Vaatimus valituskelpoisesta päätöksestä

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Toimittaisitteko valituskelpoisen päätöksen asiassa, jossa Finanssivalvonta kieltäytyy toimittamasta diaarimerkintöjä tai asiakirjoja valvontatoimenpiteistä, joita on suoritettu sen jälkeen, kun SEB Life on vastannut minulle tammikuussa 2017, ettei SEB Life vastaa tai kommentoi asiamiestensä toimintaa. Samassa SEB Lifen asiakirjassa viitataan Raimo Lakon allekirjoittamaan asiakirjaan, joka on oikeuttanut SEB Lifen lähettämään Raimo Lakon henkivakuutusta koskevia tietoa ruotsalaiselle vakuutusvälittäjälle RVM Insurium AB (Asiakirja on toimitettu Finanssivalvonnalle kesällä 2015) Kyseisen ruotsalainen vakuutusvälittäjä on kai tänä päivänä Investium Insurance AB Y-tunnus 2098065-9 SEB Life ei ole esittänyt pyynnöistä huolimatta kyseistä valtakirjaa. Onko Finanssivalvonta vaatinut asiakirjaa, vai onko kyse siitä, että Finanssivalvonnan vaatimus vaarantaisi valvojan ja valvottavan välisen luottamuksellisen suhteen. SEB Lifen henkivakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Olen toimittanut Raimo Lako henkivakuutuksen yleiset sopimusehdot Finanssivalvonnalle kesällä 2015. Voitte tarkistaa väitteni yleisistä sopimusehdoista Väite Raimo Lakon valtuutuksesta on virheellinen, SEB Life voi toimittaa asiakirjoja ruotsalaiselle vakuutusvälittäjälle ainostaan minun eli Raimo Lakon kuolinpesän ainoan osakkaan allekirjoittamalla valtakirjalla. Jos tälläinen asiakirja on olemassa, siihen on väärennetty minun allekirjoitukseni. Asiakirjajulkisuus on eräs keino, jolla yleisö voi valvoa, noudattaako valvottava lakisääteisiä valvontatehtäviään tai onko Finanssivalvonta edes tietoinen, keitä sen kuuluu valvoa.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaatimus valituskelpoisesta päätöksestä [#458]
Date
Sept. 4, 2017, 4:52 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Toimittaisitteko valituskelpoisen päätöksen asiassa, jossa Finanssivalvonta kieltäytyy toimittamasta diaarimerkintöjä tai asiakirjoja valvontatoimenpiteistä, joita on suoritettu sen jälkeen, kun SEB Life on vastannut minulle tammikuussa 2017, ettei SEB Life vastaa tai kommentoi asiamiestensä toimintaa. Samassa SEB Lifen asiakirjassa viitataan Raimo Lakon allekirjoittamaan asiakirjaan, joka on oikeuttanut SEB Lifen lähettämään Raimo Lakon henkivakuutusta koskevia tietoa ruotsalaiselle vakuutusvälittäjälle RVM Insurium AB (Asiakirja on toimitettu Finanssivalvonnalle kesällä 2015) Kyseisen ruotsalainen vakuutusvälittäjä on kai tänä päivänä Investium Insurance AB Y-tunnus 2098065-9 SEB Life ei ole esittänyt pyynnöistä huolimatta kyseistä valtakirjaa. Onko Finanssivalvonta vaatinut asiakirjaa, vai onko kyse siitä, että Finanssivalvonnan vaatimus vaarantaisi valvojan ja valvottavan välisen luottamuksellisen suhteen. SEB Lifen henkivakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Olen toimittanut Raimo Lako henkivakuutuksen yleiset sopimusehdot Finanssivalvonnalle kesällä 2015. Voitte tarkistaa väitteni yleisistä sopimusehdoista Väite Raimo Lakon valtuutuksesta on virheellinen, SEB Life voi toimittaa asiakirjoja ruotsalaiselle vakuutusvälittäjälle ainostaan minun eli Raimo Lakon kuolinpesän ainoan osakkaan allekirjoittamalla valtakirjalla. Jos tälläinen asiakirja on olemassa, siihen on väärennetty minun allekirjoitukseni. Asiakirjajulkisuus on eräs keino, jolla yleisö voi valvoa, noudattaako valvottava lakisääteisiä valvontatehtäviään tai onko Finanssivalvonta edes tietoinen, keitä sen kuuluu valvoa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/458/up/353c84053cae807f8ff39bfded1d232eb30845e9/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 9 months agoSept. 4, 2017, 4:52 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Vaatimus valituskelpoisesta päätöksestä [#458]
Date
Sept. 24, 2017, 11:48 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vaatimus valituskelpoisesta päätöksestä" (4.9.2017, #458) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 7 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 458 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 8 months agoSept. 24, 2017, 11:48 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.