This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Valtiovarainministeriön menotiedot

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän valtiovarainministeriön menotiedot kuluvalta hallituskaudelta. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Tästä löytyy Helsingin kaupungin referenssitoteutus täältä: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsin... Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtiovarainministeriön menotiedot [#598]
Date
May 21, 2018, 4:26 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän valtiovarainministeriön menotiedot kuluvalta hallituskaudelta. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Tästä löytyy Helsingin kaupungin referenssitoteutus täältä: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsin... Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 8 months agoMay 21, 2018, 4:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Valtiovarainministeriön menotiedot [#598]
Date
May 21, 2018, 5 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finance
  1. 4 years, 8 months agoMay 21, 2018, 5:01 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön menotietoja kuluvalta hallituskaudelta, 21.5.2018
Date
May 22, 2018, 2:56 p.m.
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön menotietoja kuluvalta hallituskaudelta Lähetyspäivämäärä/Avsänt 22.05.2018 Asianumero/Ärendenummer VM/1060/07.01.01.00/2018 Hei, Pyytämäsi tiedot ovat saatavilla valtiovarainministeriön web-sivulla osoitteessa http://vm.fi/talous Netra.fi ja tutkihankintoja.fi -sivujen kautta pääset tutkimaan laajasti koko valtionhallinnon taloustietoja. Ystävällisin terveisin, Jan Holmberg talouspäällikkö Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 4 years, 8 months agoMay 22, 2018, 2:57 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön menotietoja kuluvalta hallituskaudelta, 21.5.2018 [#598]
Date
June 5, 2018, 10:39 a.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä Jan Holmberg, Kiitos valtiovarainministeriön tilinpäätöksestä. Nyt kuitenkin tarkoitettiin pyydettäessä menotiedot kuluvalta hallituskaudelta tietoaineistona rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa koneluettavana rakenteellisessa muodossa. Helsingin kaupungin referenssitoteutuksesta voi hakea viitettä. https://hri.fi/data/fi/dataset/helsin... ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 598 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön menotietoja kuluvalta hallituskaudelta, 21.5.2018 [#598]
Date
June 5, 2018, 10:40 a.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finance
  1. 4 years, 7 months agoJune 5, 2018, 10:40 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
  2. 4 years, 7 months agoJune 5, 2018, 10:41 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"Jan.Holmberg@vm.fi" <jan.holmberg@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VL: Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön menotietoja kuluvalta hallituskaudelta, 21.5.2018 [#598]
Date
June 5, 2018, 12:38 p.m.

Hei << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , olen jo vastannut tietopyyntöösi. Myös pyytämäsi menotiedot rakenteellisena datana löytyvät sivustolta http://vm.fi/talous. Sivustolla on myös muuta tietoa kuin valtiovarainministeriön tilinpäätökset. Skrollaa sivun alaosaan, jossa on osio "Valtiovarainministeriö aineet, tarvikkeet, tavarat, vuokrat, palvelujen ostot ja muut kulut", josta raportit ja linkki tutkihankintoja.fi -sivustolle löytyvät. Ystävällisin terveisin, Jan Holmberg
  1. 4 years, 7 months agoJune 5, 2018, 12:39 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.