Vaadin Finanssivalvonnan johtokunnan kokouspöytäkirjat

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Cost of information:
93.12 Euro
Summary of Request
Vaadin Finanssivalvonnan johtokunnan kokouspöytäkirjat

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin Finanssivalvonnan johtokunnan kokouspöytäkirjat [#377]
Date
Sept. 30, 2016, 2:43 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin Finanssivalvonnan johtokunnan kokouspöytäkirjat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/377/up/61efa3422375b25be9003b3a2a8b17597ed2dc9c/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 8 months agoSept. 30, 2016, 2:43 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 8 months agoOct. 15, 2016, midnight: This request became overdue
From
pirjo.kyyronen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
RE: Vaadin Finanssivalvonnan johtokunnan kokouspöytäkirjat [#377]
Date
Oct. 27, 2016, 11:40 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä Mika Lako teille on tänään lähdössä alla olevaan tietopyyntöönne liittyvä päätös ilmoittamaanne postiosoitteeseen saantitodistuksella. Lasku asiaan liittyen lähetetään erikseen. ystävällisin terveisin Pirjo Kyyrönen johtava lakimies
  1. 7 years, 7 months agoOct. 27, 2016, 11:41 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 7 months agoNov. 22, 2016, 11:54 a.m.: Mika Lako reported costs of 93.12 for this request.