Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Valtakunnalliseen tunnistautumisratkaisuun liittyvä EU-kannanotto

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Pyydän sähköisen kopion EU:n antamasta valtakunnallista tunnistautumispalvelua koskevasta kannanotosta jonka mukaan tunnistamispalvelun oltava yksityisesti järjestetty. Pyydän myös sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan, josta ilmenee VM peritaatte, jonka mukaan ei pidä rakentaa mitään rinnakkaista tunnistautumispalvelua pankkien tarjoamalle.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Valtakunnalliseen tunnistautumisratkaisuun liittyvä EU-kannanotto [#657]
Päivämäärä
6. lokakuuta 2018 kello 18.33
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion EU:n antamasta valtakunnallista tunnistautumispalvelua koskevasta kannanotosta jonka mukaan tunnistamispalvelun oltava yksityisesti järjestetty. Pyydän myös sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan, josta ilmenee VM peritaatte, jonka mukaan ei pidä rakentaa mitään rinnakkaista tunnistautumispalvelua pankkien tarjoamalle.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 4 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. lokakuuta 2018 kello 18.33: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Valtakunnalliseen tunnistautumisratkaisuun liittyvä EU-kannanotto [#657]
Päivämäärä
12. lokakuuta 2018 kello 13.49

VM/1993/07.01.01.00/2018 Hei Ohessa vastauksia liittyen 6.10.2018 lähettämäänne tietopyyntöön. "Pyydän sähköisen kopion EU:n antamasta valtakunnallista tunnistautumispalvelua koskevasta kannanotosta jonka mukaan tunnistamispalvelun oltava yksityisesti järjestetty." Tässä lienee kyse väärinkäsityksestä. EU ei ole antanut kannanottoa, jonka mukaan EU jäsenvaltiossa tulisi olla tunnistuspalvelut yksityisesti järjestetty. Mahdollisten lisäkysymysten osalta suosittelisin kääntymään liikenne- ja viestintäministeriön puoleen. Liikenne ja viestintäministeriö vastaa Suomessa vahvan sähköisen tunnistamisen lainsäädännöstä mukaan lukien Euroopan Unionin sähköiseen tunnistamisen ns. eIDAS-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta. "Pyydän myös sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan, josta ilmenee VM peritaatte, jonka mukaan ei pidä rakentaa mitään rinnakkaista tunnistautumispalvelua pankkien tarjoamalle." Valtiovarainministeriö ei ole asettanut tämän kaltaista periaatetta. Julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa, joissa mm. käsitellään arkaluonteisia henkilötietoja tukeudutaan yleisesti lain mukaiseen vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Laki määrittelee, miten palvelun tarjoajat voivat tuottaa sähköisen tunnistamisen palveluita Suomessa. Mahdollisissa lisäkysymyksissä liittyen esimerkiksi sähköisen tunnistamisen lainsäädännön taustoihin ja historiaan neuvoisin olemaan yhteydessä liikenne ja viestintäministeriöön. Ystävällisin terveisin Kimmo Mäkinen Erityisasiantuntija Digitalisaatio -yksikkö Julkisen hallinnon ICT-osasto Valtiovarainministeriö PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
  1. 4 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.