Vanhusten palveluasuminen

Request to:
Lahti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Kerään dataa vertailua varten, jossa käydään läpi kunnallista vanhusten palveluasumista. Tähän tarkoitukseen pyydän julkisuuslakiin nojaten teidän palveluasumisen työvuorolistat (faktiset listat) kahden viikon periodilta helmikuulta (helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä kalenteriviikkoa), suunniteltu ja toteutunut. Vertailukelpoisuuden takia haluan myös tietää asukkaiden / asiakkaiden määrän yksikössä kyseisenä aikana. Pyydän myös listan helmikuussa omaisilta tulleista valituksista ja huomautuksista. Pyydän tietoa sähköpostin liitteenä tai julkaistavana avoimessa verkossa jollakin avoimella formaatilla, kuten html, csv tai ods.

Messages in this request

From
Raimo Muurinen
Subject
Vanhusten palveluasuminen [#228]
Date
May 21, 2015, 3:42 p.m.
To
Lahti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kerään dataa vertailua varten, jossa käydään läpi kunnallista vanhusten palveluasumista. Tähän tarkoitukseen pyydän julkisuuslakiin nojaten teidän palveluasumisen työvuorolistat (faktiset listat) kahden viikon periodilta helmikuulta (helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä kalenteriviikkoa), suunniteltu ja toteutunut. Vertailukelpoisuuden takia haluan myös tietää asukkaiden / asiakkaiden määrän yksikössä kyseisenä aikana. Pyydän myös listan helmikuussa omaisilta tulleista valituksista ja huomautuksista. Pyydän tietoa sähköpostin liitteenä tai julkaistavana avoimessa verkossa jollakin avoimella formaatilla, kuten html, csv tai ods.
Ystävällisin terveisin, Raimo Muurinen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Raimo Muurinen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Raimo Muurinen
  1. 7 years, 8 months agoMay 21, 2015, 3:42 p.m.: Raimo Muurinen sent a message to Lahti.
  2. 7 years, 7 months agoJune 21, 2015, midnight: This request became overdue
On May 22, 2015, 2:05 p.m., Raimo Muurinen wrote:

Poistan tietopyynnön, koska sain tänään tiedon, että tietopyyntö asettaa OKFFI:n yhteistyökelpoisuuden kyseenalaiseksi kuntatoimijoiden keskuudessa. Hyvästä tarkoituksesta -tekemällä oppimisesta- huolimatta tietopyyntö ...

Poistan tietopyynnön, koska sain tänään tiedon, että tietopyyntö asettaa OKFFI:n yhteistyökelpoisuuden kyseenalaiseksi kuntatoimijoiden keskuudessa. Hyvästä tarkoituksesta -tekemällä oppimisesta- huolimatta tietopyyntö koettiin turhana työnä ja kiusantekona.