This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Vaadin valituskelpoisen päätöksen SEB Lifen asiamiehistä, joiden kelpoisuutta Irlannin Keskuspankki on kysynyt

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Vaadin valituskelpoisen päätöksen SEB Lifen asiamiehistä, joiden kelpoisuutta toimia Suomessa vakuutusedustajina Irlannin Keskuspankki on tiedustellut kesällä 2015 Finanssivalvonnalta. Finanssivalvonta on salannut tämän tiedon asiakirjoista,, jotka ovat olleet 27.9.2017 päivätyn lähetteen liittenä. Finanssivalvonnan suorittama ainoa valvontatoimenpide asiassa on ilmeisesti viittaus mediassa ilmenneisiin lehtitietoihin. Tosin, olen toimittanut kesällä 2015 Finanssivalvonnalle asiakirjat isäni SEB Lifen henkivakuutuksesta. Asiakirjoista ilmenee esimerkiksi, että SEB Lifen henkivakuutusasiakirjat ovat kiertäneet SEB Lifen suomalaisen asiamiehen kautta SEB Lifen ruotsalaiselle vakuutusvälittälle, sieltä suomalaiselle vakuutusmeklarille. Tämän kierroksen aikana on englanniksi kirjoitettu termi "Henkivakuutuksen osittainen takaisinosto" kääntynyt "Kuolintapauskorvaukseksi" suomalaisen vakuutusmeklarin toimesta. Minua suunattomasti ihmetyttää, miksi Finanssivalvonnan vastauksessa Irlantiin ei ole huomautettu, että Finanssivalvonnalla on havainto, joka viittaa siihen, ettei SEB Life noudata sitä sitovia säädöksiä. Vai johtuuko tämä Finanssivalvonnan asiakirjasta kesältä 2015, jossa väitetään, ettei SEB Lifen toiminnan valvonta kuulu Finanssivalvonnalle? Tapa, jolla SEB Life toimii, merkitsee nimittäin, että heidän kaikkien henkivakuutettujen perukirjat ja perintöverotus ovat virheellisiä. Lisäksi Finanssivalvonta olisi voinut samallla kertoa, että SEB Life loukkaa Suomessa kuluttajien oikeussuojaa, vaatimalla henkivakuutuskorvauksen ehdoksi, että he saavat kaikki olennaiset dokumentit henkivakuutuksen olemassaolosta. Ilman näitä asiakirjoja, kuluttajalla ei ole käytössä yleisesti Euroopassa hyväksyttyä kuluttajansuojaa. Eli SEB Lifen suomalaiset asiakkaat, eivät "de facto" voi käyttää lainmukaisia oikeusturvakeinoja.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin valituskelpoisen päätöksen SEB Lifen asiamiehistä, joiden kelpoisuutta Irlannin Keskuspankki on kysynyt [#482]
Date
Oct. 20, 2017, 11:50 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin valituskelpoisen päätöksen SEB Lifen asiamiehistä, joiden kelpoisuutta toimia Suomessa vakuutusedustajina Irlannin Keskuspankki on tiedustellut kesällä 2015 Finanssivalvonnalta. Finanssivalvonta on salannut tämän tiedon asiakirjoista,, jotka ovat olleet 27.9.2017 päivätyn lähetteen liittenä. Finanssivalvonnan suorittama ainoa valvontatoimenpide asiassa on ilmeisesti viittaus mediassa ilmenneisiin lehtitietoihin. Tosin, olen toimittanut kesällä 2015 Finanssivalvonnalle asiakirjat isäni SEB Lifen henkivakuutuksesta. Asiakirjoista ilmenee esimerkiksi, että SEB Lifen henkivakuutusasiakirjat ovat kiertäneet SEB Lifen suomalaisen asiamiehen kautta SEB Lifen ruotsalaiselle vakuutusvälittälle, sieltä suomalaiselle vakuutusmeklarille. Tämän kierroksen aikana on englanniksi kirjoitettu termi "Henkivakuutuksen osittainen takaisinosto" kääntynyt "Kuolintapauskorvaukseksi" suomalaisen vakuutusmeklarin toimesta. Minua suunattomasti ihmetyttää, miksi Finanssivalvonnan vastauksessa Irlantiin ei ole huomautettu, että Finanssivalvonnalla on havainto, joka viittaa siihen, ettei SEB Life noudata sitä sitovia säädöksiä. Vai johtuuko tämä Finanssivalvonnan asiakirjasta kesältä 2015, jossa väitetään, ettei SEB Lifen toiminnan valvonta kuulu Finanssivalvonnalle? Tapa, jolla SEB Life toimii, merkitsee nimittäin, että heidän kaikkien henkivakuutettujen perukirjat ja perintöverotus ovat virheellisiä. Lisäksi Finanssivalvonta olisi voinut samallla kertoa, että SEB Life loukkaa Suomessa kuluttajien oikeussuojaa, vaatimalla henkivakuutuskorvauksen ehdoksi, että he saavat kaikki olennaiset dokumentit henkivakuutuksen olemassaolosta. Ilman näitä asiakirjoja, kuluttajalla ei ole käytössä yleisesti Euroopassa hyväksyttyä kuluttajansuojaa. Eli SEB Lifen suomalaiset asiakkaat, eivät "de facto" voi käyttää lainmukaisia oikeusturvakeinoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/482/up/7e1a52201cbd809e7738dcdea51bc34baf01742e/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 5 years, 7 months agoOct. 20, 2017, 11:50 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
merja.lehtimaki@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Vaadin valituskelpoisen päätöksen SEB Lifen asiamiehistä, joiden kelpoisuutta Irlannin Keskuspankki on kysynyt [#482]
Date
Oct. 24, 2017, 3:15 p.m.

Hyvä Mika Lako, Tarkoitatteko alla viitatussa pyynnössänne, että haluatte valituskelpoisen päätöksen siitä, että osa pyytämistänne diaarinumerolle FIVA 29/05.02/2015 kuuluvista asiakirjoista on julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä? Teille on tältä osin vastattu 29.8.2017 Finanssivalvonnasta diaarinumerolla FIVA 65/04.03/2017. Finanssivalvonta voi antaa valituskelpoisen päätöksen julkisuuslain mukaisesti Finanssivalvonnan hallussa oleviin asiakirjoihin kohdistuneesta tietopyynnöstä. Pyydämme kohteliaimmin vielä täsmentämään pyyntöänne. Ystävällisin terveisin, Merja Lehtimäki Lakimies | Jurist | Legal Advisor Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5529 | www.finanssivalvonta.fi
  1. 5 years, 7 months agoOct. 24, 2017, 3:16 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.