Vaarallisia aineita käsittelevät yritykset

Request to:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Mistä dokumentista löytyy Suomen vaarallisia aineita käsittelevät yritykset?

Messages in this request

From
lilli linkola
Subject
Vaarallisia aineita käsittelevät yritykset [#131]
Date
Nov. 18, 2014, 5:27 p.m.
To
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Mistä dokumentista löytyy Suomen vaarallisia aineita käsittelevät yritykset?
Ystävällisin terveisin, lilli linkola <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: lilli linkola << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, lilli linkola
  1. 8 years, 2 months agoNov. 18, 2014, 5:27 p.m.: lilli linkola sent a message to Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
From
ICTPalvelut <ictpalvelut@tukes.fi> – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Subject
Vastaus kysymykseen Vaarallisia aineita käsittelevät yritykset [#131]
Date
Dec. 10, 2014, 9:37 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja, Yksiselitteistä vastausta on valitettavasti vaikea antaa, mm. koska kysymyksessä ei yksilöidä minkälaisia yrityksiä tarkoitetaan ja minkälaisista kemikaalimääristä puhutaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo teollisuuslaitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi on ns. laajamittaista, esimerkkinä terästehtaat, sellutehtaat, pintakäsittelylaitokset ja tietyntyyppiset voimalaitokset. Pelastusviranomainen puolestaan valvoo kohteita, joissa teollinen käsittely ja varastointi on ns. vähäistä. Laajuuteen vaikuttavat sekä kemikaalien määrä että vaarallisuusluokitukset, ja niistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012). Tukesilta löytyy tieto omassa valvonnassaan olevista laitoksista, joita on yhteensä noin 700 kpl. Suurimmista, ns. Seveso-direktiivin mukaisista laitoksista (vajaa 300 kpl) löytyy lista myös Tukesin nettisivuilta http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemi... sivun alareunasta otsikon "Materiaalia" alta. Lista päivitetään noin kerran vuodessa, yleensä joulukuussa. Työsuojeluviranomainen (aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualue) puolestaan valvoo kemikaalien käyttöä kaikilla työpaikoilla. Mukana ovat myös muut kuin teollisuusyritykset, esim. palveluala. Ystävällisin terveisin, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
  1. 8 years, 1 month agoDec. 10, 2014, 9:38 a.m.: Received an email from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
  2. 8 years agoJan. 9, 2015, 4:11 p.m.: lilli linkola set status to 'Tietopyyntö onnistui'.