit ja twiittaukset [#789]
Date
Sept. 13, 2019, 12:35 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Toimittakaa virkatileillä tehdyt twiittaukset, retwiittaukset, kommentit twiitteihin, seuraamanne henkilöt per virkatili sekä vastaavasti blokkaamanne twitteristit per virkatili.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Sept. 13, 2019, 9:03 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Sept. 13, 2019, 9:03 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 9 months agoSept. 13, 2019, 9:03 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
  2. 4 years, 9 months agoSept. 13, 2019, 9:04 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_Tiedotus <tiedotus.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Vastauksena tiedusteluunne
Date
Sept. 13, 2019, 1:32 p.m.

Hyvä vastaanottaja, Vastauksena tiedusteluunne: Viranomaisella ei ole suoraan antaa vastausta. Pyyntönne on niin laaja, ettei se ole kohtuudella toteutettavissa. Meillä ei ole tällaista tietoa olemassa valmiina, eikä tällaista tietoa tarvitse välttämättä tuottaa, ainakaan ilmaiseksi. Tästä voidaan siis veloittaa poliisin maksuasetuksen 6 §:n mukaisesti tuntiveloitus. - Helsingin poliisilaitos/ Viestintä ---- Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Toimittakaa virkatileillä tehdyt twiittaukset, retwiittaukset, kommentit twiitteihin, seuraamanne henkilöt per virkatili sekä vastaavasti blokkaamanne twitteristit per virkatili. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Helsinki_pl_Tiedotus <tiedotus.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Vastauksena tiedusteluunne
Date
Sept. 13, 2019, 1:32 p.m.

Hyvä vastaanottaja, Vastauksena tiedusteluunne: Viranomaisella ei ole suoraan antaa vastausta. Pyyntönne on niin laaja, ettei se ole kohtuudella toteutettavissa. Meillä ei ole tällaista tietoa olemassa valmiina, eikä tällaista tietoa tarvitse välttämättä tuottaa, ainakaan ilmaiseksi. Tästä voidaan siis veloittaa poliisin maksuasetuksen 6 §:n mukaisesti tuntiveloitus. - Helsingin poliisilaitos/ Viestintä ---- Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Toimittakaa virkatileillä tehdyt twiittaukset, retwiittaukset, kommentit twiitteihin, seuraamanne henkilöt per virkatili sekä vastaavasti blokkaamanne twitteristit per virkatili. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 9 months agoSept. 13, 2019, 1:34 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastauksena tiedusteluunne [#789]
Date
Sept. 13, 2019, 9:33 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, pyydän saada asiassani valituskelpoisen hallintopäätöksen valitusosoituksineen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 789 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 8 months agoSept. 28, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
  2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:11 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  3. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:12 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.