Vantaan kaupungin perhehoidon toimintaohje

Request to:
Vantaa
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän Vantaan kaupunkia luovuttamaan kopion Vantaan kaupungin lasten ja nuorten perhehoitoa ja lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa koskevasta toimintaohjeesta tai vastaavasta asiakirjasta, jossa kuvataan, miten kunta lakien ja laadittujen sopimuksien pohjalta toteuttaa, ohjaa ja valvoo perhehoitoa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Vantaan kaupungin perhehoidon toimintaohje [#763]
Date
June 26, 2019, 10:40 p.m.
To
Vantaa
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Vantaan kaupunkia luovuttamaan kopion Vantaan kaupungin lasten ja nuorten perhehoitoa ja lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa koskevasta toimintaohjeesta tai vastaavasta asiakirjasta, jossa kuvataan, miten kunta lakien ja laadittujen sopimuksien pohjalta toteuttaa, ohjaa ja valvoo perhehoitoa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 7 months agoJune 26, 2019, 10:50 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VS: Vantaan kaupungin perhehoidon toimintaohje [#763]
Date
June 28, 2019, 2:57 p.m.
Status
Awaiting response

<<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Asian diaarinumero on VD/5717/07.01.07/2019. Ystävällisin terveisin, Vantaan kaupunki Kirjaamo
  1. 3 years, 6 months agoJuly 19, 2019, 12:16 p.m.: Received an email from Vantaa.