Vaadin asiakirjat, joista selviää OP Helsingin toiminnan olevan Nordeaa paheksuttavampaa

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
TALOUS 17.3.2017 www.ess.fi Vanhusten sijoitusneuvonnasta jaetut sakot eivät kerro koko totuutta - nämä kaksi pankkia olivat heikoimmat asiakkaiden taustojen selvittämisessä "Finanssivalvonnan esikuntayksikön päällikkö Sonja Lohse kertoo, että seuraamusmaksun suuruus ei kuitenkaan kerro koko totuutta. - Mediassa keskityttiin viime viikolla siihen, että Nordealla oli isoin seuraamusmaksu. Jos katsotaan sijoitusneuvonnan puolta, niin OP Helsinki ja Alexandria olivat heikoimmat selonottovelvollisuudessa, eli asiakkaiden taustojen selvittämisessä. - Seuraamusmaksussa ei täysin heijastu se, että minkälaisella paheksunnalla tässä on mitäkin sanktioitu." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordealla oli puolestaan puutteita eturistiriitatilanteiden ehkäisemisessä. - Nordealla oli mallisalkku, josta he ohjeistuksensa mukaan aina lähtivät tarjoamaan sijoitusneuvoa asiakkaillensa. - Siinä oli sellainen elementti, että asiakas lähtökohtaisesti aina myy hänellä jo olevat arvopaperit, ja sitten lähdetään katsomaan sopivaa Nordean tuotetta. Lohsen mukaan juridisissa säännöissä on hyvin tiukkaan sanottu, että sijoitusneuvon pitää olla asiakkaan edun mukaista. Sijoitusneuvojan eturistiriitatilanne voi vaarantaa asiakkaan edun. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordean sijoitusneuvojien toiminta perustuu "Sijoitusopas" - nimiseen "tietokoneohjelmaan", joka on dokumentoitu erään Nordean työntekijän vuonna 2010 julkaistussa tutkielmassa. Vuonna 2010 Sonja Lohse oli Head of Group Compliance Nordea Bank AB (publ), eli viimeisenä vastuussa siitä, että Nordea noudattaa säädöksiä. "Ensure fair treatment of customers e.g. when providing investment services" Lainaus Sonja Lohsen esitelmästä, Compliance – Quo vadis? Internrevisionsdagarna, september 2013 Stockholm. Tässä olisi ollut monta vuotta aikaa puuttua Nordean sisällä tilanteeseen, jossa asiakkaille luodaan mielikuva, että heidän on syytä myydä osakkeet ja sijoittaa rahat Nordea Lifen henkivakuutuksen kautta Nordean rahastoihin. Kuten tiedätte Finanssivalvonnassa, Nordea on tammikuussa 2015 tallentanut ilman minun nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä suostumusta Nordean henkilörekisteriin tiedon, että olen OP-Privaten asiakas. OP-Privatella on tietokoneohjelma, joka selvittää asianmukaisesti asiakkaiden sijoitusprofiilin. Ohjelma ei myöskään esitä, että asiakas myy varallisuutta, jotta OP saa palkkiotuottoja. Paheksun sitä, että Finanssivalvonta leimaa Osuuspankin toimintaa. Jos OP-privaten tietokoneohjelma olisi ollut käytössä jokaisella OP:n sijoitusneuvojalla, niin OP tuskin olisi saanut seuraamusmaksuja.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Vaadin asiakirjat, joista selviää OP Helsingin toiminnan olevan Nordeaa paheksuttavampaa [#463]
Date
Sept. 12, 2017, 5:11 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
TALOUS 17.3.2017 www.ess.fi Vanhusten sijoitusneuvonnasta jaetut sakot eivät kerro koko totuutta - nämä kaksi pankkia olivat heikoimmat asiakkaiden taustojen selvittämisessä "Finanssivalvonnan esikuntayksikön päällikkö Sonja Lohse kertoo, että seuraamusmaksun suuruus ei kuitenkaan kerro koko totuutta. - Mediassa keskityttiin viime viikolla siihen, että Nordealla oli isoin seuraamusmaksu. Jos katsotaan sijoitusneuvonnan puolta, niin OP Helsinki ja Alexandria olivat heikoimmat selonottovelvollisuudessa, eli asiakkaiden taustojen selvittämisessä. - Seuraamusmaksussa ei täysin heijastu se, että minkälaisella paheksunnalla tässä on mitäkin sanktioitu." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordealla oli puolestaan puutteita eturistiriitatilanteiden ehkäisemisessä. - Nordealla oli mallisalkku, josta he ohjeistuksensa mukaan aina lähtivät tarjoamaan sijoitusneuvoa asiakkaillensa. - Siinä oli sellainen elementti, että asiakas lähtökohtaisesti aina myy hänellä jo olevat arvopaperit, ja sitten lähdetään katsomaan sopivaa Nordean tuotetta. Lohsen mukaan juridisissa säännöissä on hyvin tiukkaan sanottu, että sijoitusneuvon pitää olla asiakkaan edun mukaista. Sijoitusneuvojan eturistiriitatilanne voi vaarantaa asiakkaan edun. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nordean sijoitusneuvojien toiminta perustuu "Sijoitusopas" - nimiseen "tietokoneohjelmaan", joka on dokumentoitu erään Nordean työntekijän vuonna 2010 julkaistussa tutkielmassa. Vuonna 2010 Sonja Lohse oli Head of Group Compliance Nordea Bank AB (publ), eli viimeisenä vastuussa siitä, että Nordea noudattaa säädöksiä. "Ensure fair treatment of customers e.g. when providing investment services" Lainaus Sonja Lohsen esitelmästä, Compliance – Quo vadis? Internrevisionsdagarna, september 2013 Stockholm. Tässä olisi ollut monta vuotta aikaa puuttua Nordean sisällä tilanteeseen, jossa asiakkaille luodaan mielikuva, että heidän on syytä myydä osakkeet ja sijoittaa rahat Nordea Lifen henkivakuutuksen kautta Nordean rahastoihin. Kuten tiedätte Finanssivalvonnassa, Nordea on tammikuussa 2015 tallentanut ilman minun nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä suostumusta Nordean henkilörekisteriin tiedon, että olen OP-Privaten asiakas. OP-Privatella on tietokoneohjelma, joka selvittää asianmukaisesti asiakkaiden sijoitusprofiilin. Ohjelma ei myöskään esitä, että asiakas myy varallisuutta, jotta OP saa palkkiotuottoja. Paheksun sitä, että Finanssivalvonta leimaa Osuuspankin toimintaa. Jos OP-privaten tietokoneohjelma olisi ollut käytössä jokaisella OP:n sijoitusneuvojalla, niin OP tuskin olisi saanut seuraamusmaksuja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/463/up/8e771ad6334ab34d1251f44c2fdc744bbf074ff4/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 9 months agoSept. 12, 2017, 5:11 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Vaadin asiakirjat, joista selviää OP Helsingin toiminnan olevan Nordeaa paheksuttavampaa [#463]
Date
Sept. 27, 2017, 10:22 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Vaadin asiakirjat, joista selviää OP Helsingin toiminnan olevan Nordeaa paheksuttavampaa" (12.9.2017, #463) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 463 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 8 months agoSept. 27, 2017, 10:22 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.