This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Valtiovarainministeriön hankinnat

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän ministeriön diaareista otteet, joista ilmenee otsikkotasolla hankintapäätökset kuluvalta hallituskaudelta. Otsikko, päivämäärä, päätös, päättäjä, vastuualue ja toimittajaorganisaatio olisi vähintään toivottavia tietoja.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtiovarainministeriön hankinnat [#600]
Date
May 21, 2018, 4:33 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ministeriön diaareista otteet, joista ilmenee otsikkotasolla hankintapäätökset kuluvalta hallituskaudelta. Otsikko, päivämäärä, päätös, päättäjä, vastuualue ja toimittajaorganisaatio olisi vähintään toivottavia tietoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 6 months agoMay 21, 2018, 4:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Valtiovarainministeriön hankinnat [#600]
Date
May 21, 2018, 5 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av finansministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Finance
  1. 5 years, 6 months agoMay 21, 2018, 5:01 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus tietopyyntöön koskien valtiovarainministeriön hankintapäätöksiä kuluvalta hallituskaudelta, 24.5.2018
Date
May 24, 2018, 12:53 p.m.
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö koskien valtiovarainministeriön hankintapäätöksiä kuluvalta hallituskaudelta Lähetyspäivämäärä/Avsänt 24.05.2018 Asianumero/Ärendenummer VM/1062/07.01.01.00/2018 Hei, ohessa diaariotteet vastauksena tietopyyntöönne. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija VM kirjaamo Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 5 years, 6 months agoMay 24, 2018, 12:54 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.