This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Valtakunnalliseen tunnistautumisratkaisuun liittyvä EU-kannanotto

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän sähköisen kopion EU:n antamasta valtakunnallista tunnistautumispalvelua koskevasta kannanotosta jonka mukaan tunnistamispalvelun oltava yksityisesti järjestetty. Pyydän myös sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan, josta ilmenee VM peritaatte, jonka mukaan ei pidä rakentaa mitään rinnakkaista tunnistautumispalvelua pankkien tarjoamalle.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Valtakunnalliseen tunnistautumisratkaisuun liittyvä EU-kannanotto [#657]
Date
Oct. 6, 2018, 6:33 p.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion EU:n antamasta valtakunnallista tunnistautumispalvelua koskevasta kannanotosta jonka mukaan tunnistamispalvelun oltava yksityisesti järjestetty. Pyydän myös sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan, josta ilmenee VM peritaatte, jonka mukaan ei pidä rakentaa mitään rinnakkaista tunnistautumispalvelua pankkien tarjoamalle.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 1 month agoOct. 6, 2018, 6:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Valtakunnalliseen tunnistautumisratkaisuun liittyvä EU-kannanotto [#657]
Date
Oct. 12, 2018, 1:49 p.m.

VM/1993/07.01.01.00/2018 Hei Ohessa vastauksia liittyen 6.10.2018 lähettämäänne tietopyyntöön. "Pyydän sähköisen kopion EU:n antamasta valtakunnallista tunnistautumispalvelua koskevasta kannanotosta jonka mukaan tunnistamispalvelun oltava yksityisesti järjestetty." Tässä lienee kyse väärinkäsityksestä. EU ei ole antanut kannanottoa, jonka mukaan EU jäsenvaltiossa tulisi olla tunnistuspalvelut yksityisesti järjestetty. Mahdollisten lisäkysymysten osalta suosittelisin kääntymään liikenne- ja viestintäministeriön puoleen. Liikenne ja viestintäministeriö vastaa Suomessa vahvan sähköisen tunnistamisen lainsäädännöstä mukaan lukien Euroopan Unionin sähköiseen tunnistamisen ns. eIDAS-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta. "Pyydän myös sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan, josta ilmenee VM peritaatte, jonka mukaan ei pidä rakentaa mitään rinnakkaista tunnistautumispalvelua pankkien tarjoamalle." Valtiovarainministeriö ei ole asettanut tämän kaltaista periaatetta. Julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa, joissa mm. käsitellään arkaluonteisia henkilötietoja tukeudutaan yleisesti lain mukaiseen vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Laki määrittelee, miten palvelun tarjoajat voivat tuottaa sähköisen tunnistamisen palveluita Suomessa. Mahdollisissa lisäkysymyksissä liittyen esimerkiksi sähköisen tunnistamisen lainsäädännön taustoihin ja historiaan neuvoisin olemaan yhteydessä liikenne ja viestintäministeriöön. Ystävällisin terveisin Kimmo Mäkinen Erityisasiantuntija Digitalisaatio -yksikkö Julkisen hallinnon ICT-osasto Valtiovarainministeriö PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
  1. 4 years, 1 month agoOct. 12, 2018, 6:38 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.