Vaarallinen suunnitteluvirhe metrojunissa

Request to:
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
5.11.2019 msn.com sivulla julkaistun uutisen mukaan metrot välillä lähtevät liikkeelle, vaikka matkustaja olisi jäänyt oven väliin. Onko Trafilla aikomusta edellyttää kyseisen suunnitteluvirheen korjaamista metroissa?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Vaarallinen suunnitteluvirhe metrojunissa [#858]
Date
Nov. 5, 2019, 3:25 p.m.
To
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
5.11.2019 msn.com sivulla julkaistun uutisen mukaan metrot välillä lähtevät liikkeelle, vaikka matkustaja olisi jäänyt oven väliin. Onko Trafilla aikomusta edellyttää kyseisen suunnitteluvirheen korjaamista metroissa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 7 months agoNov. 6, 2019, 7:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
  2. 4 years, 7 months agoNov. 21, 2019, 2 a.m.: This request became overdue