Vaadin kopiot pankkien kyselylomakkeista

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin kopiot asiakirjoista, joissa pankit kuvaavat menetelmänsä asiakkaiden tuntemistietojen kirjaamisesta henkilörekistereihinsä. Olen kerännyt omatoimisesti tämän materiaalin muutamasta pankista. Haluan verrata käytäntöä teoriaan. Nordea väittää 27.1.2016 päivätyssä asiakirjassa, ettei heidän tarvitse tietää kuka on kirjannut tiedot, milloin tiedot on kirjattu, eivätkä he tarvitse ihmisen allekirjoitusta tietoihin. "Koska laki ja Finanssivalvonta vaatii nämä tiedot Nordealle" Tämä menetelmä on täysin päinvastainen kuin esimerkiksi Handelsbankenissa,.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin kopiot pankkien kyselylomakkeista [#356]
Date
July 21, 2016, 10:36 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin kopiot asiakirjoista, joissa pankit kuvaavat menetelmänsä asiakkaiden tuntemistietojen kirjaamisesta henkilörekistereihinsä. Olen kerännyt omatoimisesti tämän materiaalin muutamasta pankista. Haluan verrata käytäntöä teoriaan. Nordea väittää 27.1.2016 päivätyssä asiakirjassa, ettei heidän tarvitse tietää kuka on kirjannut tiedot, milloin tiedot on kirjattu, eivätkä he tarvitse ihmisen allekirjoitusta tietoihin. "Koska laki ja Finanssivalvonta vaatii nämä tiedot Nordealle" Tämä menetelmä on täysin päinvastainen kuin esimerkiksi Handelsbankenissa,.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/356/up/f4c9a2d6fdd1f6656ce8164e2f78ebed83d9cacd/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 7 months agoJuly 21, 2016, 10:36 a.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 7 years, 6 months agoAug. 5, 2016, midnight: This request became overdue