Vaadin pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa.

Request to:
Suomen Pankki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa. [#379]
Date
Oct. 1, 2016, 12:10 p.m.
To
Suomen Pankki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/379/up/1a876681bbe02761c457d4bdf4270fa0064cd2c1/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 4 months agoOct. 1, 2016, 12:10 p.m.: Mika Lako sent a message to Suomen Pankki.
From
kirjaamo@bof.fi – Suomen Pankki
Subject
VS: Vaadin pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa. [#379]
Date
Oct. 3, 2016, 9:08 a.m.
Status
Awaiting response

Hyvä Mika Lako, Tietopyyntönne on vastaanotettu ja kirjattu numerolla SP 253/J1.1/2016. Ystävällisin terveisin Suomen Pankin kirjaamo
  1. 7 years, 4 months agoOct. 3, 2016, 9:09 a.m.: Received an email from Suomen Pankki.
  2. 7 years, 4 months agoOct. 16, 2016, midnight: This request became overdue