Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää 16.7.2015 allekirjoitetussa kirjeessä, ettei Finanssivalvonnalla ole lakisääteistä velvollisuutta valvoa SEB Lifen menettelytapoja Suomessa.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää [#409]
Date
Dec. 7, 2016, 11:12 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää 16.7.2015 allekirjoitetussa kirjeessä, ettei Finanssivalvonnalla ole lakisääteistä velvollisuutta valvoa SEB Lifen menettelytapoja Suomessa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/409/up/d2964c00474484426e9a8123bb77d3440e9eb7cc/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 2 months agoDec. 7, 2016, 11:12 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 2 months agoDec. 22, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää [#409]
Date
Jan. 12, 2017, 9:49 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää" (7.12.2016, #409) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 22 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 409 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 7 years, 1 month agoJan. 12, 2017, 9:49 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää [#409]
Date
Feb. 24, 2017, 9:19 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vaadin selvityksen, miksi Sonja Lohse väittää" (7.12.2016, #409) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 65 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 409 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 7 years agoFeb. 24, 2017, 9:19 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.