Vastatieto -hankkeen asiakirjat

Request to:
Eduskunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Pyydän toimittamaan Tulevaisuusvaliokunnan pöytäkirjassa TuVP 24/2015 vp tarkoitettua Vastatieto-hanketta koskevat asiakirjat. Asiakirjoilla tarkoitan ainakin tarjouspyyntöä ja saatuja tarjouksia, mutta myös hankesuunnitelmaa. Jälkimmäisistä tarkoitan erityisesti hyväksytyksi tullutta Tmi Politikoksen tarjousta.

Messages in this request

From
Raimo Muurinen
Subject
Vastatieto -hankkeen asiakirjat [#378]
Date
Sept. 30, 2016, 2:56 p.m.
To
Eduskunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän toimittamaan Tulevaisuusvaliokunnan pöytäkirjassa TuVP 24/2015 vp tarkoitettua Vastatieto-hanketta koskevat asiakirjat. Asiakirjoilla tarkoitan ainakin tarjouspyyntöä ja saatuja tarjouksia, mutta myös hankesuunnitelmaa. Jälkimmäisistä tarkoitan erityisesti hyväksytyksi tullutta Tmi Politikoksen tarjousta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Raimo Muurinen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Raimo Muurinen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/378/up/8f07a7acb15e11e569ace2fb45ac90bd54ac6bf4/
Kind Regards, Raimo Muurinen
  1. 7 years, 8 months agoSept. 30, 2016, 2:56 p.m.: Raimo Muurinen sent a message to Eduskunta.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunta
Subject
VS: Vastatieto -hankkeen asiakirjat [#378]
Date
Sept. 30, 2016, 2:58 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, olemme vastaanottaneet tietopyyntönne. Ystävällisin terveisin Aino Ollilainen Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 7 years, 8 months agoSept. 30, 2016, 2:59 p.m.: Received an email from Eduskunta.
From
Hietanen Olli <olli.hietanen@eduskunta.fi> – Eduskunta
Subject
VS: Vastatieto -hankkeen asiakirjat [#378]
Date
Oct. 13, 2016, 12:38 p.m.
Status
Request resolved

Arvoisa Raimo Muurinen, kiitos tietopyynnöstänne ja kiinnostuksesta tulevaisuusvaliokunnan toimintaa kohtaan. Tietopyyntönne liittyi valiokunnan Vastatieto-hankkeeseen. Valiokunnan asiakirjojen julkisuudesta säädetään eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:ssä (10/2005): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa.... Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n perusteella asian käsittelyasiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty. Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet toteutetaan nk.” omana asiana”. Kaikki omana asiana valiokunnassa käsiteltävät asiat on kirjattu tällä vaalikaudella tunnuksella O 20/2015 vp, joka tuli vireille kesäkuussa 2015 (pöytäkirja TuVP 3/2015 vp). Tulevaisuusvaliokunnan Vastatieto-hankkeesta päätettiin valiokunnassa joulukuussa 2015 (pöytäkirja TuVP 24/2015 vp) ja hanke sisältyy tulvaisuusvaliokunnan omaan asiaan O 20/2015 vp. Oman asian O 0/2015 vp käsittely tulevaisuusvaliokunnassa päättyy kuluvan vaalikauden lopussa. Näin ollen pyytämänne asiakirjat ovat julkisia vaalikauden päättyessä vuonna 2019 taikka heti sen jälkeen, kun valiokunta on päättänyt kysymyksessä olevan asian käsittelyn. Mikäli olette kiinnostuneet tulevaisuusvaliokunnan Vastatieto -hankkeesta ja laajemminkin kansalaisyhteiskuntaan, uuteen demokratiaan sekä jakamis-/välitys-/alustatalouteen liittyvistä teemoista, niin pidän teidät mielelläni ajan tasalla valiokunnan ao. tapahtumista ja raporteista. Tulevaisuusvaliokunnan kaikki pöytäkirjat vuodesta 2003 alkaen löytyvät osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/search/Si... Näihin pöytäkirjoihin liittyvät kirjalliset asiantuntijalausunnot, ministeriöiden vastineet ym. löytyvät CD-romeilta eduskunnan kirjastosta. CD-romit ovat asiakkaiden käytettävissä eduskunnan kirjaston tiloissa. Näitä asiakirjoja voi pyytää arkistosta myös sähköisesti osoitteesta <<sähköpostiosoite>> Vuoteen 2003 asti valiokuntien pöytäkirjat ja niihin liittyvät liitteet (mm. kirjallisesti annetut asiantuntijalausunnot) löytyvät arkistosta alkuperäisinä ja ne on myös mikrofilmattu. Mikrofilmejä voi lukea eduskunnan kirjaston tiloissa. Eduskunnan kirjasto voi pyynnöstä lähettää arkistosta kopioita ja skannata pieniä määriä myös sähköiseen muotoon. Vuodesta 2015 eteenpäin valtiopäiväasiakirjat liitteineen löytyvät tästä osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaa... Tiivistäen: Valiokunta-asiakirjoja voi käydä lukemassa Eduskunnan kirjastossa mikrofilmiltä, jos tarvitsee ennen vuoden 2003 valtiopäiviä koskevaa aineistoa. Vuosien 2003–2014 valtiopäivien osalta valiokunta-asiakirjoja voi lukea kirjastossa CD-romilta tai pyytää asiakirjoja sähköisesti arkistosta. Vuodesta 2015 eteenpäin kaikki löytyvät verkosta. Lisätietoja saa eduskunnan kirjastosta: <<sähköpostiosoite>> tai puhelimitse 09-4323489. Asiakirjoja voi hakea myös hakupalvelun avulla: https://www.eduskunta.fi/FI/search/Si... Hakuohjeet löytyvät tästä osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/search/Si... Eduskunnan kirjaston sivuilta löytyy myös koulutusaineistosta: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaedu... Kaikki valiokunnan raportit löytyvät valiokunnan kotisivuilta: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaedu... Teillä on mahdollisuus saattaa esittämänne tietopyyntö tarvittaessa myös tulevaisuusvaliokunnan ratkaistavaksi. Helsingissä 13.10.2016 Kunnioittaen Olli Hietanen Valiokuntaneuvos Tulevaisuusvaliokunta
  1. 7 years, 8 months agoOct. 13, 2016, 12:39 p.m.: Received an email from Eduskunta.
  2. 7 years, 8 months agoOct. 14, 2016, 3:42 p.m.: Raimo Muurinen set status to 'Tietopyyntö evätty'.