Vaatimus valtakirjan toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Saisinko selvityksen, mihin säädökseen perustuu Finanssivalvonnan minulle esittämä vaatimus valtakirjasta, jotta Finanssivalvonta voi tiedustella SEB Lifeltä, noudataako SEB Life henkivakuutustoiminnassa SEB Lifeä sitovia säädöksiä? Suomalaiset vakuutusedustajat tai vakuutusedustustoimintaa notifikaatiolla harjoittavat yhteisöt ovat velvollisia noudattamaan heitä sitovia suomalaisia säädöksiä, täysin riippumatta siitä, onko SEB Lifen ohjeistus virheellinen, Tälläinen virheellinen ohjeistus on esimerkiksi vaatimus vakuutuskirjan luovuttamisesta vakuutuskorvausmaksun ehtona. Viimeksi eilen SEB Life väitti, ettei heillä ole Irlannissa isäni henkivakuutusta koskevia asiakirjoja eikä edes toimistoa Dublinissa, johon olen menossa vierailulle. Tämä kai tarkoittaa, että SEB Life tietoisesti harhauttaa sekä kuluttajia että valvovia viranomaisia. Minua myös kehoitettiin kääntymään vakuutusvälittäjän puoleen, vaikka henkivakuutus on solmittu SEB Lifen ja isäni välillä. Lisäksi suomalaiset säädökset eivät tunnista vakuutusvälittäjää, joten SEB Lifen käyttämä termi johtaa tarkoituksella suomalaista kuluttajaa harhaan. Koska Finanssivalvonnallla on lakisääteinen oikeus ja velvollisuus valvoa SEB Lifeä vaadin tiedot diaarimerkinnöistä päivämäärineen ja otsikkotietoineen Finanssivalvonnan käymästä kirjeenvaihdosta alkaen 1.7.2015, jotka koskevat SEB Lifea (1796455-1) , Investium Oy:tä (1064322-9) Investim Insurance AB:tä (2098065-9) Investium Lifea (0785117-4) Koska Investium on useasti vaihtanut nimeään, olen yksilöinyt yhteisöt Y-tunnuksella. päättyen tähän päivään 27.7.2017.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaatimus valtakirjan toimittamisesta Finanssivalvonnalle. [#439]
Date
July 27, 2017, 1:33 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko selvityksen, mihin säädökseen perustuu Finanssivalvonnan minulle esittämä vaatimus valtakirjasta, jotta Finanssivalvonta voi tiedustella SEB Lifeltä, noudataako SEB Life henkivakuutustoiminnassa SEB Lifeä sitovia säädöksiä? Suomalaiset vakuutusedustajat tai vakuutusedustustoimintaa notifikaatiolla harjoittavat yhteisöt ovat velvollisia noudattamaan heitä sitovia suomalaisia säädöksiä, täysin riippumatta siitä, onko SEB Lifen ohjeistus virheellinen, Tälläinen virheellinen ohjeistus on esimerkiksi vaatimus vakuutuskirjan luovuttamisesta vakuutuskorvausmaksun ehtona. Viimeksi eilen SEB Life väitti, ettei heillä ole Irlannissa isäni henkivakuutusta koskevia asiakirjoja eikä edes toimistoa Dublinissa, johon olen menossa vierailulle. Tämä kai tarkoittaa, että SEB Life tietoisesti harhauttaa sekä kuluttajia että valvovia viranomaisia. Minua myös kehoitettiin kääntymään vakuutusvälittäjän puoleen, vaikka henkivakuutus on solmittu SEB Lifen ja isäni välillä. Lisäksi suomalaiset säädökset eivät tunnista vakuutusvälittäjää, joten SEB Lifen käyttämä termi johtaa tarkoituksella suomalaista kuluttajaa harhaan. Koska Finanssivalvonnallla on lakisääteinen oikeus ja velvollisuus valvoa SEB Lifeä vaadin tiedot diaarimerkinnöistä päivämäärineen ja otsikkotietoineen Finanssivalvonnan käymästä kirjeenvaihdosta alkaen 1.7.2015, jotka koskevat SEB Lifea (1796455-1) , Investium Oy:tä (1064322-9) Investim Insurance AB:tä (2098065-9) Investium Lifea (0785117-4) Koska Investium on useasti vaihtanut nimeään, olen yksilöinyt yhteisöt Y-tunnuksella. päättyen tähän päivään 27.7.2017.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/439/up/0568d64ef2183a555e0e925e56c64cf6eaf1ac64/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 5 years, 10 months agoJuly 27, 2017, 1:34 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.